سخنرانی
ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی
سخنرانی در جمع پیشاهنگان در مورد ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 16 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 376

موضوع : ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : در آستانه رأی‌گیری برای جمهوری اسلامی

حضار : دو هزار تن از نمایندگان پیشاهنگان تهران و شهرستان های استان مرکزی، به همراه سرپرستان و مربیان

سخنرانی در جمع پیشاهنگان در مورد ادامه نهضت تا تحقق حکومت اسلامی

سخنرانی

‏زمان: 30:5 بعدازظهر 24 اسفند 1357 / 16 ربیع الثانی 1399 ‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه ‏

‏موضوع: ادامۀ نهضت تا تحقق حکومت اسلامی ‏

‏مناسبت: در آستانۀ رأی گیری برای جمهوری اسلامی‏

‏حضار: دو هزار تن از نمایندگان پیشاهنگان تهران و شهرستانهای استان مرکزی، به همراه‏‎ ‎‏سرپرستان و مربیان ‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏‏ ‏

‏کوشش برای قطع ایادی استعمار‏

‏     شما عزیزان می دانید که ملت ما در این پنجاه و چند سال با چه مصایبی مواجه بود.‏‎ ‎‏ملت ما در زیر یوغ استعمار و چکمه های پلید عمال استعمار جان داد. این آخر هم که‏‎ ‎‏می خواست از اینجا برود، جوانهای ما را به خاک و خون کشیدند و رفتند، تمام ذخایر ما‏‎ ‎‏را بردند.‏

‏     جنایتکاران فرار کردند و بعضی از آنها به سزای اعمال خودشان رسیدند و بعضی‏‎ ‎‏دیگر می رسند؛ ما عجالتاً نصف راه را رفته ایم و نصف دیگر باقی است. باید بدانید که‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته سستی بشود و یا تردیدی در این نهضت بشود، ممکن است که ایادی‏‎ ‎‏پلید استعمار به رنگ دیگر بر ما تسلط پیدا کنند. با فرم دیگر مقاصد شوم خودشان را‏‎ ‎‏انجام دهند. ما موظفیم که نگذاریم این نهضت فرونشین بکند. ما موظفیم که تا وقتی که‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی بپا شود، نهضتمان را حفظ کنیم. شوری که در ملت هست،‏‎ ‎‏نگذاریم به سستی بگراید. شما عزیزان باید شور خودتان را حفظ کنید؛ نهضت خودتان‏‎ ‎‏را حفظ کنید. ملت ایران باید رمزی را که دیده است برای جلوگیری از مقاصد شوم‏‎ ‎‏استعمار و قطع ایادی آنها، که ـ آن رمز، وحدت کلمه و اتکال به خدای متعال بود ـ حفظ‏‎ ‎‏کند؛ با حفظ این رمز می توانید بر مشکلات غلبه کنید.‏


