سخنرانی
وضعیت ایران در رژیم شاه ـ تلاش برای ایجاد تمدن صحیح
سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (تلاش برای ایجاد تمدن الهی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 8 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 340

موضوع : وضعیت ایران در رژیم شاه ـ تلاش برای ایجاد تمدن صحیح

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از پزشکان و پرستاران

سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (تلاش برای ایجاد تمدن الهی)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 30:11 صبح 16 اسفند 1357 / 8 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: وضعیت ایران در رژیم شاه ـ تلاش برای ایجاد تمدن صحیح ‏

‏حضار: جمعی از پزشکان و پرستاران ‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تشکر از پزشکان و پرستاران‏‏ ‏

‏     شما آقایان بهتر می دانید که به ملت ما چه گذشت. شما که در بیمارستانها بودید و‏‎ ‎‏کفیل حال مجروحین و مصدومین و قَتْلی‏‎[1]‎‏ بودید، بهتر از ما اطلاع دارید. می دانید که‏‎ ‎‏اینها با اسم ترقی چه کردند با مملکت ما و با اسم تمدن چطور ما را عقب راندند؛ نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را هدر دادند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ تمام شئون ملی ما را به شکست دادند. ‏

‏     من از شما آقایان که در این اوقات سختی، با بیماران که از خودتان بودند ـ همه از‏‎ ‎‏خودمان بودند ـ با این مجروحین و مصدومین همراهی کردید، زحمت کشیدید، من از‏‎ ‎‏همۀ شما متشکرم. و امیدوارم که خداوند از همۀ شما راضی باشد. شما در این موقع از‏‎ ‎‏زمان از جندالله بودید؛ برای خدا انجام این وظایف را کردید. من از بانوان شما و از‏‎ ‎‏آقایان، از همه تشکر می کنم. خداوند همۀ شما را عزت و سلامت و سعادت بدهد؛‏‎ ‎‏آزادی بدهد. ‏

‏مأموریت شاه برای ایران‏

‏     ما در این پنجاه و چند سال روی آزادی را ندیدیم. شما جوانها یادتان نیست که در‏‎ ‎‏زمان رضاخان چه گذشت بر این ملت. من از اول تا حالا شاهد قضایا بودم؛ من همۀ‏‎ ‎‏تلخیهایی که از زمان این پدر و این پسر گذشته است بر ملت ما، آن تلخیها را چشیده ام. و‏

‏شما آقایان همین زمان این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ را. و شاید اخیرْ زمانِ او را بعضی تان مطلع شدید و‏‎ ‎‏دیدید چه کردند اینها با ما. او را انگلیسها آوردند و مأمور کردند، این را متفقین ـ به‏‎ ‎‏حَسَب آنطوری که خودش در کتاب نوشت و بعد شنیدم که آن جمله را برداشتند‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎‏خودش در کتاب نوشت که متفقین که آمدند اینجا، صلاح دیدند که من باشم!‏‎ ‎‏«مأموریت» برای وطن داشت! راست می گوید اما مأموریت داشت که این وطن را به‏‎ ‎‏شکست برساند، به عقب برگرداند. مأموریت داشت که اقتصاد ما را فلج کند. مأموریت‏‎ ‎‏داشت که دانشگاههای ما را نگذارد عمل بکنند. مأموریت داشت که زراعت ما را و‏‎ ‎‏کشاورزی ما را بکلی ساقط کند. مأموریتها را هم خوب انجام داد! مأموریت داشت که‏‎ ‎‏همۀ خزاین ما و مخازن ما را به رایگان بلکه بدتر از رایگان ـ آنکه به امریکا داد نه اینکه‏‎ ‎‏رایگان بود بلکه عوضش پایگاه برای آنها درست کرد! نفت داد و پایگاه برای خود‏‎ ‎‏امریکایی ها در ایران عوض نفت درست کرد ـ یعنی هم عوض به جیب آنها رفت، هم‏‎ ‎‏مُعوَّض به جیب آنها رفت؛ مأموریت را خوب انجام داد! آنها هم خیلی پشتیبانیها را‏‎ ‎‏کردند‏‎[3]‎‏ چه تهدیدها کردند؛ چیزها گفتند. ‏

‏نیروی ایمان مردم منشأ فروپاشی کاخها‏

‏     لکن ملت بحمدالله ایستاد و با اینکه هیچ دستش نبود، قوّت ایمان داشت. یعنی یک‏‎ ‎‏نهضت اسلامی بود؛ همه با اسم اسلام جلو می رفتند. چون با اسم اسلام بود و با ایمان به‏‎ ‎‏خدا بود، بر همۀ قدرتهای بزرگ، ابرقدرتها غلبه کردند و آن دستگاه بزرگ را فرو‏‎ ‎‏ریختند. با دست خالی توپها و تانکها و همه را شکست دادند و کاخها را فرو ریختند. و‏‎ ‎‏حالا او را امریکایی ها هم قبولش ندارند! آن رفیق شفیقش ـ ملک حسن‏‎[4]‎‏ ـ هم می گوید‏‎ ‎‏که من این را به عنوان یک آدم عادی می پذیرم. ملک حسینش‏‎[5]‎‏ هم مثل ملک حسنش!‏‎ ‎

