بیانات
اسلام و اقلیت های مذهبی
بیانات با نمایندگان خلیفه گری ارامنه (اسلام و حقوق اقلیت ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 28 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 258

موضوع : اسلام و اقلیت های مذهبی

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان خلیفه گری ارامنه

بیانات با نمایندگان خلیفه گری ارامنه (اسلام و حقوق اقلیت ها)

بیانات

‏زمان: 7 اسفند 1357 / 28 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: اسلام و اقلیتهای مذهبی‏

‏حضار: نمایندگان خلیفه گری ارامنه‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏... این نهضت امیدوارم که برای همۀ مذاهب، اقلیتهای مذهبی که در ایران زندگی‏‎ ‎‏می کنند ـ برای همه ـ خیر آورده باشد. ما می دانیم که همۀ اقشار ایران، چه مسلمین و چه‏‎ ‎‏غیر مسلمین، در زمان حکومت این شاه و پدرش در زحمت و جور زندگی کردند. و ما‏‎ ‎‏می دانیم که اسلام همیشه نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل بوده است. حتی حضرت‏‎ ‎‏امیر ـ سلام الله علیه ـ در یک قضیه ای ـ که خلخالی از پای یک زن ذِمیه که یهودیه هم‏‎ ‎‏بوده است برده بودند ـ می فرماید که من شنیده ام یک همچو چیزی شده است؛ و اگر‏‎ ‎‏انسان بمیرد سزاوار است.‏‎[1]‎‏ ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل هستیم. اینها اهل ملت ما‏‎ ‎‏هستند، اهل مملکت ما هستند. و من امیدوارم که حکومت عدل اسلامی برای آنها بسیار‏‎ ‎‏خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگی مرفه، آزاد و به طور صحیح اینجا زندگی بکنند. ‏

‎ ‎

  • ـ نهج البلاغه، خطبۀ 27.