حکم
فرمان مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها
حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به شورای انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 1 ربیع الثانی ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 267

موضوع : فرمان مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها

زبان اثر : فارسی

مخاطب : شورای انقلاب اسلامی

حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به شورای انقلاب

حکم

‏زمان: 9 اسفند 1357 / 1 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: تهران، منزل آقای محمود بروجردی خیابان پاسداران ‏

‏موضوع: فرمان مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی و وابستگان به آنها‏

‏مخاطب: شورای انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏1 ربیع الثانی 99 / 9 اسفند 57‏

‏     شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت‏‎ ‎‏سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و‏‎ ‎‏کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای‏‎ ‎‏انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول ـ از قبیل مستغلات و اراضی ـ ثبت و‏‎ ‎‏مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و‏‎ ‎‏غیر ذلک. به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه‏‎ ‎‏از این غنایم به دست آورده اند در بانک با شمارۀ معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید‏‎ ‎‏که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأمورین‏‎ ‎‏دولت به دست آورده اند یا می آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و‏‎ ‎‏کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده اند، باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل‏‎ ‎‏دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