‏همه به او پشت کردند و خدای تبارک و تعالی از او انتقام خواهد کشید.‏

‏انتقام الهی در انتظار شاه‏‏ ‏

‏     انتقام اینطور مجرمها را ما نمی توانیم بکشیم برای اینکه کسی که یک نفر را بکشد،‏‎ ‎‏یک جان را از بین ببرد، جان او هم به اندازۀ اوست... او ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به اندازۀ یک نفر که کشته‏‎ ‎‏شد ما قصاص می توانیم بکنیم. کسی که صدها هزار نفر را به کشتن داده است، کسی که‏‎ ‎‏صدها هزار نفر را به زجر در زندانها و در بیغوله ها جای داده است، جز اینکه در یک‏‎ ‎‏عالَم دیگری که ابدی است برای هر یک از اینها یک حسابی باز می شود‏‏[‏‏چاره دیگری‏‎ ‎‏ندارد‏‏]‏‏؛ و اینجا قدرت نیست برای این کار. ما یک نفر را می کشیم به جای یک نفر. جان‏‎ ‎‏اشخاص، فرق مابین شاهش و گدایش و مجرمش و غیر مجرمش فرقی نیست بلکه‏‎ ‎‏جانهای اینها شریفتر از اوست. ما نمی توانیم، بشر نمی تواند این مجرمهای بالذّات را‏‎ ‎‏ازشان انتقام بکشد برای اینکه آخرش هرچه زجر بکند، یک نفر را زجر کرده؛ و این‏‎ ‎‏یک نفر، هزاران نفر را. ما چطور می توانیم؟ یک نفر در مقابل یک نفر ما می کشیم؛ این‏‎ ‎‏هزاران نفر را کشته است، هزار دفعه که نمی توانیم بکشیم. لکن آنجایی که خداوند‏‎ ‎‏بخواهد انتقام بکِشد، می کُشد، زنده می کند، می کُشد، زنده می کند. برای هر یک از اینها‏‎ ‎‏شکنجه می دهد. چه شکنجه ای! شکنجه هایی غیر از اینکه در اینجاست. انتقام را خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ان شاءالله می کِشد از اینها.‏

‏همه با هم به سوی یک تمدن صحیح الهی‏

‏     من تکرار می کنم اینکه شما آقایان که در این مدت زحمت کشیدید پیش‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی مأجور هستید. اینکه برای خدا باشد جایی نمی رود، هست،‏‎ ‎‏محفوظ است برای شما. هرچه که برای خدا باشد منسی‏‎[6]‎‏ نخواهد شد؛ محفوظ خواهد‏‎ ‎‏بود. برای خدا کار بکنید؛ از حالا به بعد هم برای خدا، برای سازندگی یک مملکتی که‏‎ ‎‏خراب است.‏


‏     همه چیزمان خراب و درهم و برهم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. و همه باید با هم با یکصدا این نهضت را‏‎ ‎‏نگذارید که به سستی بکشد، حفظ کنید. همه مکلفیم که حفظ کنیم این را. با این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ما تا اینجا آمدیم و قدرتها را عقب زدیم؛ با این نهضت اسلامی باید سازندگی‏‎ ‎‏کنیم از حالا به بعد. یعنی همه با هم، همه با هم به جلو برویم. همه با هم به ‏‏[‏‏سوی‏‏]‏‏ یک‏‎ ‎‏تمدن صحیح، نه «تمدن محمدرضایی»! تمدن الهی، تمدن رسول اللهی: آنکه همۀ اقشار‏‎ ‎‏بشر را، سیاه و سفیدش را هیچ فرق نمی گذارد مگر اینکه به تقوا: ‏إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَالله ِ أَتْقیکمْ‎[7]‎‏.‏‎ ‎‏میزانْ تقوا است، میزان انسانیت است.‏

‏     خداوند همۀ شما را تأیید کند. و همه با هم ان شاءالله این راه را طی بکنید. و همه با هم‏‎ ‎‏ان شاءالله به بهشت اعلی بروید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • ـ مقتولین.
  • ـ مأموریت برای وطنم.
  • ـ در اصل: گفتند.
  • ـ شاه مراکش.
  • ـ شاه اردن.
  • ـ فراموش.
  • ـ بخشی از آیۀ 13 سورۀ حجرات.