بیانات
مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر
بیانات خطاب به وزیر مختار پاکستان (مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 6 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 317

موضوع : مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر

زبان اثر : فارسی

حضار : وزیر مختار پاکستان و خبرنگاران پاکستانی

بیانات خطاب به وزیر مختار پاکستان (مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر)

بیانات

‏زمان: 14 اسفند 1357 / 6 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر‏

‏حضار: وزیر مختار پاکستان و خبرنگاران پاکستانی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏سلام من به ملت شریف پاکستان، سلام و درود به شما. دستهای ناپاک اجانب،‏‎ ‎‏مسلمین را از یکدیگر جدا کردند، تفرقه بین مسلمین انداختند تا استفادۀ کلان خودشان‏‎ ‎‏را بکنند و ذخایر ملی و معنوی ما را به تباهی بکشند. این عصر، عصری نیست که مسلمین‏‎ ‎‏بنشینند و نگاه کنند تا آنها را چپاول کنند. عصری است که باید همۀ مسلمین قیام کنند و‏‎ ‎‏دست اجانب را از ممالک خود دور کنند. مسلمین باید همه با هم، در صف واحد، با‏‎ ‎‏اجانب مبارزه کنند و حقوق پایمال شدۀ خودشان را بگیرند و دست استعمار غارتگر را از‏‎ ‎‏ممالک خود قطع کنند. دولتهای اسلامی باید در خدمت ملتها باشند نه خدای نخواسته‏‎ ‎‏در خدمت اجانب.‏

‏     دولتها از سرنوشت محمدرضا پهلوی عبرت بگیرند؛ از پشت کردن به اسلام عبرت‏‎ ‎‏بگیرند. پشت کردن به اسلام و رو آوردن بر اجانب، همین عاقبت را دارد.‏

‏     من از دولت پاکستان می خواهم برای ملت شیعۀ پاکستان احترام بیشتری قائل شود. در‏‎ ‎‏مملکتی که بیش از ده میلیون شیعه هست باید مذهب آنها هم رسمی باشد. باید مراعات‏‎ ‎‏همۀ طبقات مسلمین بشود. از خداوند عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.‏

‎ ‎