سخنرانی
نقش اجانب در ایجاد تفرقه و جلوگیری از تمسک مسلمین به قرآن کریم
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر (توطئه اجانب، تفرقه بین مسلمین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 8 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 336

موضوع : نقش اجانب در ایجاد تفرقه و جلوگیری از تمسک مسلمین به قرآن کریم

زبان اثر : فارسی

حضار : هفتاد نفر از نمایندگان مجلس شرع اسلامی قطر، و عبدالحمید خاقانی (مسئول گروه)

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر (توطئه اجانب، تفرقه بین مسلمین)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 20:10 صبح 16 اسفند 1357 / 8 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: نقش اجانب در ایجاد تفرقه و جلوگیری از تمسک مسلمین به قرآن کریم‏

‏حضار: هفتاد نفر از نمایندگان مجلس شرع اسلامی قَطَر، و عبدالحمید خاقانی‏‎[1]‎‏(مسئول گروه)‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏سیاست استعمار در جدا کردن ملتها از اسلام و قرآن‏‏ ‏

‏     من تشکر می کنم از آقایان که از نقطۀ دور برای تفقد از ملت ما، برای سرکشی به ملتی‏‎ ‎‏که بیش از پنجاه سال زیر بار ظلم و جور و جنایت و خیانت لگدکوب شد‏‏[‏‏آمده اند‏‏]‏‏،‏‎ ‎‏تشکر می کنم از آقایانی که از بلد نائی‏‎[2]‎‏ آمده اند و تفقد می کنند از ملت ما و از ما.‏‎ ‎‏خداوند شما را و همۀ مسلمین را از خواب بیدار کند. خداوند ما را، در یک زمانی که‏‎ ‎‏خواب و غفلت بر اکثر بلاد مسلمین سایه افکنده است، ما و همۀ مسلمین را هوشیار و‏‎ ‎‏بیدار کند. ‏

‏     دستهای خیانتکار اجانب که می خواستند شرق را ـ و خصوصاً بلاد اسلامی را ـ برای‏‎ ‎‏منافع خودشان قبضه کنند، با مطالعاتی که کرده بودند در این بلاد، و تمام بلاد را‏‎ ‎‏ـ بیابانهایش را، قصبه هایش را، شهرستانهایش را ـ وجب به وجب مطالعه کرده اند و‏‎ ‎‏روحیۀ گروههایی که در این بلاد زندگی می کردند مطالعه کرده اند و آیینهایی که اینها‏‎ ‎‏داشتند و کیفیت نفوذ آیینها در اینها مطالعه شده است، به آنجا رسیده اند که نگذارند‏‎ ‎‏مسلمین متمسک به قرآن باشند. قرآن را آنها سد راه می دانستند. اگر مسلمین همه‏‎ ‎‏متمسک به قرآن می شدند، برای آنها مجالی باقی نمی ماند. قرآن را و اسلام را از مردم‏

‏جدا کردند؛ ملتها از اسلام جدا شدند. با دعوتهایی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ اجانب کردند، چه خودشان‏‎ ‎‏مستقیماً چه به وسیلۀ عمالشان در این بلاد ـ دعوتهای بر ضد ادیان، بر ضد اسلام، بر ضد‏‎ ‎‏روحانیت اسلام ـ جدا کردند مسلمین را، بعضی را از بعض. ایجاد احزاب مختلفه، از‏‎ ‎‏صدر مشروطیت به این طرف، تمام برای تفرقه بود؛ و تمام برای این بود که مسلمین با هم‏‎ ‎‏مجتمع نباشند. ایجاد تفرقه بین مذاهب ـ مذاهب مسلمین ـ برای همین مقصد بود که اینها‏‎ ‎‏از هم جدا باشند و نتوانند برای اسلام و به نفع اسلام کاری بکنند. این کارها در طول مدتِ‏‎ ‎‏بیش از سیصد سال انجام گرفته است.‏

