سخنرانی
لزوم انتخاب نمایندگان متعهد برای مجلس ـ ساختن ایران و نسل جوان
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و اهمیت انتخابات مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 7 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 480

موضوع : لزوم انتخاب نمایندگان متعهد برای مجلس ـ ساختن ایران و نسل جوان

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از کارکنان بانک های سراسر کشور ـ سازمان تأمین اجتماعی، و بهداری و بهزیستی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و اهمیت انتخابات مجلس

سخنرانی

‏زمان: شامگاه 16 فروردین 1358 / 7 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم انتخاب نمایندگان متعهد برای مجلس ـ ساختن ایران و نسل جوان‏

‏حضار: گروهی از کارکنان بانکهای سراسر کشور ـ سازمان تأمین اجتماعی، و بهداری و‏‎ ‎‏بهزیستی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏رفراندم بی نظیر‏

‏     من هم به دوستان خودم، به آقایان تبریک عرض می کنم که بحمدالله با رفراندمی که‏‎ ‎‏در ایران واقع شد که نظیر آن در تاریخ تاکنون نبوده است، هم از حیث کمیت که در یک‏‎ ‎‏جمعیت 35 میلیونی، بیست میلیون موافق باشد و هم در کیفیت، مردم با عشق و علاقه‏‎ ‎‏دنبال رأی دادن باشند، این در دنیا بی نظیر بوده است و بعدها هم کم نظیر. من به شما این‏‎ ‎‏سعادت را، این عید بزرگ را... تبریک عرض می کنم. لکن نکته ای را که باید عرض کنم‏‎ ‎‏این است که ما کارمان دنباله دارد. ما بعد از این مجلس مؤسسان داریم؛ باید مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان تأسیس بشود و در آنجا وکلای ملت بروند و قانونی اساسی جدید را تصویب‏‎ ‎‏کنند. این یک امری است که همان طور که رأی به جمهوریت اسلام... اهمیت داشت،‏‎ ‎‏این هم اهمیت دارد. ‏

‏انتخاب نمایندگان متعهد‏‏ ‏

‏     باید شما آقایان و همۀ ملت این نهضت را به همین طور که تاکنون آمده است حفظ‏‎ ‎‏کنید و این شور و شعف را نگه دارید تا از این مرحله ها بگذرید. همۀ ما در واقع وکلایی‏‎ ‎‏که می خواهیم بعدها انتخاب کنیم: انتخاب افاضل، انتخاب امنای ملت، انتخاب کسانی که‏‎ ‎‏نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می گذارند، انتخاب‏‎ ‎‏اشخاصی که کشور خودشان را می خواهند، انتخاب اشخاصی که ... نسبت به مصالح‏

‏اسلام و مسلمین فروگذاری نمی کنند، باید ما یک همچو اشخاصی را انتخاب کنیم و به‏‎ ‎‏مجلس مؤسسان بفرستیم که قانون اساسی اسلامی ما را آنها تصویب کنند. و بعد از آن‏‎ ‎‏هم، یک مرحلۀ دیگری است که در این دولت موقت باید عمل بشود و آن این است که‏‎ ‎‏مجلس شورای ملی باید ان شاءالله درست بشود؛ نه مثل مجلسهای این پنجاه و چند سال‏‎ ‎‏که به ملت هیچ ارتباط نداشت، ملت هیچ اطلاع نداشت، وکلای خودش را نمی شناخت؛‏‎ ‎‏و اینها وکیل یک نفر بودند و آن یا رئیس جمهور امریکا، و یا سلطان وقت، و یا سلطان‏‎ ‎‏وقت به تَبَع سفارتخانه ها ـ چنانچه شاهِ سابق گفت این معنا را که لیست را از سفارتخانه ها‏‎ ‎‏می آوردند و ما وکیل تعیین می کردیم همان طوری که آنها می خواستند!‏‎[1]‎‏ ـ ان شاءالله ‏‎ ‎‏دیگر آن مسائل نیست در کار. ان شاءالله آن مسائل دیگر عود نمی کند. لکن با همت همه،‏‎ ‎‏با همت ملت و با همبستگی ملت. شما دیدید که ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ این همبستگی که داشتید و این‏‎ ‎‏وحدت کلمه که داشتید و همه تان با هم جمهوری اسلامی را می خواستید، بر قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی غلبه کردید؛ و از این به بعد هم اگر حفظ کنید این قدرت را، اگر حفظ کنید این‏‎ ‎‏وحدت کلمه را، خداوند با شماست. اگر حفظ کنید این وحدت کلمه و اتکال به خدا را،‏‎ ‎‏هم در مجلس مؤسسان پیروز خواهید شد و هم در مجلس شورا پیروز خواهید شد.‏‎ ‎‏نگذارید کسانی که بدخواه این ملتند در باب مجلس مؤسسان یا در باب مجلس شورا‏‎ ‎‏دخالت کنند.‏

