پیام رادیو - تلویزیونی
فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم
پیام رادیو ـ تلویزیونی به مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 30 ربیع الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 433

موضوع : فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم

زبان اثر : فارسی

مناسبت : در آستانه رفراندم جمهوری اسلامی

حضار : اقشار مختلف مردم

پیام رادیو ـ تلویزیونی به مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم

پیام رادیو ـ تلویزیونی

‏زمان: 9 فروردین 1358 / 30 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم ‏

‏مناسبت: در آستانۀ رفراندم جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏رفراندم تعیین کنندۀ سرنوشت ملت‏

‏     در آستانۀ رفراندم لازم است تذکر دهم که این رفراندم سرنوشت ملت ما را تعیین‏‎ ‎‏می کند. این رفراندم یا شما را به آزادی و استقلال می کشد و یا مثل سابق به اختناق و‏‎ ‎‏پیوستگی. این رفراندم چیزی است که همۀ ملت ما باید در آن شرکت کنند. من توصیه‏‎ ‎‏می کنم به همۀ ملت که در این رفراندم، که سرنوشت ملت ما و کشور ما و مذهب ما را‏‎ ‎‏تعیین می کند، شرکت کنید. اهمال نکنید؛ تنبلی نکنند بعضی؛ به کارهای دیگر اشتغال پیدا‏‎ ‎‏نکنند. فردا از همان وقت که اعلام شد برای رفراندم همه از خانه ها بیرون بیایید و همه‏‎ ‎‏بشتابید برای رأی دادن و سرنوشت خودتان را تعیین کردن.‏

‏رأی به «جمهوری اسلامی»‏

‏     رأی من «جمهوری اسلامی» است و من تقاضا دارم کمک کنید به اسلام، کمک کنید‏‎ ‎‏به کشور خودتان، کمک کنید به ملت خودتان، و به جمهوری اسلامی رأی بدهید.‏‎ ‎‏آزادید لکن با آزادی، سرنوشت خودتان را تعیین کنید. همۀ قشرها باید رأی بدهند و‏‎ ‎‏شرکت کنند، و همۀ قشرها آزادند در رأی دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان خواهند‏‎ ‎‏رسید. برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ حقوق همۀ آنها‏‎ ‎‏داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعیین می کند. به حرف‏‎ ‎‏اشخاصی که بین آنها می خواهند تفرقه بیندازند، می خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما‏

‏برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به حرف اینها اعتنا نکنید.‏

‏حقوق اقلیتهای مذهبی در اسلام‏

‏     فردا همه ـ شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی ـ همه بیایند و رأی بدهند و کشور خودشان‏‎ ‎‏را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی بخشند. همۀ اقشار ملت با ملت شریک هستند در‏‎ ‎‏حقوق؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند،‏‎ ‎‏حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در‏‎ ‎‏رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند. همۀ اقشار آزاد هستند. و این معنا که بین شماها‏‎ ‎‏پخش می کنند که روحانیون می خواهند حق شما را نگذارند به شما برسد، بدانید که این‏‎ ‎‏خیانتی است که اینها می کنند به ملت ما. روحانیون در رأس آنها هستند که حقوق را،‏‎ ‎‏حقوق شماها را محترم می شمارند. روحانیون تابع قرآن و اسلام هستند. قرآن و اسلام‏‎ ‎‏احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می پذیرد. با ما همراهی کنید. با ملت‏‎ ‎‏خودتان همراهی کنید؛ دست از کشتار بردارید، دست از تفرقه اندازی بردارید؛ با قوای‏‎ ‎‏انتظامیه همراهی کنید، با قوای ملت همراهی کنید، با قدرتهای دولت همراهی کنید.‏‎ ‎‏پشتیبان دولت خودتان باشید. دولتْ دولتِ اسلامی است، ارتشْ ارتشِ اسلامی است؛ با‏‎ ‎‏ارتشِ خودتان رفاقت داشته باشید. ارتش در خدمت شماست، دولت در خدمت‏‎ ‎‏شماست، ما در خدمت شما هستیم.‏

