پیام
چهارده توصیه درباره انقلاب و مسائل داخلی کشور
پیام چهارده ماده ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 1 ربیع الثانی ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 261

موضوع : چهارده توصیه درباره انقلاب و مسائل داخلی کشور

زبان اثر : فارسی

مناسبت : ترک تهران به مقصد قم

مخاطب : ملت ایران

پیام چهارده ماده ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور

پیام

‏زمان: 9 اسفند 1357 / 1 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: تهران، منزل آقای محمود بروجردی ـ خیابان پاسداران ‏

‏موضوع: چهارده توصیه دربارۀ انقلاب و مسائل داخلی کشور‏

‏مناسبت: ترک تهران به مقصد قم‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در این موقع که قصد تشرف به قم ـ حرم اهل البیت علیهم السلام ـ را دارم لازم است‏‎ ‎‏از ملت بزرگ ایران عموماً تشکر نمایم.‏

‏     الحق به همت والای این ملت رنجدیده بود که با اتکال به قدرت لایزال الهی و‏‎ ‎‏اعتماد به ولی عصر ـ عجل الله فرجه ـ پیروزی بر قدرتهای شیطانی حاصل شد، و نیز از‏‎ ‎‏اهالی محترم تهران که از حین ورود تاکنون ـ که می خواهم صورتاً آنان را وداع کنم،‏‎ ‎‏گرچه روحاً و قلباً از آنان و سایر ملت عزیز دور نیستم ـ زحمات فوق العاده کشیده و‏‎ ‎‏عواطف پرشور از خود نشان دادند، تقدیر و تشکر می کنم. من مرهون عواطف همه‏‎ ‎‏جناحها و اقشار محترم هستم. خداوند تعالی به آنان استقلال و آزادی و استقامت و‏‎ ‎‏صحت عنایت فرماید و جمهوری عدل اسلامی را برای آنان مستقر فرماید. لازم است‏‎ ‎‏مطالبی را تذکر دهم:‏

‏     1ـ ملت شجاع باید توجه داشته باشد که گرچه استبداد داخلی فرو ریخت و مردم‏‎ ‎‏آزادی را لمس کرده اند ولی هنوز ریشه های استعمار امریکا، شوروی، انگلستان و‏‎ ‎‏صهیونیسم و سایر دوَل چپاولگر از این مرز و بوم کاملاً قطع نشده است. باید همه بدون‏‎ ‎‏کوچکترین توقف و رکودی در از بین بردن نفوذ کشورهای اجنبی با هم متحد شویم.‏‎ ‎‏باید توجه داشت که شاه، این مملکت را چنان در دست اجانب قرار داده است که باید‏‎ ‎‏سالیان دراز با عوارضش مبارزه کرد و ما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم،‏

‏باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و‏‎ ‎‏فرهنگی را از بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هر چه زودتر برسد.‏

‏     2ـ همه می دانید که رمز پیروزی بزرگی که ملت به آن رسیده است وحدت کلمۀ همه‏‎ ‎‏اقشار از مرکز تا اقصی بلاد کشور و وحدتِ هدفِ آن برچیده شدن حکومت طاغوتی و‏‎ ‎‏قطع ایادی استعمار و استثمارگران بین المللی و برپا شدن جمهوری اسلامی بود. اکنون‏‎ ‎‏احتیاج بیشتر داریم به حفظ این وحدت کلمه و وحدت مقصد. ملت بزرگ باید‏‎ ‎‏هوشیارانه از بعضی عناصر تفرقه افکن که با شعارهای فریبنده می خواهند دست اجانب را‏‎ ‎‏به کشور مسلمان ما باز کنند و همان اختناق و چپاولگری را به فرم دیگر برگردانند، احتراز‏‎ ‎‏کنند و با تنها گذاشتن آنان و عدم شرکت در اجتماعاتشان و با منطق اسلامی تبلیغات سوء‏‎ ‎‏آنان را خنثی کنند. همه می دانند این پیروزی از قدرت اسلام است و مسلمین با دادن‏‎ ‎‏خون شریف خود آن را به دست آورده اند و فرصت طلبان می خواهند بدون فعالیت‏‎ ‎‏مثبت از آن بهره بردارند و با حیله و حربۀ فریبکاری خود را جا بزنند. ملت ایران باید با‏‎ ‎‏هوشیاری از آنان جلوگیری کنند. در صورتی که آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان‏‎ ‎‏آزاد می باشد و لکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمی دهند.‏

