سخنرانی
توطئه بیگانگان در تضعیف اسلام و رهبران اسلامی
سخنرانی در جمع ابوالاعلی مودودی و همراهان (توطئه در تضعیف اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 3 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 294

موضوع : توطئه بیگانگان در تضعیف اسلام و رهبران اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : ابو الاعلی مودودی (مؤسس جماعت اسلامی پاکستان) و همراهان

سخنرانی در جمع ابوالاعلی مودودی و همراهان (توطئه در تضعیف اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 11 اسفند 1357 / 3 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: توطئه بیگانگان در تضعیف اسلام و رهبران اسلامی‏

‏حضار: ابوالاعلی مودودی‏‎[1]‎‏ (مؤسس جماعت اسلامی پاکستان) و همراهان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏تبلیغات اجانب علیه اسلام‏

‏     من از عواطف آقایان که زحمت کشیدند آمدند اینجا، برای اینکه به ملت ایران‏‎ ‎‏تبریک بگویند، تشکر می کنم.‏

‏     اسلام را ایادی اجانب بد جلوه دادند در دنیا؛ آنهایی که می خواستند منافع مسلمین را‏‎ ‎‏ببرند، کوشش کردند که اسلام را از قدرتش خلع کنند، و آنها کوشش کردند که تمام‏‎ ‎‏[‏‏ادیان را‏‏]‏‏ و اسلام را به طوری جلوه بدهند که ‏‏[‏‏بگویند‏‏]‏‏ اسلام از اول، و همین طور سایر‏‎ ‎‏ادیان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏، سرمایه دارها و قدرتمندها به وجود آوردند؛ برای اینکه مستضعفین را خواب‏‎ ‎‏کنند ‏‏[‏‏آنها‏‏]‏‏ ادیان را افیون می دانند! و تبلیغات آنها به قدری بوده است که حتی در بین‏‎ ‎‏خود مسلمین، جوانهایی که غافل بودند از حقایق، و اسلام را نشناخته بودند، آنها هم‏‎ ‎‏گاهی گول خوردند و این گول خوردن، اسباب این شده است که گرایش به یک‏‎ ‎‏مسلکهای انحرافی پیدا کردند. اجانب به این اکتفا نکردند و رهبران اسلامی را طرفدار‏‎ ‎‏قدرتمندان و ثروتمندان معرفی کردند که در جامعه خود آنها هم؛ یعنی خود رهبران‏‎ ‎‏اسلامی هم از نظر جوانها ساقط شوند و آنها را از رهبری خلع کنند، و مع الأسف این‏‎ ‎‏تبلیغات تأثیر هم در بین خود جوامع اسلامی کرده است. باز از طرف دیگر، کوشش‏‎ ‎‏کردند به اینکه بین مسلمین، دولتهای اسلامی، ملتهای مُسْلم به واسطۀ اختلاف نژادهایی‏‎ ‎‏که هست، اختلاف منطقه ای که هست، اختلاف بیندازند، و چون سران مسلمین از این‏

‏معانی غافل بودند، یا عمداً غفلت کردند؛ این اختلافات بین ملتها با ملتهای دیگر، دولتها‏‎ ‎‏با دولتهای دیگر، این اختلاف تحقق پیدا کرد و این اختلافات موجب این شد که آنها از‏‎ ‎‏ممالک اسلامی به طور وافر بهره برداری بکنند، و مسلمین نتوانند در مقابل آنها‏‎ ‎‏عرض اندام کنند.‏