‏     من از خداوند تعالی مسئلت می کنم که شما ملت شریف را در هر قشری که هستید‏‎ ‎‏سعادتمند کند. و شما ملت شریف را در هر قشری که هستید از زیر بار اختناق و از زیر بار‏‎ ‎‏اجانب آزاد کند.‏

‏     ما همه با هم باید این نهضت را حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته در رأی دادن اهمال‏‎ ‎‏کنید، من خوف آن دارم که باز مسائل سابق عود کنند. اگر به حرف تفرقه اندازها گوش‏‎ ‎‏کنید، من خوف آن را دارم که دو مرتبه، با فرم دیگر، همان معانی که سابق از آن فرار‏‎ ‎‏می کردیم دوباره مبتلای به آن بشویم.‏


‏عمال امریکا با ماسک چپگرایی‏

‏     برادرهای ما! عزیزان ما! دست از تفرقه بردارید. به حرف اشخاصی که انحراف دارند‏‎ ‎‏گوش ندهید؛ اینها عمال امریکا هستند به صورت چپگرایی. اینها می خواهند همان‏‎ ‎‏مخازن ما را باز به امریکا بدهند؛ اینها می خواهند همان مسائل سابق را با فرم دیگر پیاده‏‎ ‎‏کنند. اگر اینها... برای ملت ارج قائل هستند، اگر اینها دلسوز ملت هستند، برای ملت‏‎ ‎‏دلسوز هستند، ملت الآن تمام بپا خواسته و می خواهد رأی بدهد، می خواهد رأی به‏‎ ‎‏جمهوری اسلام که همۀ جهات را اصلاح می کند بدهد؛ چرا اینها تفرقه می اندازند؟ سابق‏‎ ‎‏می گفتند که «اختناق است و با اختناق مخالفیم و برای ملت کار می کنیم، اجنبی هست و با‏‎ ‎‏اجنبی مخالفیم و برای ملت کار می کنیم»؛ حالا نه اختناقی هست نه اجنبی هست. حالا‏‎ ‎‏شماها مواجهید با یک ملتی که همه شان طالب یک مطلب هستند؛ شما هم با آنها‏‎ ‎‏همراهی کنید. اگر چنانچه شما صلاح ملت را می خواهید، همراهی کنید با ملت. اگر‏‎ ‎‏همراهی نکنید، معلوم می شود صلاح ملت را نمی خواهید؛ معلوم می شود می خواهید‏‎ ‎‏تفرقه بیندازید و اجانب را بر ما مسلط کنید. ‏

‏شرکت همگانی در رفراندم‏

‏     خداوند ان شاءالله با همۀ شما با سلامت و با رحمت رفتار فرماید. فردا همه از خانه ها‏‎ ‎‏بیرون بیایید و همه رأی بدهید به «جمهوری اسلامی». من تقاضا دارم که همه رأی بدهید‏‎ ‎‏به «جمهوری اسلامی». البته آزاد هستید ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ هر چه خواستید رأی بدهید. و اینکه در این‏‎ ‎‏ورقه ها «آری» و «نه» است، شما می توانید در «نه» هر فرمی را که می خواهید در او‏‎ ‎‏بگنجانید. لازم نیست که همان «نه» باشد؛ شما حق دارید، می توانید که در آن ورقه‏‎ ‎‏بنویسید «جمهوری دمکراتیک»، بنویسید «رژیم سلطنتی». هرچه خواستید بنویسید‏‎ ‎‏مختار هستید لکن البته رفراندم به معنی «آری» و «نه» است. انتخاب نیست، رفراندم‏‎ ‎‏است؛ رفراندم «آری» و «نه» است لکن شما مختارید که انتخاب کنید و یکی از آن‏‎ ‎‏چیزهایی که می خواهید بنویسید.‏


