بیانات
رهنمود به سازمان آزادی بخش صحرا
بیاناتی به نماینده سازمان آزادی بخش صحرا و رهنمودهایی به این سازمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 8 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 499

موضوع : رهنمود به سازمان آزادی بخش صحرا

زبان اثر : فارسی

حضار : نماینده سازمان آزادی بخش صحرا (پولیساریو)

بیاناتی به نماینده سازمان آزادی بخش صحرا و رهنمودهایی به این سازمان

بیانات

‏زمان: 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: رهنمود به سازمان آزادیبخش صحرا‏

‏حضار: نمایندۀ سازمان آزادیبخش صحرا (پولیساریو)‏‎[1]‎

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏... البته اینهایی که شما گفتید،‏‎[2]‎‏ همه جرمهای شاه است. شاه این جرمها را در ایران‏‎ ‎‏بیشتر از آنجا داشته است؛ در اینجا تمام اسلحه هایی که از پول خود این مردم، تانک و‏‎ ‎‏توپهایی که از پول خود همین مردم تهیه کرده بود، خود این مردم را به قتل رساند! ما‏‎ ‎‏جرایم او را می دانیم، و اینها هم که شما می گویید جرایم حکومت اوست. و الآن‏‎ ‎‏حکومت او نیست که شما می شمارید... قدری هم اگر سابقاً بوده است، البته با دست شاه‏‎ ‎‏بوده است. ما این جرایم را می دانیم؛ و می دانید که در خود ایران بیشتر از آنجاها این‏‎ ‎‏جرایم جاری بوده است. و حالا بحمدالله دست او کوتاه شد و ملت ما پیروز شده اند.‏

‏     و الآن گرفتاری ملت ما زیاد است و ما هم با همۀ مستضعفین که در عالَم هستند، با آنها‏‎ ‎‏همه مصاحِب‏‎[3]‎‏ هستیم و تمام مستکبرین را محکوم می کنیم. و ما اگر قدرت داشته باشیم‏‎ ‎‏تمام مستکبرین را از بین خواهیم برد. و من امیدوارم که این نهضت اسلامی ایران برای‏‎ ‎‏همۀ مستضعفین سرمشق باشد که پیروزی را به دست بیاورند؛ و این رمزی که در ایران‏

‏باعث پیروزی شد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ عبارت از وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی بود، در‏‎ ‎‏همۀ ملتها پیدا بشود و آنها هم پیروز بشوند ان شاءالله .‏

‏[‏‏در پاسخ به بخش دیگری از سخنان نمایندۀ پولیساریو:‏‏]‏

‎     ‎‏بگویید:‏‎[4]‎‏ البته من از شما تشکر می کنم که اینجا آمدید و استفسار از حال ملت ما و ما‏‎ ‎‏می کنید. و من همیشه دعا می کنم برای همۀ مسلمین بلکه همۀ مستضعفین. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که هر جا که باشید شما، شعب‏‎[5]‎‏ شما، در رفاه باشند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ آنهایی که ظلم می کنند از بین‏‎ ‎‏بروند. و ما دعا می کنیم خداوند شما را تأیید کند و از خدا نصرت برای شما می خواهیم.‏

‏[‏‏در پاسخ به درخواست سازمان مزبور جهت شناسایی از سوی ایران:‏‎[6]‎‏]‏

‏    ‏‏خوب، دیگر این اموری است که مربوط به دولت است.‏

‎ ‎

  • ـ منطقۀ «صحرا» تا 1976 م. با عنوان صحرای باختری مستعمرۀ اسپانیا بود و با توافق دولتهای اسپانیا، مغرب و موریتانی، نیروهای اسپانیا صحرا را ترک کردند و ادارۀ 32 آن به مغرب و 31 به موریتانی واگذار شد. پس از خروج استعمارگران «جمهوری دمکراتیک عربی صحرا» اعلام موجودیت کرد که رسمیت جهانی نیافت ولی پس از تخلیۀ نیروهای موریتانی در 1979 م. نواحی مزبور هم به تصرف مغرب درآمد. سرانجام پس از پانزده سال نبردهای پراکنده بین مغرب و صحرا، هر دو با همه پرسی پیشنهادی سازمان ملل موافقت کردند که در ژانویۀ 1992 م. انجام شد و نتیجه ای حاصل نشد. دولت صحرا اکنون بخش عمدتاً کویری منطقه را در اختیار دارد.
  • ـ اشاره به سخنان نمایندۀ پولیساریو.
  • ـ همنشین، همراه.
  • ـ خطاب امام به مترجم.
  • ـ خلق، ملت.
  • ـ تاکنون هفتاد کشور ـ از جمله جمهوری اسلامی ایران ـ جمهوری دمکراتیک صحرا را به رسمیت شناخته اند.