‏     3ـ کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که‏‎ ‎‏اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف‏‎ ‎‏نمی شود و نخواهد شد و کسانی که با دستور یا میل و نفع اجانب بین آنان می روند و با‏‎ ‎‏پخش اکاذیب فریبنده می خواهند آنان را از اسلام جدا کنند همانها هستند که بعضی‏‎ ‎‏سران آنان در خدمت دربار محمدرضا پهلوی بودند و همۀ آنان آگاهانه یا ناخودآگاهانه‏‎ ‎‏در خدمت اجانب هستند. لازم است این عناصر مفسده جو را در بین خودشان و در‏‎ ‎‏کارخانه ها راه ندهند و از اجتماعات آنان احتراز کنند.‏

‏     من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلاً برای‏‎ ‎‏طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت‏‎ ‎‏شده اند ـ و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیتها برطرف خواهد شد ـ‏

‏سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد. ‏

‏     4ـ ارتش و شهربانی و ژاندارمری اکنون در خدمت اسلام هستند و از ملت هستند،‏‎ ‎‏باید ملت از آنان پشتیبانی کند و کاری که موجب آزردگی و دلسردی آنان است انجام‏‎ ‎‏ندهند و باید قوای انتظامیه بدانند که پس از تصفیه از عناصر فاسده، تمام آنان در پناه‏‎ ‎‏اسلام و حکومت عدل با احترام و رفاه زندگی می کنند. ما می دانیم که شکست دشمن‏‎ ‎‏مرهون پیوستن جناحهایی از نیروها و سایر مأمورین دولتی به ملت بود. شما نباید‏‎ ‎‏احساس شکست کنید بلکه باید احساس پیروزی کنید زیرا از ملتید و در پیروزی آن‏‎ ‎‏سهیم هستید و ما به شما احترام می گذاریم و شما را برادران خود می دانیم. من به ملت‏‎ ‎‏ایران اکیداً هشدار می دهم که دولت باید ارتش ملی و قوی و با روحیۀ مقتدر داشته باشد‏‎ ‎‏تا قدرت بر حفظ کشور داشته باشد. ملت محترم باید در تقویت روحی ارتش و افسران‏‎ ‎‏کوشش کنند و گویندگان و وعاظ محترم نیز در تقویت آنان کوشش نمایند و از حمله به‏‎ ‎‏پادگانهای قوای انتظامی در سرتاسر کشور باید جداً جلوگیری شود. امروز حمله به‏‎ ‎‏پادگانها مخالفت با انقلاب اسلامی است و باید از آن احتراز کرد و لازم است کمیته های‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی در شهرستانها از فرماندهانی که از جانب ستاد کل ارتش ملی اسلامی‏‎ ‎‏تعیین می شوند، جداً پشتیبانی کنند و نیز از رؤسای دیگر قوای انتظامی که از طرف قوای‏‎ ‎‏دولتی تعیین می شوند، پشتیبانی نمایند.‏

‏     5ـ کمیته های انقلاب اسلامی در تمام شهرستانها موظفند که به مجرد مسلط شدن‏‎ ‎‏دولت بر اوضاع شهرها فعالیتهای کمیته ها را به قوای دولتی تسلیم کنند و از دخالت در‏‎ ‎‏امور دولتی خودداری نمایند و باید از همه کمیته ها در مورد زحماتی که در این دورۀ‏‎ ‎‏انقلاب کشیده اند تشکر کنم. شماها بودید که با همت خود آشفتگیها را سامان دادید.‏