‏     بحمدالله در ایران، در این سنوات اخیر، یک نهضتی، یک نهضت الهی پیدا شد که‏‎ ‎‏من نمی توانم اسمی رویش بگذارم الاّ اینکه این نهضتْ الهی بود. نهضتی که بچه های‏‎ ‎‏صغیرش با پیرمردهای کبیر با هم بودند؛ نهضتی که بچه ها پستانک را در دهان‏‎ ‎‏می گذاشتند، وقتی بیرون می آوردند می گفتند «مرگ بر شاه» باز پستانک را به دهان‏‎ ‎‏می گذاشتند! از بچه هایی که اولِ صحبت و حرف زدنشان است تا پیرمردهایی که آخر‏‎ ‎‏عهدشان است به حیات، همه با هم بودند و همه با هم طرد کردند این طاغوت را. رمز‏‎ ‎‏پیروزی ایران همین بود؛ اتکال به خدا، برای خدا و وحدت کلمه، وحدت کلمه و‏‎ ‎‏وحدت غرض ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مقصد. از هرکس می پرسیدند، مقصد این بود که حکومتِ اسلام‏‎ ‎‏باشد. مقدمه این بود که حکومتِ طاغوت نباشد؛ مقصد این بود که استقلال و آزادی در‏‎ ‎‏پناه حکومت اسلامی باشد. رمز پیروزی ملت ما: وحدت کلمه و وحدت غرض و ‏‎ ‎‏ـ مهمتر ـ اتکال به خدای تبارک و تعالی. شما آقایان در هر جا که هستید این رمز را‏‎ ‎‏فراموش نکنید. ‏

‏گلایه از دولتهای منطقه‏‏ ‏

‏     البته من گله دارم از خلیج و اطراف آن. آنها با ما بسیاری شان موافقت نکردند بلکه‏‎ ‎‏مخالفت کردند. شما خودتان که آگاهید از افرادی که در آنجا بودند و پشتیبانی از‏‎ ‎‏طاغوت می کردند؛ و نمی دانم الآن هم می کنند؟! باز آرزو دارند که برگردد؟! آنها را‏‎ ‎‏هدایت کنید؛ به آنها بگویید به اسلام روی بیاورید. این حکومتها حکومت طاغوت‏

‏است، حکومت ضد اسلامی است. گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد، خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی با اوست. معاویه هم قدرت داشت، فرعون هم قدرت داشت، فرعون هم‏‎ ‎‏سلطنت داشت. سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنی چه‏‎ ‎‏«ظل الله »؟ یعنی اینکه همین طور که سایه ـ سایۀ انسان ـ هیچ از خودش حرکتی ندارد الاّ به‏‎ ‎‏حرکت انسان، اگر چنانچه سلطانی هیچ حرکتی نداشت الاّ به حرکت و به تحریک خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، از خودش هیچ نداشت و همه از خدای تبارک و تعالی بود، ‏‏[‏‏او ظل الله ‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏. رسول الله ظل الله است. غیر رسول الله ، آنهایی که نزدیک به رسول الله اند، نزدیک‏‎ ‎‏به ظل الله اند؛ اصلْ رسول الله است، او ظل الله است. امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ چون‏‎ ‎‏تمام وجودش فانی در وجود رسول الله است، ظل الله است. سلاطین جورْ ظلِّ ابلیسند!‏‎ ‎‏میزان در تشخیصِ سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آنکه ابلیسی است، آنکه جائر‏‎ ‎‏است، ظلِّ ابلیس است نه ظلّ الله . حتّی کلمۀ «ظلّ الله » را هم غصب کرده اند اینها! فریب‏‎ ‎‏دادند ملتها را. آنکه هیچ ندارد الاّ به ارادة الله . هیچ حرکت و سکونی ندارد الاّ به ارادة الله ؛‏‎ ‎وَ مَا رَمَیتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکنَ الله َ رَمی‎[3]‎‏. اینهایی که با تو مبایعه کردند، با خدا مبایعه کردند؛‏‎[4]‎‏ برای‏‎ ‎‏اینکه تو هیچ نداری الاّ فنا در خدا. آنهایی که طاغوت هستند مثل فرعونها و امثال اینها،‏‎ ‎‏اینها ظل ابلیسند. یا ابلیس یا خدا؛ یا ظل الله یا ظل شیطان. اینها به ملتهای ما حتی این‏‎ ‎‏خیانت را هم کردند که این لفظ مبارک را برای خودشان غصب کردند؛ چنانچه مقام را‏‎ ‎‏برای خودشان غصب کردند. ‏