‏     خداوند همۀ ملت ما را حفظ کند از شرّ اجانب؛ و عقل بدهد به اقشاری که دارند‏‎ ‎‏تفرقه می اندازند بین مسلمین. در صورتی که مسلمین همه با هم دوست و همه با هم‏‎ ‎‏رفیق‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و اسلام حق همۀ اقشار ملت را ملاحظه کرده است. و شما برای شکرگزاری از‏‎ ‎‏اینکه از این اختناق بیرون رفتید و از این سلطۀ طاغوتی خارج شده اید بیایید در خیابانها و‏‎ ‎‏در بیرون از منازل و رأی بدهید... شما آزادید که به هرچه بخواهید رأی بدهید لکن‏‎ ‎‏رفراندم معنایش «آری» و «نه» است ولیکن شما آزاد هستید. به همین نکته هم توجه کنید‏‎ ‎‏که «نه» معنایش رژیم سلطنتی نیست؛ «نه» معنایش این است که جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏نمی خواهید. بعد می شود که شما رژیم سلطنتی خواستید و «نه» گفتید؛ می شود که‏‎ ‎‏جمهوری مطلق خواستید و «نه» گفتید؛ و می شود که جمهوری دمکراتیک خواستید و‏‎ ‎‏«نه» گفتید. «نه» معنایش رژیم سلطنتی نیست که از آن فرار کنید. در هر صورت شما‏‎ ‎‏مختارید که «آری» بگویید یا «نه» بگویید، یا هرچه دلتان می خواهد در ورقه بنویسید؛‏‎ ‎‏کسی جلوی شما را نمی گیرد.‏

‏احقاق حقوق ملت در حکومت اسلامی‏

‏     و اما اینکه پخش کردند در بین مردم به اینکه حقوق زنها را اسلام نمی دهد و بعد از‏‎ ‎‏رفراندم چه خواهد شد، این هم جزو همانهاست که عمال اجانب دارند این مسائل را‏‎ ‎‏طرح می کنند؛ و عمال اجانبند که دارند به اشکال مختلفه بین ملت ما جدایی می اندازند و‏‎ ‎‏نمی خواهند این رفراندم تمام بشود. و شاید امید این را داشته باشند که رژیم سلطنتی باز‏‎ ‎‏باقی باشد یا یک رژیم دیگری پیش بیاورند. در هر صورت همان طوری که حقوق‏‎ ‎‏مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها ‏‏[‏‏هم مطرح است‏‏]‏‏. اسلام به زنها بیشتر عنایت‏‎ ‎‏کرده است تا به مردها. اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. این‏‎ ‎‏هم ‏‏[‏‏آن‏‏]‏‏ معنا که بعد از این چه خواهد شد: زنها حق رأی دارند ـ از غرب بالاتر است این‏‎ ‎‏مسائلی که برای زنها ما قائل هستیم ـ حق رأی دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق‏‎ ‎‏انتخاب شدن دارند. همۀ اینها هست. تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است، و آزاد‏

‏هستند. اختیار شغل را آزاد هستند. البته در شرق‏‎[1]‎‏ برای مردها یک محدودیتهایی هست‏‎ ‎‏که آن محدودیتها به صلاح خود مردها هست و آن محدودیتها، یعنی در آنجاهایی که‏‎ ‎‏مَفْسَده هست برای مرد، از قماربازی جلوگیری می کند اسلام، از شرابخواری جلوگیری‏‎ ‎‏می کند اسلام، از هروئین جلوگیری می کند اسلام؛ برای اینکه مفسده دارند. برای همه‏‎ ‎‏یک محدودیتهایی هست، و محدودیتهای شرعی و الهی. محدودیتهایی است که به‏‎ ‎‏صلاح خود جامعه است؛ نه این است که برای جامعه یک چیزی مثلاً نافع بوده است که‏‎ ‎‏محدودیت برایش ایجاد کرده اند.‏

‏     ما قول می دهیم به شما که در حکومت اسلامی همه ـ همه و همه ـ آزاد، همه و همه به‏‎ ‎‏حقوق حقّۀ خودشان خواهند رسید. و تمام این مسائل که طرح می کنند قبل از رفراندم و‏‎ ‎‏مشغول شده اند به فعالیت، اینها به نفع اجانب است؛ و بیایید و مملکت خودتان را نجات‏‎ ‎‏بدهید. فردا همه با هم می رویم پای صندوق. و من خودم پای صندوق می روم و رأی‏‎ ‎‏خودم را می دهم. همۀ شما با هم به پیش ان شاءالله برای درست کردن یک کشور آزاد،‏‎ ‎‏یک کشور مستقل! کشوری که برای خودمان باشد و خودمان در آن زحمت بکشیم و‏‎ ‎‏خودمان استفاده بکنیم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • - منظور، شرقِ اسلامی است.