سخنرانی
رفراندم جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع مردم و تأکید بر رأی به «جمهوری اسلامی»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8یا9 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 29یا30 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 427

موضوع : رفراندم جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع مردم و تأکید بر رأی به «جمهوری اسلامی»

سخنرانی

‏زمان: 8 یا 9 فروردین 1358 / 29 یا 30 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: رفراندم جمهوری اسلامی‏

‏حضار: جمعی از اقشار مختلف مردم‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏رسالت نسل جوان‏

‏     ... خداوند شما جوانها را برای ما حفظ کند؛ شماها که در خدمت اسلام هستید، شماها‏‎ ‎‏که تاکنون به وظایفتان عمل کردید، و من امیدوارم که از این به بعد نیز عمل کنید. ما الآن‏‎ ‎‏در نیمۀ راه هستیم. تاکنون آنقدری که ملت ایران زحمت کشیده است، قطع ایادی اجانب‏‎ ‎‏را کرده است و دزدها را تا آن اندازه ای که لازم بوده بیرون کرده است؛ لکن ساختن‏‎ ‎‏مملکت الآن به عهدۀ ما مانده است. اینها همۀ ذخایر را بردند و مالهای ملت را دزدیدند‏‎ ‎‏و چپاول کردند و بردند، و مملکت را به یک حال آشفته برای ما گذاشتند. شما هستید که‏‎ ‎‏باید مملکت را خودتان اداره کنید. شما جوانها هستید که آتیۀ مملکت را باید تعمیر کنید.‏‎ ‎‏من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که همۀ ما را به وظایف خودمان آشنا کند. من‏‎ ‎‏از خدای تبارک و تعالی توفیق همۀ شما را مسئلت می کنم.‏

‏توصیه به رأی دادن به جمهوری اسلامی‏

‏     برادرهای من بیدار باشید! هوشیار باشید! آنهایی که ما را به عقب راندند باز مراقبند.‏‎ ‎‏مملکتهایی که می خواهند منافع ما را ببرند باز در کمین هستند. اگر چنانچه سستی کنید،‏‎ ‎‏اگر چنانچه سهل انگاری کنید، اگر چنانچه این نهضت را دوام ندهید ممکن است که‏‎ ‎‏خدای نخواسته باز دست آنها باز بشود. باید همه با هم دست اجانب را که کوتاه شده‏‎ ‎‏است بکلی قطع کنید؛ ریشه های آنها را بیرون بیاورید. و این با همت والای جوانان ایران‏‎ ‎‏است. شما جوانها امید ما هستید. خداوند شماها را حفظ کند. در این قضیۀ رفراندم،که‏

‏سرنوشت ایران را با او تعیین خواهیم کرد، همه باید رأی بدهید. شماها اگر برای خدا رأی‏‎ ‎‏بدهید، این حکومت اسلامی در اینجا مستقر خواهد شد. من توصیه می کنم که همان‏‎ ‎‏طوری که خودم به جمهوری اسلامی رأی می دهم، توصیه می کنم، تقاضا می کنم از‏‎ ‎‏شماها، که شماها هم به جمهوری اسلامی ـ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد ـ رأی‏‎ ‎‏بدهید. و به رفقای خودتان در محل خودتان توصیه کنید که به جمهوری اسلامی رأی‏‎ ‎‏بدهند، از تفرقه احتراز کنند؛ با هم برادر باشید، با هم آشنا باشید، رفاقت داشته باشید، تا‏‎ ‎‏اینکه ان شاءالله به مقصد برسید. این نهضت را حفظ کنید، این وحدت کلمه را حفظ کنید.‏‎ ‎‏اتکال به خدای تبارک و تعالی پیدا کنید. ‏

‏     با روحانیین روابط داشته باشید؛ به این طبقه احترام بگذارید. آنها با شما روابط داشته‏‎ ‎‏باشند؛ آنها هم به شما احترام متقابل بگذارند. خداوند همۀ شما را حفظ کند و همه برای‏‎ ‎‏اسلام باشید. همه با هم به پیش برای برقرار کردن حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی!‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