سخنرانی
لزوم انتخاب افراد با بصیرت و متعهد برای مجلس
سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن (انتخاب افراد متعهد برای مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 9 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 508

موضوع : لزوم انتخاب افراد با بصیرت و متعهد برای مجلس

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از کارکنان ذوب آهن اصفهان

سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن (انتخاب افراد متعهد برای مجلس)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 9 شب 18 فروردین 1358 / 9 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم انتخاب افراد با بصیرت و متعهد برای مجلس‏

‏حضار: جمعی از کارکنان ذوب آهن اصفهان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏سازندگی با اتحاد و اتکال به خداوند‏

‏     ما امشب مواجهیم با چهره های فروزندۀ جوانان برومند ایران که در ذوب آهن‏‎ ‎‏زحمت می کشند. من از اینکه شما جوانان محترم، بانوان محترمه به دیدن من و تفقد از‏‎ ‎‏من تشریف آوردید تشکر می کنم، و از خداوند تعالی سعادت همۀ شما را خواهانم. ما‏‎ ‎‏امیدواریم که با همت والای شما جوانان، بانوان و جوانان دیگر، این راه را به آخر‏‎ ‎‏برسانیم. شما دیدید که با وحدت کلمه و با اتکال به خدای تبارک و تعالی تا اینجا‏‎ ‎‏آمده اید و این نهضت را به این مرتبه رساندید؛ و این مرحله را باید به آخر برسانید.‏‎ ‎‏ان شاءالله خداوند به شماها توفیق بدهد که وحدت کلمۀ خودتان را و اتکال به خدای‏‎ ‎‏بزرگ را حفظ کنید. با اتکال به خدای بزرگ است که می توانیم این راه پر مصیبت را و‏‎ ‎‏این راه آشفته را طی کنیم؛ با اتکال به خداوند عظیم است که می توانیم آشفتگیهای این‏‎ ‎‏مملکت را و خرابیهای این مملکت را بازسازی کنیم.‏

‏     شما در این رفراندم شرکت کردید، و رفراندم را به ثمر رساندید و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مستقر شد، و آن دولت خائن برای همیشه و سلطنت جائر برای همیشه دفن شد؛ لکن باز‏‎ ‎‏نیمۀ راه هستیم. باید باز با همت شماها و با وحدت کلمه و با اتکال به خدای بزرگ راه را‏‎ ‎‏به آخر برسانیم. ما پس از این مرحله، مرحلۀ انتخابات برای مجلس مؤسسان داریم؛ آنجا‏‎ ‎‏هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصی که برای ایران کار بکنند نه برای اجانب،‏‎ ‎‏اشخاصی که ایمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه صراط مستقیم‏‎ ‎‏را داشته باشند، آنها را باید به مجلس مؤسسان بفرستیم. و بعد از آن مجلس شوراست، که‏

‏باید باز به همت همۀ اقشار ایران و به همت والای مرد و زن ایران، اشخاصی که متعهد‏‎ ‎‏هستند، اشخاصی که سالم هستند، اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و بر‏‎ ‎‏صراط مستقیم انسانیتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستیم؛ تا اینکه ان شاءالله اسلام به‏‎ ‎‏آن معنایی که هست، اسلام به آن حقیقتی که هست، در ایران پیاده بشود. اسلامِ مثل صدر‏‎ ‎‏اسلام، نه اسلامی که در زمان این پدر و پسر کوبیده شده بود و هیچ یک از مظاهرش را ما‏‎ ‎‏نمی توانستیم ارائه بدهیم. باید اسلام را ما ارائه بدهیم به آنطوری که هست، قرآن را ارائه‏‎ ‎‏بدهیم به آنطوری که هست. اگر قرآن و اسلام ـ آنطور که هست ـ عرضه بشود به دنیا،‏‎ ‎‏همه مشتری او هستند. انحرافات برای این است که اسلام را نشناخته اند؛ اگر اسلام را‏‎ ‎‏بشناسند و احکام اسلام را ادراک کنند، همه مشتری او هستند.‏

‏تبلیغات مسموم عمال امریکا‏

‏     من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می دهم که این وحدت کلمۀ خودتان را از‏‎ ‎‏دست ندهید. اشخاصی که در کارخانه ها می آیند و سمپاشی می کنند، اینها عمال اجانب‏‎ ‎‏هستند و بیشتر احتمال می رود که عمال امریکا باشند. به اینها اعتنا نکنید، به اینها محل‏‎ ‎‏نگذارید؛ اینها فساد می خواهند بکنند، اینها می خواهند ایران را به حال اول برگردانند،‏‎ ‎‏اینها منافعشان به این است که دزدی در راه باشد، منافعشان به این است که چپاولگری‏‎ ‎‏باشد. اگر عدل اسلامی باشد دست چپاولگرها کوتاه است؛ و اینها نمی خواهند دست‏‎ ‎‏چپاولگرها کوتاه باشد. اینها که در کارخانه ها می آیند و تبلیغات می کنند، اینها «به‏‎ ‎‏صورت» یک نحو تبلیغاتی که مردم بپسندند می کنند لکن در واقع می خواهند همان‏‎ ‎‏مسائل سابق را پیش بیاورند. باید با دقت ملاحظه کنید، با هوشیاری با آنها مواجه بشوید؛‏‎ ‎‏نگذارید آنها رخنه کنند در بین جوانان ما. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ کند از شرّ‏‎ ‎‏شیاطین، و مملکت ما را حفظ کند از شرّ اشرار و از اجانب؛ و مملکت ما مستقل و آزاد‏‎ ‎‏برای خودمان باشد، خودمان در آن کار بکنیم و خودمان استفاده از آن بکنیم. سلام بر‏‎ ‎‏شما دوستان عزیز. و رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