سخنرانی
زن از دیدگاه اسلام
سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 5 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 299

موضوع : زن از دیدگاه اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : هزاران تن از بانوان قم

سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 13 اسفند 1357 / 5 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: زن از دیدگاه اسلام‏

‏حضار: هزاران تن از بانوان قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏بانوان دوشادوش مردان در انقلاب‏

‏     درود بی پایان بر بانوان ایران! سلام بر شما بانوان محترم! رحمت خدا بر شما‏‎ ‎‏شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد! سلام خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی بر ملت ایران، بانوان آنها و مردان آنها! شما بانوانِ شجاعْ دوشادوش‏‎ ‎‏مردانْ پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران، تمام بانوان ایران و از‏‎ ‎‏بانوان قم تشکر می کنم. خداوند از شما راضی باشد. امام عصر از شما دلخوش باشد. شما‏‎ ‎‏با بچه های کوچک خودتان در خیابانها آمدید و از اسلام پشتیبانی کردید. من اخبار قم و‏‎ ‎‏سایر بلاد را می شنیدم؛ من اخبار «چهارمردان»‏‎[1]‎‏ را می شنیدم. من در خودم غرور‏‎ ‎‏احساس می کنم برای این شجاعتها. بانوان ایران و بانوان قم و سایر بلاد، در این پیروزی‏‎ ‎‏پیشقدم هستند. آنها مردان را تشجیع کردند. مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنهای‏‎ ‎‏شیردل هستند. من مرهونِ هم مرد‏‏[‏‏ان محترم‏‏]‏‏ و هم بانوان محترمات هستم.‏

‏عنایت اسلام به زنان‏

‏     اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیرة العرب،‏‎ ‎‏بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و‏‎ ‎‏سرافراز کرد، اسلام آنها را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از‏

‏عنایتی است که بر مردان دارد. مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بیشتر دارند. زنها‏‎ ‎‏مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند. قرآن کریم انسان ساز است، و زنها نیز‏‎ ‎‏انسان ساز. وظیفۀ زنها انسان سازی است. اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به‏‎ ‎‏شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنها‏‎ ‎‏هستند که ملتها را تقویت می کنند، شجاع می کنند. بانوان از صدر اسلام ـ در صدر اسلام ـ‏‎ ‎‏با مردان در جنگها هم شرکت داشته اند. مقام زن مقام والاست؛ عالیرتبه هستند. بانوان در‏‎ ‎‏اسلام بلندپایه هستند. ما می بینیم و دیدیم که زنها، بانوان محترمات همدوش مردان بلکه‏‎ ‎‏جلو مردان در صفِ قتال ایستادند. بچه های خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان‏‎ ‎‏را از دست دادند، و شجاعانه مقاومت کردند. ما می خواهیم زن به مقام والای انسانیت‏‎ ‎‏خودش باشد نه مَلعَبه‏‎[2]‎‏ باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد.‏

‏حق دخالت زن در همه شئون از نظر اسلام‏

‏     زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلام رأی باید‏‎ ‎‏بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند زنها حق رأی دارند. زنها را در این‏‎ ‎‏دوره های اخیر منحط کردند. از خیانتهای بزرگی که به ملت ما شد این بود که نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را از دست گرفتند؛ نیروی جوانان ما را به عقب راندند، نیروی بانوان ما را به‏‎ ‎‏عقب راندند، بانوان ما را منحط کردند؛ خیانت کردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه کردند؛‏‎ ‎‏بانوان ما را مثل عروسکها کردند. بانوان ما جنگجو بودند، اینها خواستند ننگجو باشند! و‏‎ ‎‏خدا نخواست. اینها اهانت به مقام زن کردند. اینها می خواستند زن را مثل شیء، مثل یک‏‎ ‎‏چیز، مثل یک متاع به این دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همۀ شئون‏‎ ‎‏ـ در همه شئون ـ همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد.‏‎ ‎‏همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید‏‎ ‎‏ملعبۀ دست جوانهای هرزه بشوند. زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای‏

‏ناخواسته بَزَک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زنها باید انسان باشند.‏‎ ‎‏زنها باید تقوا داشته باشند. زنها مقام کرامت دارند. زنها اختیار دارند؛ همان طوری که‏‎ ‎‏مردها اختیار دارند.‏

‏زن مربی انسان‏

‏     خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است. خداوند‏‎ ‎‏همان طوری که قوانینی برای محدودیت مردها در حدود اینکه فساد بر آنها راه نیابد‏‎ ‎‏دارد، در زنها هم دارد. همه برای صلاح شماست. همۀ قوانین اسلامی برای صلاح جامعه‏‎ ‎‏است. آنها که زنها را می خواهند ملعبۀ مردان و ملعبۀ جوانهای فاسد قرار بدهند‏‎ ‎‏خیانتکارند. زنها نباید گول بخورند؛ زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک‏‎ ‎‏کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت! این مقام زن نیست؛ این عروسک بازی است نه زن. زن‏‎ ‎‏باید شجاع باشد؛ زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. زن آدم ساز است؛‏‎ ‎‏زن مربی انسان است.‏

‏لزوم مشارکت زنان و مردان در سازندگی‏

‏     خداوند شما زنهای ایران را و شما زنهای قم را از خطرات انسانهای فاسد، انسانهایی‏‎ ‎‏که حیوانند ـ به حَسَب واقع ـ حفظ کند. شما همان طوری که تاکنون در نهضتها دخالت‏‎ ‎‏داشتید و سهیم بودید در این نهضت و سهیم بودید در این پیروزی، حالا هم باز باید‏‎ ‎‏سهیم باشید؛ و هر وقت اقتضا بکند نهضت کنید، قیام کنید. مملکت از خود شماست‏‎ ‎‏ان شاءالله . دست اجانب کوتاه شد از مملکت، دست رشوه خواران و چپاولگران کوتاه‏‎ ‎‏شد، رفتند؛ مملکت از خود شماست. شما باید بسازید مملکت را. همۀ ملت ایران، همۀ‏‎ ‎‏ملت ایران ـ چه بانوان و چه مردان ـ باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند بسازند. با‏‎ ‎‏دست مردِ تنها درست نمی شود؛ مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند.‏

‏حق زنان در وکالت برای طلاق‏‏ ‏

‏     زنهایی که می خواهند ازدواج کنند، از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان‏

‏قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان. می توانند از اول شرط‏‎ ‎‏کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخُلقی کرد با‏‎ ‎‏زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آنها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی‏‎ ‎‏برای مردان و زنان قایل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام،‏‎ ‎‏چه آنهایی که توسعه می دهد چه آنهایی که تحدید می کند، همه بر صلاح خود شماست،‏‎ ‎‏برای خود شماست. همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار‏‎ ‎‏داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل‏‎ ‎‏باشم در طلاق. و اگر این شرط را کرد دیگر نمی تواند او را معزول کند. اگر این ... شرط‏‎ ‎‏در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام‏‎ ‎‏بدهد. و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می کنند؛ اگر‏‎ ‎‏قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می زنند؛ و ‏‏[‏‏باز‏‏]‏‏ اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می دهد.‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را با عزت، سلامت، سعادت، با ایمان کامل، با تربیت صحیح، با‏‎ ‎‏فرهنگ صحیح، خداوند همۀ شما را با سعادتها ... قرین کند. سلام بر شما زنها، بانوان‏‎ ‎‏عزیز محترم!‏

‎ ‎

  • ـ از محله های قدیمی قم که پیر و جوان و خرد و کلانشان در جریان انقلاب، عرصه را بر عوامل حکومت نظامی تنگ کرده بودند.
  • ـ بازیچه.