‏     6ـ به تمام اعضای کمیته ها و زندانبانها حکم می کنم که با زندانیان ـ هر که باشد ـ‏‎ ‎‏به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار‏‎ ‎‏خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و‏‎ ‎‏به بستگان زندانیان در روز معیّنی با مقررات، اجازه ملاقات دهند. ‏


‏     7ـ کراراً گفتم و باز تکرار می کنم، کسی حق ندارد به منزل مردم حمله کند و وارد‏‎ ‎‏منزل آنان شود و اگر اطلاع پیدا شد که مجرمی در منزلی است مراقبت از فرار او کنند و به‏‎ ‎‏مقامات مسئول اطلاع دهند که با موازین او را دستگیر نمایند. علاقه مندان به نهضت باید‏‎ ‎‏از اینگونه اعمال اجتناب کنند. مردم باید روی موازین شرعیه عمل نمایند.‏

‏     8ـ طولانی بودن اعتصابات موجب بحرانهایی شده است که لازم است مردم برای‏‎ ‎‏همراهی به طبقۀ مستمند از گرانفروشی در ارزاق عمومی احتراز کنند و ارزاق مورد‏‎ ‎‏احتیاج عموم را به قیمت ارزان بفروشند. این یک عمل انسانی و اسلامی است که‏‎ ‎‏اینجانب از عموم انتظار دارم. خداوند متعال برای این انساندوستی به آنان برکت و‏‎ ‎‏رحمت عنایت می فرماید.‏

‏     9ـ کراراً سفارش علمای اعلام و ائمۀ جماعت محترم و خطبای ارجمند و سایر‏‎ ‎‏خدمتگزاران به شریعت مطهره را نموده ام. لازم است ملت معظم بداند که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته خللی در موقعیت این جماعت ـ که پاسداران اسلام و قرآن هستند ـ وارد شود،‏‎ ‎‏اجانب چپاولگر به آمال خود خواهند رسید و رشتۀ امور از دست خواهد رفت.‏‎ ‎‏روشنگری این قشر محترم بود که ملت را با روحیه اسلامی به هیجان آورد. خدمت این‏‎ ‎‏طبقه را نباید فراموش کرد و اکنون نیز با کمک این طبقه است که در تمام کشور، اوضاع‏‎ ‎‏رو به آرامش است. من توصیه می کنم حتی نسبت به کسانی که به من اهانت نموده اند‏‎ ‎‏نباید تعرض شود. من از روحانیت می خواهم با برادران خود در جهت گسترش مبانی‏‎ ‎‏مبارزاتی همکاری کنند و با آنان با مهربانی رفتار نمایند. من همه افرادی را که از من‏‎ ‎‏غیبت کرده یا به من اهانت نموده اند، عفو نمودم و از خدای تعالی برای همه طلب عفو‏‎ ‎‏می کنم و تقاضا دارم که آقایان ائمۀ جماعت را ـ که از قرار مسموع تشریف نیاورده اند ـ به‏‎ ‎‏مسجد دعوت نمایند و احترام آنان را حفظ کنند. البته حساب کسانی که معلوم است در‏‎ ‎‏خدمت دستگاه ظلم بوده اند جداست.‏

‏     10ـ در مطبوعات که بعد از انقلاب اسلامی خود را در خدمت انقلاب و مسیر ملت‏‎ ‎‏معرفی می کنند، مطالب و مقالاتی درج می شود که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی است و‏