‏     بر مسلمین است که اسلام را به آنطور که هست بر جوامع بشری عرضه کنند. اسلام اگر‏‎ ‎‏آنطور که هست عرضه بشود، همه مشتری او هستند. اسلام را واژگونه معرفی کردند؛‏‎ ‎‏اسلام را محبوس کردند در مساجد و در مدارس علوم قدیمه، که آنها هم محصور‏‎ ‎‏شده اند در بعض از کتب اسلام. اینهمه به واسطۀ تبلیغاتی بوده است که از صدها سال قبل،‏‎ ‎‏از آن وقتی که خارجیها به این ممالک اسلامی دست یافته اند، این نقشه ای بوده است که‏‎ ‎‏آنها کشیدند و از همۀ اطراف، اسلام را از نظر خودِ مسلمین هم حتی انداختند و بد معرفی‏‎ ‎‏کردند؛ و روحانیون و رهبران مذهبی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ ـ که باید اسلام را ترویج و معرفی کنند و پیش‏‎ ‎‏ببرند ـ از نظر جامعه، در این سالهای طولانی انداخته اند؛ به طوری که فاصله ما بین‏‎ ‎‏قشرهای اسلامی، در محیط داخلی خودشان هم واقع شده است؛ بین دانشگاه و‏‎ ‎‏روحانیت، بین بازار و ادارات، بین قشون و ملت، بین کارگران و کارمندان؛ تمام اینها را با‏‎ ‎‏هم به اصطلاح وادار کردند؛ دامن زدند به این اختلافات، و با تبلیغات دامنه داری این‏‎ ‎‏اختلافات را القا کردند بین مردم، تا اینکه بهره برداری کنند.‏

‏همه «حزب الله » باشیم‏

‏     ما مسلمین بر همه مان واجب است که اسلام را به آنطور که هست در دنیا عرضه کنیم.‏‎ ‎‏همۀ ما تحت یک حزب و آن «حزب الله » است، باشیم؛ احزاب مختلفه در کار نباشد؛‏‎ ‎‏جناحهای مختلف در کار نباشد. علمای هر ملتی، ملت خودشان را آگاه کنند به نقشه هایی‏‎ ‎‏که اجانب و مستعمرین کشیده اند برای تفرقه اندازی؛ این تکلیفی است که بر همۀ رهبران‏‎ ‎‏مذهبی لازم است که انجام دهند.‏

‏     ملت ما که در طول تاریخ زیر یوغ استبداد شاهنشاهی بوده است و اخیراً از زمانهای‏

‏سابق بدتر شده بود و علاوه بر اینکه زیر یوغ این مستبدین و چپاولگرها بودند، استقلال‏‎ ‎‏آنها هم از دست آنها گرفته شد و دولتهای دیگر در مقدرات کشور ما دخالت کردند؛ و‏‎ ‎‏ظلم و چپاولگری و خیانت و جنایت به آنجا رسید که تحمل را از ملت سلب کرد؛ دیدند‏‎ ‎‏زندگانی با این ذلت ارزش ندارد؛ مرد مُسْلم زیر بار این ذلت و زحمت نباید برود؛ از این‏‎ ‎‏جهت قیام مردانه کردند و این قیام یک قیام الهی بود که تمام اقشار ملت را فرا گرفت و‏‎ ‎‏ملت یک حزب شدند: «حزبِ الهی» و با قدرت ایمان و پشتیبانی خداوند تعالی موفق‏‎ ‎‏شدند که با دست خالی از اسلحه، بر قدرتهای بزرگ فایق بشوند که مجهز بودند به همۀ‏‎ ‎‏اسلحه ها و تا دندان مسلح بودند. این قدرت الهی بود، قدرت خدا بود، قدرت ایمان بود‏‎ ‎‏که موفق کرد ملت ما را، و به پیروزی رساند. الآن ما گرفتار یک مشکلات زیادی هستیم‏‎ ‎‏که برای ما پیش آوردند. شاه سابقْ مملکت ما را به یک ویرانه ای مبدل کرد که ما از همه‏‎ ‎‏چیز فقیر شدیم؛ لکن با اتکال به خدای تبارک و تعالی ما بر مشکلات خودمان غلبه‏‎ ‎‏خواهیم کرد؛ و امیدواریم که همۀ ملتهای اسلامی عبرت بگیرند از این ملت شجاع ایران؛‏‎ ‎‏و از زیر بار ظلم و دیکتاتوری، خودشان را نجات بدهند. من از خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏توفیق همه را خواهان هستم.‏

‎ ‎

  • ـ از متفکران پاکستان است که تألیفات زیادی دارد.