نامه
ممنوعیت دخالت منسوبین در امور مملکتی
نامه به آقای مهدی بازرگان (ممنوعیت دخالت منسوبین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 11 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 365

موضوع : ممنوعیت دخالت منسوبین در امور مملکتی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : بازرگان، مهدی

نامه به آقای مهدی بازرگان (ممنوعیت دخالت منسوبین)

نامه

‏زمان: 19 اسفند 1357 / 11 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ممنوعیت دخالت منسوبین در امور مملکتی‏

‏مخاطب: بازرگان، مهدی‏

‏جناب آقای نخست وزیر‏

‏     لازم است به جمیع وزارتخانه ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین‏‎ ‎‏و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیۀ اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز‏‎ ‎‏مربوطه مراجعه می کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً‏‎ ‎‏حق دخالت در اینگونه امور را ندارند. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