سخنرانی
نقش بانوان در انقلاب اسلامی
سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 9 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 356

موضوع : نقش بانوان در انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان قم

سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 17 اسفند 1357 / 9 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: نقش بانوان در انقلاب اسلامی ‏

‏حضار: بانوان قم ‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تسلیت به اهالی داغدیدۀ قم‏‏ ‏

‏     من از قم رفتم در صورتی که شما بانوان و مردان این شهر ابتلا به زحماتی داشتید لکن‏‎ ‎‏جوانانتان در کنارتان بودند؛ و آمدم در صورتی که داغ جوانان همان طوری که بر دل پدر‏‎ ‎‏و مادرها تأثیر داشت در دل من هم تأثیر داشت. من آن عکسهایی که در مدرسۀ فیضیه به‏‎ ‎‏در و دیوار است، این جوانهای برومندی که از دست ما رفته است، برای اینها به اهالی قم‏‎ ‎‏تسلیت عرض می کنم؛ به مادران داغدیده تسلیت عرض می کنم. ‏

‏جنایات و خیانتهای عظیم رژیم پهلوی‏‏ ‏

‏     تمام مملکت ما این ابتلا را داشت. همۀ کشور ما در پنجاه و چند سال در ابتلا و در‏‎ ‎‏زحمت و در اختناق و در وابستگی به اجانب به سر بردند. خدا می داند که این پدر و پسر‏‎ ‎‏با این کشور ما چه کردند. خدا می داند که در طول تاریخْ خیانت مثل اینها به ایران نشده‏‎ ‎‏بود. تمام سلاطین در 2500 سال یا بیشتر جنایتکار بودند، همه جنایتکار بودند حتی‏‎ ‎‏خوبانشان هم جنایتکار بودند، لکن خیانتشان به اندازۀ اینها نبود. آنها به کشور خودشان‏‎ ‎‏معلوم نیست خیانت می کردند؛ اینها علاوه بر اینکه حجم جنایتشان خیلی زیاد بود، حجم‏‎ ‎‏خیانتشان بیشتر بود.‏

‏     در زمان رضاخان، که شاید اکثر شما یادتان نباشد، ما شاهد چه صحنه ها بودیم! در‏‎ ‎‏همین قم و نسبت به بانوان محترم این قم و در همۀ شهرها نسبت به بانوان محترم شهرها،‏

‏او به تبع از کسانی که تعلیم به او می دادند به اسم «کشف حجاب» هتک حرمت اسلام،‏‎ ‎‏هتک حرمت مؤمنین، هتک حرمت بانوان ما را چقدر کرد! و مأمورهای او با خانمها و با‏‎ ‎‏مخدرات ما چه کار کردند؛ چه سلوک کردند؛ چقدر پاره کردند چادرهای آنها را، چقدر‏‎ ‎‏به یغما بردند چادرها و روسریهای آنها را. ما شاهد اینها بودیم، و شماها هم شاهد این‏‎ ‎‏پسر بودید که به اسم «تمدن بزرگ» با این مملکت چه کرد. شما نمی توانید تصور بکنید‏‎ ‎‏که اینها چه جور با این مملکت معامله کردند. ما نمی توانیم حجم جنایات اینها را بفهمیم‏‎ ‎‏و حجم خیانتشان را. ما اطلاع نداریم که اینها در کجاها ذخیره ها دارند. آنقدری که حالا‏‎ ‎‏فاش شده است این معلوم نیست که این مقداری باشد که هست. معلوم نیست که در‏‎ ‎‏بانکها، مثل بانک سوئیس و امریکا و انگلستان و سایر جاها، اینها چقدرها دارند؟‏‎ ‎‏می گویند که اخیراً 23 میلیارد دلار برده است و ما اطلاع نداریم از اینکه سابقاً چقدر‏‎ ‎‏برده اند. ‏

