سخنرانی
رأی ملت به «جمهوری اسلامی» ـ لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان
سخنرانی در جمع مردم (آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 6 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 471

موضوع : رأی ملت به «جمهوری اسلامی» ـ لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم شهرستان ها

سخنرانی در جمع مردم (آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان)

سخنرانی

‏زمان: 15 فروردین 1358 / 6 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: رأی ملت به «جمهوری اسلامی» ـ لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم شهرستانها‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏برقراری «جمهوری اسلامی» به اتفاق آرا‏‏ ‏

‏     از خداوند تعالی توفیق شما آقایان را خواستارم. به همت شما زن و مرد، کوچک و‏‎ ‎‏بزرگ جمهوری اسلامی برقرار شد و تقریباً اتفاق آرا بود از... بیست میلیون رأی، 150‏‎ ‎‏هزار، 145 هزار نفی بود؛ آن هم یک تقلباتی در صندوقها شده بود من جمله در قم یک‏‎ ‎‏زن تقلب کرده بود و قریب نیم ساعت قبل از شروع کردن تقلب کرده بود. از کرمانشاه هم‏‎ ‎‏بعضی آمدند گفتند که تقلب شده است؛ والاّ آرای همه باید با جمهوری اسلامی باشد.‏‎ ‎‏اگر چنانچه سایر اقشار مملکت حتی منحرفین از اسلام هم بدانند که اسلام چیست، بدانند‏‎ ‎‏که برنامه های اسلام چه هست، همه شان به اسلام روی می آورند مگر آنهایی که‏‎ ‎‏دست نشاندۀ امریکا یا سایر ابرقدرتها هستند. اینهایی که الآن در ایران مشغول فتنه هستند‏‎ ‎‏اینها از اسلام هیچ اطلاع ندارند، و به حسب آنطوری که من می فهمم، اینها مرتبط با‏‎ ‎‏امریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف است! و ملت ما باید اینها را رد بکنند و اعتنایی‏‎ ‎‏به آنها نکنند، و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد. ‏

‏انتخابات مجلس مؤسسان‏

‏     شما جوانها و شما مرد و زن ان شاءالله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همین طور که‏‎ ‎‏روآوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رأی دادید در آنجا هم باید با عشق و‏‎ ‎‏علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص‏

‏امین را، اشخاص متدین امین فاضل را، برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون‏‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. ان شاءالله خداوند به شما و همۀ ملت ما خیر و‏‎ ‎‏عافیت عنایت کند و ان شاءالله بتوانیم برنامۀ اسلام را پیاده کنیم. الآن لفظ است، لفظ‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» است؛ باز معنایش نیامده است. ما باید راههایی را طی کنیم تا‏‎ ‎‏«محتوای» جمهوری اسلامی در ایران پیاده بشود. دعا کنید ان شاءالله موفق بشویم و‏‎ ‎‏اسلام را زنده کنیم و احکام اسلام را زنده کنیم. خداوند به همۀ شما توفیق و سعادت‏‎ ‎‏عنایت کند.‏

‎ ‎