گفتگو
غلبه ایمان بر قدرت های شیطانی
گفتگو با یاسرعرفات (پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت فلسطین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 19 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 178

موضوع : غلبه ایمان بر قدرت های شیطانی

زبان اثر : فارسی

حضار : یاسر عرفات ـ هانی الحسن و چند تن از مقامات فلسطینی ـ خمینی، سید احمد ـ یزدی، ابراهیم

گفتگو با یاسرعرفات (پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت فلسطین)

گفتگو

‏زمان: 28 بهمن 1357 / 19 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: غلبۀ ایمان بر قدرتهای شیطانی‏

‏حضار: یاسر عرفات ـ هانی الحسن و چند تن از مقامات فلسطینی ـ خمینی، سیداحمد ـ یزدی،‏‎ ‎‏ابراهیم‏

‏     ‏‏امام: انقلاب ما هر چه هم که قوه های مادی اش کم باشد، این معنویتْ اسباب‏‎ ‎‏پیشرفت می شود. و لهذا یک قدرت شیطانی عظیمی که پشتوانۀ آن و پشتیبان آن‏‎ ‎‏ابرقدرتها بودند و آنها مجهز به همۀ جهازات شیطانی بودند، و ملت ما مشت داشت و‏‎ ‎‏خون، این مشت و این خون غلبه کرد بر تمام این قدرتهای شیطانی و بر ابرقدرتها، که قبل‏‎ ‎‏از این غلبه از شاه پشتیبانی می کردند و اظهار وفاداری می کردند. این قوّت ایمان ملت ما‏‎ ‎‏باعث شد که با مشت و خون بر همۀ اینها غلبه کرد. و رمز این پیروزی، بعد از اینکه قوّت‏‎ ‎‏ایمان در کار بود، همان قوّت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی، که عبارت از وحدت‏‎ ‎‏کلمۀ ملت ما در این امر بود، موجب غلبه شود. این ثوره‏‎[1]‎‏ چون اسلامی بود و انسانی،‏‎ ‎‏مثل برق در تمام اقطار ایران، از آن دهکده های دورافتاده تا مرکز سرایت کرد و ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏همۀ‏‎ ‎‏اقشار ایران ‏‏[‏‏رسید‏‏]‏‏ و به واسطۀ همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی‏‎ ‎‏مقاومت کند، و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد.‏

‏     و البته الآن مشکلات ما خیلی زیاد است... مملکت ما را غارت کردند. همۀ آثار تمدن‏‎ ‎‏را اینها واژگونه در این مملکت پیاده کردند، با اسم «تمدن بزرگ» فرهنگ ما را عقب‏‎ ‎‏زدند، و به اسم «پیشرفت» کشاورزی ما را بکلی از بین بردند، و به اسم «آزادی»‏‎ ‎‏آزادیهای تمام مطبوعات ما و محالّ تبلیغاتی ما را مختنق کردند. و یک مملکت‏‎ ‎‏آشفته ای الآن به ارث به ما رسیده است که همه جای آن خراب است و باید از سر، از نو‏

‏ساخت. لکن به فضل خدا چون مطلبْ مطلب الهی است، و آنطور که من احساس می کنم‏‎ ‎‏خداوند اراده اش تعلق گرفته است که مستضعفین را غلبه بدهد، تمام اقشار ملت همراهند‏‎ ‎‏که با مشکلات مبارزه کنند. و ما مشکلاتمان را ان شاءالله به واسطۀ همت ملتمان رفع‏‎ ‎‏خواهیم کرد.و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ملت برادر ما، فلسطین را بر‏‎ ‎‏مشکلات خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستیم. و من از اولی که این نهضت، قبل از‏‎ ‎‏پانزده سال که ابتدای این نهضت بود، راجع به فلسطین، در نوشته ها و گفته ها راجع به‏‎ ‎‏فلسطین و راجع به جنایاتی که اسرائیل در آن حدود کرده است همیشه متذکر می شدم. و‏‎ ‎‏الآن هم ان شاءالله بعد از اینکه ما از این غائله فارغ بشویم، همان طوری که آن وقت در‏‎ ‎‏کنار شما بودیم حالا هم در کنار شما هستیم. و امیدواریم که همه با هم مثل برادر با‏‎ ‎‏مشکلات مقابله کنیم. من از خدای تبارک و تعالی عزت اسلام و مسلمین و رجوع‏‎ ‎‏«قُدْس»‏‎[2]‎‏ به برادران خودمان را می خواهم.‏