‏تفرقه، عامل ذلت مسلمین‏

‏     به برادرهای قَطری ما بگویید و به برادرهای خلیجی ما بگویید که آقا متحد بشوید.‏‎ ‎‏زیر پناه بیرق اسلام بیایید. از طاغوت کناره گیری کنید. وحدت کلمه پیدا کنید. رمز غلبۀ ما‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکال به خدا بود. شما هم اتکال به خدا پیدا کنید و وحدت کلمه؛ شما هم‏

‏پیروز خواهید شد. همۀ ملتهای اسلام باید یکی بشوند. اگر ملتهای اسلام و دولتهای‏‎ ‎‏اسلام متفرق نبودند ـ دولت اسلامی که نمی دانم داریم یا نداریم! و شاید شما بدانید که‏‎ ‎‏نداریم، امید است که پیدا بکنیم ـ اگر مسلمین با هم بودند، اینطور ذلیل نبودند زیر دست‏‎ ‎‏اجانب و عمال اجانب. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیتند ولی یک میلیارد جمعیت‏‎ ‎‏متفرق، جدا از هم. اگر یک حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه‏‎ ‎‏تابع، ما به این روز نمی نشستیم. آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به نفع‏‎ ‎‏خودشان متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک مملکت وسیع بود،‏‎ ‎‏وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب پانزده تا جدا جدا از هم کردند؛ و همه عمال‏‎ ‎‏خودشان‏‎[5]‎‏!‏

‏اقتدای مسلمانان جهان به ایران‏‏ ‏

‏     باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها را خواب کردند‏‎ ‎‏هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ ـ با مشت خالی ـ بر تانکها و توپها و مسلسلها و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به خدا داشت. همه می گفتند ما اسلام‏‎ ‎‏می خواهیم؛ همه فریاد می کردند که ما حکومت اسلامی می خواهیم. این ایمان راسخ که‏‎ ‎‏در این ملت شکوفا شد، این تبدلی که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا‏‎ ‎‏شد، رمز پیروزی بود: همه با هم اتکال به خدا. برادران من! اتکال به خدا داشته باشید،‏‎ ‎‏وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید، تفرقه را کنار بگذارید، خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏عزت، سلامت، توفیق، وحدت کلمه عنایت فرماید. خداوند اسلام را قوه و قدرت‏‎ ‎‏عنایت فرماید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله  ‏

‎ ‎

  • ـ آقای عیسی عبدالحمید خاقانی از اعراب خوزستان.
  • ـ شهر دور.
  • ـ بخشی از آیۀ 17 سورۀ انفال.
  • ـ برگرفته از آیۀ 10 سورۀ فتح: «اِنَّ الذّینَ یُبایِعُونَکَ اِنَّما یُبایِعُونَ اللّه ».
  • ـ در اکتبر 1923 م. با خلع سلطان محمد پنجم آخرین سلطان عثمانی، کمال آتاتورک جمهوری ترکیه را اعلام کرد و توطئۀ تجزیۀ امپراتوری اسلامی عثمانی که از قرن هجده میلادی آغاز شده بود، به نتیجۀ نهایی رسید. این ممالک بتدریج از عثمانی جدا شدند: مجارستان، یوگسلاوی، کریمه، بلغارستان، آلبانی، مصر، یونان، الجزایر، تونس، لیبی، عراق، اردن، سوریه، عربستان (حجاز) و لبنان.