‏این موجب نارضایتی و ناراحتی ملت را فراهم نموده، کراراً مراجعه می شود که اینجانب‏‎ ‎‏اقدامی بنمایم، من متأسفم از این امر، به آنان و جمیع رسانه های تبلیغاتی نصیحت می کنم‏‎ ‎‏که این جانبازی والای ملت بود که با اتکال به اسلام و قوّت ایمان به خدای متعال شما را‏‎ ‎‏از آن اسارت و نکبت پنجاه ساله رهایی بخشید. اکنون سزاوار نیست که خلاف رضای‏‎ ‎‏ملت رنجدیده و بر خلاف انقلاب اسلامی سمپاشیهایی بکنید که نفع آن را جز اجانب و‏‎ ‎‏چپاولگران و خدمتگزاران آنها احدی نبرد. من نصیحت خود را تکرار می کنم و صلاح‏‎ ‎‏مطبوعات را در آن می دانم که تحت تأثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود‏‎ ‎‏را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند.‏

‏     شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگهای‏‎ ‎‏استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه‏‎ ‎‏کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرتها را به زانو درآورد از آنان جدا نسازیم. امیدوارم‏‎ ‎‏نصیحت این درد چشیده را بشنوید، چنانچه این نصیحت را به آن جوانان و طبقه ای که‏‎ ‎‏در این موقع حساس موجب تفرقه می شوند، می کنم. من خوف آن را دارم که این‏‎ ‎‏تفرقه اندازیها به ضرر ملت رنج دیده و زیان خود آنان تمام شود. من از روزگار سیاه‏‎ ‎‏اختناق و اسارت بیمناکم. من از این گرایشهای غربی و شرقی متأسفم. فرزندان من! به‏‎ ‎‏آغوش اسلام برگردید و از فرهنگ غنی اسلام بهره بردارید، گول آنانی را که جز مکیدن‏‎ ‎‏خون ملتهای مستضعف، مقصدی ندارند نخورید، و از مسیر انقلاب اسلامی خارج‏‎ ‎‏نشوید که خیر شما و ملت شما در آن است.‏

‏     11ـ به خواست خداوند متعال به زودی درباره شکل حکومت، رفراندم خواهد شد.‏‎ ‎‏لازم است تذکر دهم آنچه اینجانب به آن رأی می دهم «جمهوری اسلامی» است و آنچه‏‎ ‎‏ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی» بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم‏‎ ‎‏که به «جمهوری اسلامی» رأی دهند که تنها این، مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که‏‎ ‎‏مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستانها و قرا و‏

‏قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند‏‎ ‎‏آزادانه هر کس رأی خود را بدهد.‏

‏     12ـ باید هر چه سریعتر به وضع جنایتکاران رژیم فاسد رسیدگی شود و در‏‎ ‎‏دادگاههای فوق العادۀ انقلابی ـ مردمی علناً آنان را محاکمه کرده و به مجازات برسانیم تا‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ ما از وضع آنان مطلع شده و مطمئن شوند افرادی که آنان را در طول‏‎ ‎‏دوران سیاه استبداد اذیت و آزار کرده بودند، چگونه به جزای اعمال خود می رسند.‏

‏     13ـ باید تمام ادارات از نخست وزیری تا کوچکترین اداره از تجمل پرستی و اسراف‏‎ ‎‏و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً انجام دهند.‏

‏     البته مردم شریف می دانند که وزارتخانه ها و ادارات در جمهوری اسلامی باید از‏‎ ‎‏بُن‏‎[1]‎‏ تغییر کند تا از فرم غربی و سلطنتی درآمده و به صورتی انسانی و اسلامی درآید.‏

‏    ‏‏14ـ من با کمال تواضع از کسانی که در ورود اینجانب با تلگراف یا نامه تفقد و لطف‏‎ ‎‏فرموده اند تشکر صمیمانه می کنم و از اینکه به واسطۀ کثرت نامه ها و تلگرافات و اشتغال‏‎ ‎‏جانفرسا و کمی وقت و فرصت نتوانستم جواب بدهم عذر می خواهم. من در خدمت‏‎ ‎‏همه هستم و طلب عفو از همگان می کنم. خداوند متعال به اسلام و ملت اسلام عظمت و‏‎ ‎‏قدرت مرحمت فرماید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ ریشه، اصل.