‏[‏‏یاسر عرفات: من از بدبختی آنجا متولد شدم یا از خوشبختی آنجا متولد شدم، و آنجا وطن من است.‏‎ ‎‏این حکم تقدیر بوده که در آنجا متولد شدم. این معنایش این نیست که من مسئول بیت المقدس هستم؛‏‎ ‎‏مسئول آزاد کردنش همۀ شما هستید. مسئولیت شما بعد از این پیروزی بزرگ در ایران بیشتر از‏‎ ‎‏مسئولیت من است که در بیت المقدس متولد شدم. من غیر از خونم چیزی ندارم که در راه آزادی قدس‏‎ ‎‏بدهم ولی شما با این پیروزی بزرگ، همچو امکانات عظیمی را در اختیار دارید. و شما باید کاری کنید‏‎ ‎‏تا همه در قدس نماز بخوانید. (ان شاءالله ) پرچم فلسطین چنانکه در ایران برافراشته شد، هرگز نخواهیم‏‎ ‎‏گذاشت که در فلسطین برافراشته نگردد. بگین دربارۀ پیروزی شما مطلب مهمی گفت: «دوران تاریکی‏‎ ‎‏در اسرائیل پیش آمده».‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاءالله .‏

‏[‏‏عرفات: اینک زلزله در گرفته؛ و زلزله به ما نزدیک شده و یا رسیده، و ‏ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَ الله رَمی‏.‏‎ ‎‏من در جواب دایان و بگین گفتم که تو می توانی بروی یک پشتیبان انتخاب بکنی و تکیه به امریکا‏

‏بدهی؛ ولی من هم می توانم پشتیبان پیدا کنم؛ و این پشتیبان را پیدا کرده ام و تکیه به ملت ایران به رهبری‏‎ ‎‏حضرت آیت الله العظمی موسوی الخمینی دادم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: شاه هم تکیه کرده بود بر امریکا و انگلیس و چین و اسرائیل و همۀ اینها. لکن‏‎ ‎‏تکیه گاهها سست است. آن تکیه گاهی غیرسست و سنگین و مستحکم است که خدا‏‎ ‎‏باشد. خدا تکیه گاه است. و من به ایشان ‏‏[‏‏یاسر عرفات‏‏]‏‏ و به ملت خودم و به ملت ایشان‏‎ ‎‏این توصیه را می کنم همیشه، به اینکه همیشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به این‏‎ ‎‏قدرتها نداشته باشند؛ اعتماد بر مادیات نکنند بلکه اعتماد بر معنویات بکنند. قدرت خدا‏‎ ‎‏فوق همۀ قدرتهاست. و لهذا ما دیدیم که ملتی که مستضعف بود و هیچ نداشت بر تمام‏‎ ‎‏قوا غلبه کرد، و ان شاءالله می کند. و ما از هیچ چیز نمی ترسیم وقتی که با خدا باشیم؛ برای‏‎ ‎‏اینکه اگر کشته بشویم و با خدا باشیم سعادتمندیم و اگر بکشیم هم سعادتمندیم.‏