‏     در زمانِ آن پدر، وقتی که در جنگ واقع شد و متفقین او را اخراج کردند، دنبال این‏‎ ‎‏افتاد که جواهر جمع کند؛ چمدانها را پر کردند از جواهرات و بردند. وقتی که در کشتی‏‎ ‎‏نشست ـ از قراری که برای ما نقل کرده اند ـ یک کشتی دیگری که مخصوص حیوانات‏‎ ‎‏بود آوردند متصل کردند به آن کشتی! و آن خبیث را، که از حیوان بدتر بود، گفتند بیا‏‎ ‎‏توی آن کشتی. گفت پس چمدانها چه؟ گفتند چمدانها مال بعد! بعد هم چمدانها را‏‎ ‎‏انگلستان بردند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ خوردند. ‏

‏     در زمان این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ هم همۀ چیزهای ما را بردند؛ همۀ حیثیت ما را بردند. آنقدری که‏‎ ‎‏به نیروی انسانی ما ضرر زدند، به نیروی مادی ما ضرر نزدند. آنقدری که انسانها را‏‎ ‎‏نگذاشتند رشد بکنند، آنقدری که مراکز فحشا را درست کردند، قمارخانه ها را درست‏‎ ‎‏کردند، فحشاخانه ها را درست کردند و در اختیار جوانهای ما گذاشتند و آنها را غافل‏‎ ‎‏کردند از مقدرات خودشان، آنقدر که ابتلا به این مواد مخدِره اینها پیدا کردند در زمان‏‎ ‎‏اینها، برای اینکه همه چیزشان را تخدیر کنند و نگذارند نسبت به مقدرات خودشان فکر‏‎ ‎‏بکنند. لکن خدای تبارک و تعالی خواست که در این دو سال اخیر، البته مبدأ از 15 خرداد‏

‏بود لکن در این دو سال اخیر که نهضت شکوفا شد، خدای تبارک و تعالی به شما کمک‏‎ ‎‏کرد. ‏

‏زنان در صف اول انقلاب‏‏ ‏

‏     شما بانوان اثبات کردید که در صف جلو هستید. شما اثبات کردید که مقدم بر مردها‏‎ ‎‏هستید. مردها از شما الهام گرفتند. مردهای ایران از مخدرات ایران، از بانوان ایران عبرت‏‎ ‎‏گرفتند و تعلیم گرفتند. و مردان قم هم از شما بانوان عزیز عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند.‏‎ ‎‏شما در صف جلو نهضت هستید. اسلام به شما آنقدر احترام قائل است که برای مردها‏‎ ‎‏نیست. اسلام شما را می خواهد نجات بدهد؛ اسلام شما را می خواهد از این مَلْعَبه ای که‏‎ ‎‏اینها می خواهند شما را ملعبه قرار بدهند نجات بدهد؛ اسلام می خواهد شما را یک انسان‏‎ ‎‏کامل تربیت کند که در دامن شما انسانهای کامل تربیت بشود.‏

‏     من از همۀ شما تشکر می کنم که در این نهضت شرکت کردید؛ و از همه مادرهایی که‏‎ ‎‏در این نهضت شرکت کردند و عزیزانشان را از دست دادند، برای آنها اظهار تأسف‏‎ ‎‏می کنم و برای شهدای آنها رحمت از خدای تبارک و تعالی می خواهم. و من رحمت‏‎ ‎‏خدا را برای همۀ شما طالبم. خداوند همۀ شما را به سعادت برساند. خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏به کمال مطلوب برساند. ‏

‏     همۀ شما باید رأی بدهید؛ رأی «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم نه یک کلمه‏‎ ‎‏زیاد. شما هم باید رأی بدهید؛ شما هم فرقی با سایرین ندارید بلکه شما مقدّمید بر مردها.‏‎ ‎‏مردها در دامن شما بزرگ شدند؛ شما تربیت کنندۀ مردها هستید. قدر خودتان را بدانید.‏‎ ‎‏اسلام قدر شما را می داند. شما همه شرکت کنید در این رفراندمی که خواهد شد و رأی‏‎ ‎‏بدهید برای جمهوری اسلامی.من امیدوارم که یک جمهوری اسلامی و یک عدل‏‎ ‎‏اسلامی و یک حکومت عادل پیدا بشود که مملکت ما را از این گرفتاریها نجات بدهد و‏‎ ‎‏نگذارد دیگر دست اجانب در این مملکت باز باشد، و استقلال و آزادی را برای شما ـ‏‎ ‎‏همه ـ بیمه کند. خداوند همۀ شما را رحمت کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