گفتگو
پاسخ به سؤال هایی درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
گفتگو با اسد الله مبشری و علی شایگان درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 26 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 217

موضوع : پاسخ به سؤال هایی درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی

زبان اثر : فارسی

حضار : مبشری، اسد الله (وزیر دادگستری وقت) ـ شایگان، علی

گفتگو با اسد الله مبشری و علی شایگان درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی

گفتگو

‏زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: پاسخ به سؤالهایی دربارۀ اموال دولتی و وجوهات شرعی‏

‏حضار: مبشری، اسدالله (وزیر دادگستری وقت) ـ شایگان، علی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏باید مأمورین کلانتریها در محل کارشان مستقر شوند. مردم در کارهای آنان دخالت‏‎ ‎‏نکنند تا نظم برقرار شود. ‏

‏     اینها‏‎[1]‎‏ با ماسک می خواهند به صورت تازه ای، نفوذ امریکا و شوروی را مجدداً در‏‎ ‎‏ایران برقرار کنند و به اشکال جدید ظاهر می شوند. در اجتماعاتشان داخل نشوید، و آنها‏‎ ‎‏را نصیحت کنید. ‏

‏     ‏‏[‏‏در مورد حفر چاهها و تصرف اراضی:‏‎[2]‎‏]‏‏ باید دولت در این مورد اقدام کند. ‏‏[‏‏در مورد‏‎ ‎‏مصرف وجوهات شرعیه:‏‏]‏‏ به مردم بدهید، به مردمی که در مبارزه شرکت داشته و شهید‏‎ ‎‏داده اند و صدمه دیده اند. ‏‏[‏‏در مورد برنجهایی که از پادگانها به مساجد منتقل شده:‏‎ ‎‏]‏‏به مردم‏‎ ‎‏بدهید. ‏

‏     امام: فرهنگ باید متحول شود. دادگستری باید متحول شود. رسیدگیهای سابق باید‏‎ ‎‏ملغی شود. در رسیدگی به امور قضایی مراتب ‏‏[‏‏فعلی‏‏]‏‏ غلط است. باید موازینِ شرعیه‏‎ ‎‏باشد و رسیدگی، یک مرحله ای و قطعی باشد. باید دقت شود. موازین اروپایی از بین‏‎ ‎‏برود. ایران باید ایران باشد نه اروپا. ‏

‏[‏‏وزیر دادگستری: در امر خصوصی، رسیدگی یک مرحله ای اشکالی ندارد؛ ولی در امور دیگر، به‏‎ ‎‏ویژه اعدام، دقت لازم است.‏‏]‏


‎     ‎‏امام: در مورد دیوانعالی کشور یک نفر از علمای شرع باید باشد که با نظر او رسیدگی‏‎ ‎‏شود.‏

‏[‏‏آقای شایگان: شایعه ای در مورد ریاست جمهوری من در روزنامه بود که از طرف من نبوده و تکذیب‏‎ ‎‏می کنم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: می دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست!‏

‏     ‏‏[‏‏امام خطاب به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود:‏‏]‏‏ بهتر است شما برای پابرهنه ها‏‎ ‎‏شعر بگویید و آنان که فداکاری کرده اند.‏

‎ ‎

  • ـ گروههای مخالف.
  • ـ مطالب داخل [] سؤالهای مطرح شده است که پاسخ حضرت امام به آنها بیرون از علامت آمده است.