‏[‏‏عرفات: در سال گذشته نیروهای بزرگ اسرائیل به جنوب لبنان فرستاده شد برای سرکوب مردم‏‎ ‎‏فلسطین و مردم مسلمان جنوب لبنان. جنگجویانی که در برابر این واحدهای جنگی بزرگ مقاومت‏‎ ‎‏کردند از دو هزار تجاوز نمی کردند. در برابر آنها 65 هزار سرباز اسرائیلی بود! چه نیروهای ذخیرۀ پشت‏‎ ‎‏جبهه، و نیروهایی که وارد معرکه کردند. معتقد بودند که در دو ساعت اینها را از بین می برند. خیلی به‏‎ ‎‏تنگنا افتادیم. من در نهایت شدت گفتم: خدایا! اگر این دسته از مردم کشته شوند، تو را در این منطقه‏‎ ‎‏پرستنده ای نخواهد ماند. و دیدم که پیروزی فرا رسید. آن آقای برژینسکی که گفت: خداحافظ سازمان‏‎ ‎‏آزادیبخش تو رفتنی هستی، رفتی. دیدیم که خدا پیروزی بزرگی به ما عطا کرد و یک سال پس از‏‎ ‎‏پیروزی ما در جنوب لبنان، که پیروزی ساده و کوچکی بود، پس از گذشت یک سال، بزرگترین‏‎ ‎‏پیروزیها را به دست آوردیم اینجا: ‏جاء الْحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً‏. ما ترس به دل دشمن‏‎ ‎‏افکنده ایم. وقتی بگین این حرف را می گوید که «دورۀ تاریکی برای ما آغاز شده» خیلی معنا دارد. این‏‎ ‎‏دلیل وحشتشان است. کیسینجر وقتی می گوید: «بزرگترین حادثه ای که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق‏‎ ‎‏افتاده، پیروزی انقلاب ایران بوده»، این خطرناک بودن پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای امریکا در‏‎ ‎‏چه رابطه است! اگر امریکا در ایران اقداماتی را که در ویتنام انجام داده انجام ندهد، جنبش انقلابی ایران‏‎ ‎‏امتداد پیدا می کند تا به اسرائیل برسد. دیروز این را کیسینجر گفته. از این حرف می توانیم بفهمیم که‏

‏چقدر خطرناک است برای مصالح امریکا در منطقه. و از زبان خود دشمن می شود فهمید که حقایق‏‎ ‎‏وضع ما چگونه است. وقتی که من به بغداد آمدم، به سران کشورهای عربی در بغداد ـ حکام عرب ـ‏‎ ‎‏گفتم که کمترین حرفی که از حکام عرب من شنیدم این بود که شما چه کار دارید به کار ایران؟! شما‏‎ ‎‏چه کار دارید به آیت الله العظمی خمینی؟! این کمترین حرفی بوده که می زدند. دیگران می گفتند که‏‎ ‎‏مصالح شما با وجود شاه تأمین می شود! شاه را داشته باشید، مصالحتان شاید بهتر تأمین بشود. آخرین‏‎ ‎‏بار در یک دیدار از کشورهای خلیج، چند روز پیش از پیروزی شما حکام خلیج می گفتند که اطلاعاتی‏‎ ‎‏که به ما رسیده این است که بختیار پیروز می شود؛ و امریکایی ها بختیار را می توانند نگاه دارند در مقابل‏‎ ‎‏ایران.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: همۀ حسابهایی که دولتهای بزرگ کرده اند، همه خطا از کار درآمد، برای اینکه‏‎ ‎‏یک مسئلۀ الهی بود.‏

‏[‏‏عرفات: ‏وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَالله ُ وَالله ُ خَیْرُالْماکِرینَ.‏]‏‏ ‏

‏     امام: و این حسابها هم که می کنند، و بعدها می خواهند بکنند، آنها هم خطا از کار در‏‎ ‎‏می آید.‏

