سخنرانی
عشایر در رژیم گذشته ـ انتخابات مجلس
سخنرانی در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیاری (انتخابات مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 10 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 512

موضوع : عشایر در رژیم گذشته ـ انتخابات مجلس

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از عشایر «چهارلنگ» بختیاری

سخنرانی در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیاری (انتخابات مجلس)

سخنرانی

‏زمان: 19 فروردین 1358 / 10 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عشایر در رژیم گذشته ـ انتخابات مجلس‏

‏حضار: جمعی از عشایر «چهارلنگ» بختیاری‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خیانت دودمان پهلوی به عشایر‏

‏     یکی از خیانتهای رضا شاه به ملت ما این بود که مأمور شده بود عشایر ما را سرکوب‏‎ ‎‏کند. من در یک کتابی راجع به این مطلب نوشتم لکن نگذاشتند آن جمله باشد. این‏‎ ‎‏عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند؛ و خارجیها از باب اینکه این‏‎ ‎‏قدرت را نمی توانستند تحمل کنند، مأمور کردند رضا خان را ـ پدر این محمدرضا را ـ‏‎ ‎‏برای سرکوب کردن این عشایر. و او خدمت خودش را با خیانتهای به ملت ما به انجام‏‎ ‎‏رساند، و بعد از او هم پسرش همان نقشه را رفتار کرد. شما عشایر پشتوانۀ این مملکت‏‎ ‎‏بودید و ان شاءالله هستید. پدران شما به این مملکت خدمتها کردند و استقلال این‏‎ ‎‏مملکت را حفظ کردند، و شما هم باید به همان رویه عمل کنید و استقلال مملکت‏‎ ‎‏خودتان را حفظ کنید.‏

‏قطع دست خیانتکاران‏

‏     تاکنون که رژیم فاسد برقرار بود، تا آن وقتی که این رژیم خائن برقرار بود، مملکت ما‏‎ ‎‏نه استقلال داشت نه آزادی. و همۀ شما طعم این مطلب را چشیده بودید که همه در‏‎ ‎‏اختناق بودیم و همه غیرآزاد. بحمدالله با قیام ملت و تمام اقشار ـ چه عشایر و چه شهریها ـ‏‎ ‎‏با این قیامْ شماها و ماها توانستیم که این جرثومۀ فساد را بیرون کنیم. به طوری که الآن در‏‎ ‎‏هیچ جا به او منزل نمی دهند و الآن به طور سرگردانی نمی داند چه بکند! نتیجۀ خیانتها و‏‎ ‎‏جنایتها را دارد می چشد. لکن شما عشایر محترم و سایر عشایر محترم ایران و تمام اقشار‏

‏ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید که دستهای خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند؛ آنها نمی خواهند یک ایران مستقل باشد، آنها می خواهند ایرانْ تمام مخازنش را‏‎ ‎‏به آنها به طور رایگان بدهد؛ چنانچه داد. نفت ما را دادند و در ازای آن پایگاه درست‏‎ ‎‏کردند برای امریکا. این اسلحه هایی که به ایران فرستادند اسلحه هایی بود که به درد ایران‏‎ ‎‏نمی خورد؛ اسلحه هایی بود که برای خود آنها بود. هم نفت ما را بردند و هم پایگاه به‏‎ ‎‏ازای آن درست کردند. باید از این به بعد، به اینطور خیانتها خاتمه داد. باید شما جوانهای‏‎ ‎‏برومند هوشیارانه توجه داشته باشید که دستهای خائنی که الآن مشغول فعالیت هستند قطع‏‎ ‎‏کنید.‏

‏انتخاب نمایندگان صالح‏

‏     ان شاءالله الآن که دیدید که رفراندم به چه آبرومندی تمام شد، که در تمام دنیا همچو‏‎ ‎‏رفراندمی نبود؛ رفراندمهای دنیا به این قدرت نبود. مردم ایران با اشتیاق رأی دادند به‏‎ ‎‏جمهوری اسلام؛ چون علاقه داشتند به جمهوری اسلام و به اسلام. و از حیث کمیت‏‎ ‎‏بیست میلیون جمعیت، و بیشتر رأی دادند به جمهوری اسلام، و اسلام را تصویب کردند.‏

‏     خداوند شماها را زنده نگه دارد. و از این به بعد باز ما احتیاج به ملت داریم و احتیاج‏‎ ‎‏به شماها داریم. برای مجلس مؤسسان، باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می روند‏‎ ‎‏اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند؛ گرایش نداشته باشند‏‎ ‎‏به چپ و راست؛ ملی باشند، مستقل باشند؛ فکرشان مستقل باشد. و ما احتیاج داریم که‏‎ ‎‏این وحدت را حفظ کنید تا اینکه ان شاءالله وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد بپا بشود،‏‎ ‎‏وکیلی که صالح باشد بفرستید. و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که‏‎ ‎‏صالح هستند.‏

‏     و پس از آن باز ما احتیاج داریم، و آن مجلس شورای ملی است. «مجلس شورای‏‎ ‎‏ملی»هایی که ـ یعنی به اصطلاح ملی، مجلس شوراهای سلطنتی باید گفت! ـ تاکنون‏‎ ‎‏می دانید که به اختیار شما نبوده. هیچ وقت نیامدند به شما بگویند که مختارید که هر کس‏

‏را می خواهید رأی بدهید. آن بساط گذشت. ان شاءالله دیگر عود هم نخواهد کرد و شما‏‎ ‎‏مستقل ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ آزاد، وکلای مجلس را به مجلس می فرستید؛ لکن باید ملاحظه کنید که باز‏‎ ‎‏شیاطین نیایند و شما را اغفال کنند. باید وکلای آزادمنش، وکلای ملی، وکلای متدین،‏‎ ‎‏وکلای فاضل به مجلس شورا بفرستید.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را، ایلات ایران را، ایل‏‎ ‎‏«چهارلنگ» را ـ که من اطلاع از حالشان دارم ـ من سلامت همه را خواهان هستم. شماها‏‎ ‎‏پشتوانۀ مملکت ما هستید و باید ان شاءالله با قدرت و قوه جلوگیری از فساد بکنید و حفظ‏‎ ‎‏استقلال مملکت خودتان را بکنید. سلام بر همۀ شما دوستان من!‏

‎ ‎