حکم
رسیدگی به وضع کارگران
حکم به آقای داریوش فروهر جهت رسیدگی به وضع کارگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 اس‍ف‍ن‍د ‭1357

زمان (قمری) : 18 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 380

موضوع : رسیدگی به وضع کارگران

زبان اثر : فارسی

مخاطب : فروهر، داریوش (وزیر کار)

حکم به آقای داریوش فروهر جهت رسیدگی به وضع کارگران

حکم

‏زمان: 26 اسفند 1357 / 18 ربیع الثانی 1399 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: رسیدگی به وضع کارگران ‏

‏مخاطب: فروهر، داریوش (وزیر کار)‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای وزیر کار‏

‏     اخیراً شکایاتی از کارگران شریف می رسد مبنی بر رسیدگی به وضع آنان. هیچ کس‏‎ ‎‏نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و کوچک را در پیشبرد هدف‏‎ ‎‏ملت ایران که هَدْم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است‏‎ ‎‏نباید فراموش کند. ‏

‏     شما باید هرچه سریعتر به وضع زندگی و کار آنان رسیدگی کنید. کارگران مبارز باید‏‎ ‎‏بدانند که با حوصله و صبر انقلابی مشکلات آنان برطرف خواهد شد، و نیز می دانند که‏‎ ‎‏رسیدگی به کارخانجات و وضع کارفرمایان آنان احتیاج به زمانی دارد که بشود در آن‏‎ ‎‏مدت دقیقاً کارگران و کارمندان را به حقوق حقۀ خودشان رسانید. کارفرمایانی را که‏‎ ‎‏حقوق کارگران را نمی پردازند به تکالیف خود آشنا نمود تا خود را مکلف به رسیدگی‏‎ ‎‏بدانند و یا از صحنه خارج شوند و به کارفرمایانی که به سبب همین اعتصابات، قدرت‏‎ ‎‏پرداخت حقوق آنان را ندارند کمک نمود. دیر یا زود باید حقوق عقب افتادۀ کارگران‏‎ ‎‏در سراسر ایران پرداخت شود. من از کارگران شجاع می خواهم که به تبلیغات مغرضانۀ‏‎ ‎‏بعضی عناصر گوش ندهند؛ زیرا در حکومت عدل اسلامی به بهترین وجه به آنان‏‎ ‎‏رسیدگی شده و حق آنان ادا می گردد. ‏

‏     باید دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانجات افزایش یابد تا آنان از‏‎ ‎‏کمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند.‏


‏     من از تمامی کارگران می خواهم که کار خود را دنبال نموده و مشغول جمع آوری‏‎ ‎‏مدارکی باشند که موجب تسهیل رسیدگی به کار خود، کارخانه و کارفرما شود. من دست‏‎ ‎‏تمامی کارگران را می فشارم.‏

‏     جناب آقای فروهر، شما می دانید که اسلام برای طبقۀ کارگر احترام خاصی قائل‏‎ ‎‏است. اسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند. از‏‎ ‎‏زحمات شما در این مورد تشکر می کنم. ‏

‏     مطلب دیگر، زنانی هستند که شرایط بد محیط و اجتماع سابق آنان را از محیط سالم‏‎ ‎‏دور نموده است. امیدوارم که با تغییر محیط اجتماعی ایران تمام نارواییهایی که معلول‏‎ ‎‏آن محیط بود از بین برود. ‏

‏     شنیده شده است که اینان تقاضای کار نموده اند. لازم است به وضع آنان هرچه بهتر‏‎ ‎‏رسیدگی کنید و موجبات رفاه آنان را با اشتغال به کارهای مناسب فراهم نمایید. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