‏[‏‏عرفات: آنها می گویند زلزله ای رخ داده؛ ما می گوییم که انفجار نور روی داده.‏‎[3]‎‏ ما می گوییم دورانی‏‎ ‎‏که امت ما و منطقۀ ما آزاد و مستقل باشد فرا رسیده. مشکلات زیادی هست در پیش ولی در عین حال‏‎ ‎‏خوشبین هستم به آینده. و در برابر شما جهاد بزرگتر و کوششهای خسته کننده تری در پیش است.‏‎ ‎‏تجدید بنای جامعه سخت تر است از جنگیدن و پیروز شدن. شاه اینجا را خراب کرده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما امیدمان به خداست و مأیوس از خدا نیستیم؛ و بر مشکلات به امید خدا غلبه‏‎ ‎‏می کنیم. و به مادیات این نظر را نداریم؛ غلبه را با مادیات نمی دانیم. غلبه با معنویات‏‎ ‎‏است. و مادامی که شَعْبِ‏‎[4]‎‏ ما به خدای تبارک و تعالی اتکال بکنند، پیشرفت خواهند‏‎ ‎‏کرد. و اگر خدای نخواسته انحراف پیدا شد، زوال برای همه هست.‏


‏[‏‏عرفات: من فکر نمی کنم که توطئه های دشمن پایان یافته باشد. وقتی که سیل حوادث را از نظر‏‎ ‎‏می گذرانیم، به یقین می یابیم که دشمن رها نمی کند که دژی به این آسانی سقوط کند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: او می خواهد نکند، لکن خدا برخلاف او ان شاءالله عمل می کند.‏

‏[‏‏عرفات: اگر چه من الآن خنده بر لب دارم، ولی قلبم خون می چکد برای کشتارهایی که در ایران شده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاءالله قلب شما هم فراخ می شود.‏

‏[‏‏عرفات: خدا شاهد است که من در عمرم هیچ شادی ای به خودم ندیدم مثل شادی ای که به خودم دیدم‏‎ ‎‏وقتی که شما پیروز شدید.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاءالله خداوند حفظ کند مسلمین را ان شاءالله .‏

‏[‏‏یکی دیگر از فلسطینی ها: در لبنان شلیک تیر هوایی به علامت شادمانی ممنوع است؛ بیش از یک سال‏‎ ‎‏است که در لبنان ممنوع است؛ مخصوصاً فرماندۀ کل نیروهای آزادیبخش فلسطین دستور داده اند هیچ‏‎ ‎‏کس هیچ فشنگی را به هدر ندهد، به هیچ مناسبتی؛ یکباره سراسر لبنان آتش شد! ابوعمار‏‎[5]‎‏ برای‏‎ ‎‏اولین بار خودش پنج تیر شلیک کرد، و خود این قانون را شکست به نشانۀ شادمانی! بی شک دهکده های‏‎ ‎‏جنوبی لبنان و منطقه های شیعه نشین را با بمباران هوایی خواهند کوبید. بگین به علت حوادث ایران‏‎ ‎‏غمزده و غمگین است. خداوند ان شاءالله جنوب را در برابر بمباران مهاجمان اسرائیل حفظ بکند.‏‎ ‎‏دولتهای عرب نیروهایش را حفظ بکند. ان شاءالله حضرت آیت الله العظمی خمینی و ملت ایران آنها را‏‎ ‎‏حفظ می کند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: امیدواریم که خداوند حفظ کند.‏

‏[‏‏عرفات: درست است که اسرائیل دوستانی دارد، اما ما هم برادران و دوستانی داریم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما اعتمادمان به خدای تبارک و تعالی است.‏

‏[‏‏عرفات: هفتۀ گذشته آغاز دوران تازه ای بود.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • ـ انقلاب.
  • ـ بیت المقدس.
  • ـ عبارت «انقلاب ما انفجار نور بود» که غالباً در شعارها استفاده می شود برگرفته از اظهارات فوق می باشد که به اشتباه به عنوان سخن امام خمینی تلقی شده است.
  • ـ خَلق.
  • ـ کنیۀ یاسر عرفات.