‏     نگذارید اشخاصی در مجلس مؤسسان وارد بشود که خیر امت را نمی خواهد بلکه‏‎ ‎‏خیر اشخاصی را می خواهد که ظالم هستند؛ نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که‏‎ ‎‏آنها با قدرتهای بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود و ارادۀ خود و با امتیاز‏‎ ‎‏خود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار‏‎ ‎‏می خواهند بکنند، به نفع ایران کار می کنند ـ آنها را باید تعیین بکند تا این سه تا مرحله‏‎ ‎‏تمام بشود. ‏


‏در راه ساختن ایران و نسل جوان‏‏ ‏

‏     بعد از این مرحله باز کارها داریم و آن ساختن ایران است؛ همه را باید ساخت. همۀ‏‎ ‎‏این قشرهایی که الآن موجود است در آن یک صورت طاغوتی هست، یک محتوای‏‎ ‎‏طاغوتی در آنها هست. الآن بانکها به همان صورت طاغوتی است؛ ربا در بانکها هست.‏‎ ‎‏فرض کنید که در سایر قشرها هم، دادگستری، فرهنگ، باز یا فرمِ غربی است یا فرمِ شرقی‏‎ ‎‏است؛ یکی از این فرمهاست و باز باقی مانده است این چیزهایی که از سابق بوده است.‏‎ ‎‏البته پنجاه و چند سال آنها زحمت کشیدند بلکه بیشتر؛ سابق هم، سابق بر این سلسله هم،‏‎ ‎‏باز زحمتها کشیده اند تا اینکه مردم را از آن راهی که داشتند، از آن طریقه ای که داشتند‏‎ ‎‏منحرف کردند، جوانهای ما را منحرف کردند. الآن باید ما زحمت بکشیم تا این نیروی‏‎ ‎‏جوان را باز متحول کنیم و به صورت یک انسان فاضل، یک انسان اسلامی، یک انسانی‏‎ ‎‏که برای کشور خودش مفید است ‏‏[‏‏در آوریم‏‏]‏‏، باید به این متحول بشود. و این از همۀ‏‎ ‎‏قشرها متوقع است؛ یک قشر نمی تواند این کارها را انجام بدهد. این آشفتگیهایی که الآن‏‎ ‎‏در ملت ما هست، در مملکت ما هست، و به ارث به ما رسیده است، خرابه ای ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏،این باید آباد بشود لکن به همت همه. شما جوانها با همت خودتان باید این راه را پیش‏‎ ‎‏ببرید و این نهضت را حفظ بکنید. البته راجع به بانکها باید یک تحولی در آن پیدا بشود؛‏‎ ‎‏و ان شاءالله با تدریج خواهد شد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • - این مطلب در طبع نخست کتاب «مأموریت برای وطنم» منسوب به محمدرضاشاه درج شده بود که در چاپهای بعدی ـ بنا به نقل مکرّر امام خمینی ـ حذف شد.