سخنرانی
لزوم تحول در جامعه
سخنرانی در جمع کارکنان بانک صادرات (لزوم تحول در جامعه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 14 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 534

موضوع : لزوم تحول در جامعه

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران

سخنرانی در جمع کارکنان بانک صادرات (لزوم تحول در جامعه)

سخنرانی

‏زمان: 23 فروردین 1358 / 14 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم تحول در جامعه‏

‏حضار: گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نقش استعمار در جدایی میان توده ها‏

‏     من از همۀ آقایان که تشریف آوردید و از نزدیک با هم مواجه شدیم تشکر می کنم.‏‎ ‎‏ما باید سابقاً هم روابط با هم داشته باشیم. ملت باید اقشارش با هم مربوط باشند. این‏‎ ‎‏جدایی که در این طول زمان بین اقشار ملت بود، این یک امری بود که استعمارگران این‏‎ ‎‏امر را درست کرده اند؛ یعنی عمال آنها در اینجا و خود آنها با تبلیغات، بین اقشار ملت‏‎ ‎‏جدایی انداختند. باید ما همه با هم، همان طوری که تا اینجا با هم پیروز شدیم و همه یک‏‎ ‎‏مطلب می خواستیم و آن اسلام و جمهوری اسلامی، از این به بعد هم باید همه با هم؛ تا‏‎ ‎‏آخر نقطه ای که جریان احکام اسلام در کشور باشد همه با هم باشیم، جدایی نداشته‏‎ ‎‏باشیم.‏

‏بانک اسلامی، همراه با تحولی اسلامی‏

‏     باید این مملکت، که طاغوت در آن سالهای طولانی زندگی کرده است و مردم را‏‎ ‎‏متحول کرده بود به یک مردم غیر صحیح، باید ـ با زحمت ـ همه متحول بشوند به یک‏‎ ‎‏انسانهای اسلامی ـ الهی؛ که در اسلام، انسان اسلامی خیانت نخواهد کرد، به شرق و‏‎ ‎‏غرب توجه نخواهد کرد. باید این بانکهایی که در ایران هست متحول بشوند از صورت‏‎ ‎‏طاغوتی، که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی ان شاءالله .‏

‏     من از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول کنید صورت طاغوتی را به‏‎ ‎‏صورت اسلامی و بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که‏

‏ببینم عمل چیست. آیا در عمل هم همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام می گرفت‏‎ ‎‏انجام می گیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خیلی کار نداریم، با محتوا کار‏‎ ‎‏داریم. محتوا باید اسلامی بشود. شما دیدید که در این مدت در تبلیغات این بود که‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی، اسلام، قرآن، این حرفها بود لکن محتوا نداشت، واقعیت نداشت.‏‎[1]‎‎ ‎‏حالا هم همین طور است؛ اگر محتوا اسلامی باشد ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ واقعیت پیدا بکند ـ این مطلبی که‏‎ ‎‏آقایان آمده اند و می فرمایند ـ آن وقت مطلب صحیح است و تحول اسلامی پیدا شده‏‎ ‎‏است؛ اما اگر فقط لفظ باشد ـ که سابقاً ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ این لفظها بود ـ آن وقت وضع دیگر پیش‏‎ ‎‏خواهد آمد.‏

‏     من از شما آقایان متشکرم و امیدوارم که همه با هم به سعادت برسید، و همه با هم‏‎ ‎‏ایران را اصلاح کنید، متحول کنید. و هرکس در هر مقامی که هست از دولت پشتیبانی کند‏‎ ‎‏و با ملت همراه باشد؛ تا اینکه ان شاءالله تمام مقاصد اسلامی، که به سعادت همۀ شماها و‏‎ ‎‏به سعادت بشر است، ان شاءالله پیاده بشود.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به تظاهر شاه و رژیم او به اسلام، چاپ قرآن و... .