‏لزوم پشتیبانی از دولت در حل مشکلات‏‏ ‏

‏     مشکلات ما زیاد است؛ مشکلات دولت اسلامی زیاد است. نباید توقع داشته باشید‏‎ ‎‏که بر این مشکلات به این زودی بتوانیم غلبه کنیم. باید همۀ ملت کمک کند به دولت‏‎ ‎‏اسلامی؛ باید همه همرأی و هم صدا باشند با دولت اسلامی؛ دولت اسلامی را همراهی‏‎ ‎‏کنند، پشتیبانی کنند، تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. مشکلات یکی و دوتا نیست؛‏‎ ‎‏مشکلات زیاد است؛ اقتصاد ما ورشکسته است؛ باید به این اقتصاد کمک کنیم، اقتصاد‏‎ ‎‏سالم به دست بیاوریم. باید کشاورزها به کشاورزی خودشان ادامه بدهند؛ کشاورزی در‏‎ ‎‏آن چیزهایی که غذای ملت است. کشاورزی در گندم، در جو، در برنج و امثال آنها. از‏‎ ‎‏کشاورزیهای دیگر و از بذر چیزهای دیگر، حتی الامکان خودداری کنند که ما محتاج به‏‎ ‎‏خارج نباشیم. مملکت ما قوۀ این را دارد که صادر کند و صادر می کرده است. در این چند‏‎ ‎‏سال اینها به اسم «انقلاب سفید» مملکت ما را به عقب راندند، فرهنگ ما را هم به عقب‏‎ ‎‏راندند؛ زراعت ما را هم خراب کردند؛ کشاورزی ما را هم به عقب راندند. باید همه با‏‎ ‎‏هم، دست به دست هم یکصدا، این خرابه را آباد کنیم. اگر چنانچه سستی کنیم ممکن‏‎ ‎‏است که به حال اول، به مسائل و مصایب سابق مبتلا بشویم. باید همه هم صدا و همرأی‏‎ ‎‏[‏‏باشیم‏‏]‏‏ و همبستگی داشته باشیم. بدانیم که رمز پیروزی ما، همین وحدت کلمه و اتکال‏‎ ‎‏به خدای متعال بود. کسانی که در بین مردم افتاده اند و تفرقه ایجاد می کنند و کارشکنی‏‎ ‎‏می کنند در کار دولت؛ تفرقه ایجاد می کنند؛ اینها بدانند که این خدمت به استعمار است؛‏‎ ‎‏دانسته یا ندانسته. اگر خدای نخواسته دانسته باشد، خیانت است و اگر ندانسته باشد،‏‎ ‎‏بدانند و این جهالت را رفع کنند از خودشان. هر روز یک صدایی در نیاورند؛ مردم را‏‎ ‎‏متفرق نکنند؛ جناحها را از هم جدا نکنند. باید همۀ ما با هم باشیم؛ همۀ ما هم صدا باشیم؛‏‎ ‎‏همۀ ما یک مقصد داشته باشیم.‏

‏تقویت اسلام در رأی دادن به جمهوری اسلامی‏

‏     ما که مصلحت اسلام و مسلمین را می خواهیم؛ ما که مصلحت کشور خودمان را‏

‏می خواهیم؛ ما که می خواهیم دست اجانب کوتاه بشود، رأی بدهیم به جمهوری اسلام‏‎ ‎‏همه با هم؛ همۀ اقشار ملت با هم به جمهوری اسلام رأی بدهیم: جمهوری اسلام، نه یک‏‎ ‎‏حرف کم و نه یک حرف زیاد. خود من این رأی را می دهم؛ از شما هم تقاضا دارم که‏‎ ‎‏همین رأی را بدهید؛ و کسان دیگر هم آزادند که رأی بدهند، هر طوری که می خواهند‏‎ ‎‏رأی بدهند، لیکن کسانی که علاقه به اسلام دارند، علاقه به کشور خودشان دارند؛ احراز‏‎ ‎‏این را کرده اند که اسلام برای آنها سعادت است، هم سعادت دنیاست و هم سعادت‏‎ ‎‏آخرت، آنها خوب است فکر کنند؛ و من از آنها تقاضا می کنم که رأی بدهند به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی. اسلام را تقویت کنند؛ مملکت اسلامی را تقویت کنند، حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را تقویت کنند و اینقدر عجله نکنند راجع به اصلاحات امور؛ کارْ بسیار مشکل‏‎ ‎‏است؛ نه دولت به تنهایی می تواند اصلاح امور را بکند؛ نه اقشار ملت بعضی شان،‏‎ ‎‏می توانند انجام بدهند؛ مسئله ای است که همه باید با هم انجام بدهیم.‏

‏     من امید دارم که اگر جمهوری اسلامی در ایران مستقر شود، مقاصد اسلام انجام‏‎ ‎‏بگیرد، بتوانیم همۀ مقاصد اسلام را انجام بدهیم؛ البته محتاج بتدریج است؛ محتاج به‏‎ ‎‏گذراندن وقت است. الآن هم دولت مشغول است لیکن کارْ زیاد است. باید ما مهلت‏‎ ‎‏بدهیم به دولت تا مشکلات را رفع کند؛ تا آنکه بتوانند اینها بر این مشکلات زیاد، تسلط‏‎ ‎‏پیدا بکنند. من از خدای تبارک و تعالی سعادت ملتهای اسلام، خصوصاً ملت ایران را‏‎ ‎‏می خواهم، و سعادت شما جوانان برومند را از خدای تبارک و تعالی می خواهم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