بیانات
تأکید بر مجازات عاملان جنایت سینما رکس آبادان
بیانات خطاب به خانواده کشته شدگان سینما رکس آبادان (مجازات جنایت کاران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 11 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 208

موضوع : تأکید بر مجازات عاملان جنایت سینما رکس آبادان

زبان اثر : فارسی

حضار : خانواده های کشته شدگان حادثه سینما رکس آبادان

بیانات خطاب به خانواده کشته شدگان سینما رکس آبادان (مجازات جنایت کاران)

بیانات 

‏زمان: 11 مهر 1358 / 11 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تأکید بر مجازات عاملان جنایت سینما رکس آبادان‏

‏حضار: خانواده های کشته شدگان حادثۀ سینما رِکْس آبادان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏[‏‏در آغاز یکی از بستگان شهدای سینما رکس آبادان با ارائۀ مدارکی مطالبی به عرض معظم له‏‎ ‎‏می رساند.‏‏]‏

‎     ‎‏اینها باشد، پیش خودتان باشد. شما اصل آنها را می دانید. دلیل بر اینکه آنها این کار را‏‎ ‎‏کردند دارید؟‏

‏[‏‏یکی از حضار: آره من الآن خدمتتان عرض می کنم.‏‏]‏

‎     ‎‏ـ نه پیش من، من که دادستان نیستم، نه. به آقای دادستان کل، آقای قُدّوسی‏‎[1]‎‏ مراجعه‏‎ ‎‏می کنید. و شما ممکن است که پیش ایشان بروید و مسائل را به ایشان بگویید، ایشان آدم‏‎ ‎‏صحیحی است، یک آدم فعّالی است؛ قاطعی است. اگر چنانچه دلیل در کار باشد که این‏‎ ‎‏اشخاصی که الآن هستند، در کارها دخالت داشتند، در این امر را ایشان رسیدگی خواهد‏‎ ‎‏کرد. و من هم می گویم به ایشان که رسیدگی کنند؛ می گویم دیگر آقای قدوسی اقدام‏‎ ‎‏بکنند. من می گویم اقدام بکنند. اگر چنانچه دلیل در کار هست، همه را ارائه بدهید.‏‎ ‎‏ان شاءالله رسیدگی می شود.‏

‏[‏‏یکی از حضار: پس، امام به ما گفتید که خدمت آقای قدّوسی برویم.‏‏]‏

‎     ‎‏بله.‏

‏[‏‏یکی از حضار: البته آقای قدّوسی هم کاملاً در جریان هستند. ما به وسیلۀ نامه خدمتشان فرستادیم.‏‎ ‎‏حتی نمایندۀ ما هم رفته پیشش باز هم.‏‏]‏


‎     ‎‏امام: نه خوب، شما بروید آن افرادی که می گویید که آنها در این کار دخالت داشتند‏‎ ‎‏معرفی کنید. ادلّه ای هم که دارید ارائه بدهید، تا ایشان بخواهند رسیدگی بکنند، اسامی‏‎ ‎‏تنها که نمی شود. دادستان وقتی می تواند احضار کند که دلیل همراه ‏‏[‏‏اسم‏‏]‏‏ باشد. فقط اسم‏‎ ‎‏ببرید فایده ندارد. با دلیل ببرید پیش آقای قدّوسی، و بگویید که اینها را بخواهند. من هم‏‎ ‎‏می گویم سفارش کنند ان شاءالله .‏

‏[‏‏یکی از حضار: این پرونده اهواز است. الآن این پروندۀ آبادان. بیاید علنی باشد دادگاه که خانواده های‏‎ ‎‏بازماندگان شرکت کنند.‏‏]‏

‎     ‎‏تمام اینها که می گویید به آقای قدّوسی بگویید. من هم به ایشان سفارش می گویم‏‎ ‎‏بکنند که رسیدگی کنند.‏

‏[‏‏یکی دیگر از حضار: ما مخصوصاً امام می خواهیم این پرونده علنی محاکمه بشود. چون خیلی از ضد‏‎ ‎‏انقلابها هستند، زمانی که ما فریاد می زدیم این کارِ «رزمی‏‎[2]‎‏» و دار و دسته اش هست، این ضد‏‎ ‎‏انقلابها....‏‏]‏

‎     ‎‏امام: آخر یک مسئلۀ ضد انقلاب است، یک مسئلۀ قضیۀ سینما است. ... ضد انقلابها،‏‎ ‎‏مسئلۀ دیگری است. ‏‏[‏‏در آن‏‏]‏‏ قضیه ای که مربوط به سینماست و سوزاندن مردم این‏‎ ‎‏مسئله باید افرادی که شماها اعتقادتان است که اینها دخالت داشته اند در این امر معرفی‏‎ ‎‏کنید. و دلیلی هم که برای این امر شما دارید ارائه بدهید، تعقیب می شود. مسئلۀ ضد‏‎ ‎‏انقلاب بودن، سرتاسر ایران ضد انقلاب زیادند! اما قضیۀ شما یک قضیۀ دیگر است، و‏‎ ‎‏مطالبتان را بگویید، و ایشان پرونده را ممکن است بخواهند تهران، آن جا رسیدگی کنند؛‏‎ ‎‏و افراد هم بخواهند تهران، درست کنند مسئله را.‏

‏[‏‏یکی از حضار: این حرف که من گفتم ضد انقلاب، چون مردم می گویند چرا تا حالا دولت به این‏‎ ‎‏پرونده رسیدگی نکرده. و می خواهند که نظر ما نسبت به دولت برگردد. ما اولین کسانی بودیم که تو‏‎ ‎‏خاکستان، تو خیابان، فریاد زدیم. همان طور که «رزمی» و معاونش گفتند بروید از آنهایی که عزیزانتان‏

‏را آتش زدند ـ که من شرم می کنم اسم بیارم، چون می دانیم نیستند ـ بروید بچه هایتان را از آنها‏‎ ‎‏بخواهید. و الا نه مردمی هستند، که من می گویم ضد انقلاب اند، به ما این را می گویند شما که فریاد‏‎ ‎‏می زنید کار رزمی و دار و دسته اش است.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ضد انقلابی را کنار بگذارید خانم! مسئله را مخلوط به هم نکنید. قضیه ضد‏‎ ‎‏انقلاب....‏

‏[‏‏ دست اندرکارند امام! آنها هم دست اندرکارند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: کسانی که در مسئلۀ سینما دخالت داشته اند، یا آمِر بوده اند، یا محرِّک بوده اند،‏‎ ‎‏آنها را شما اسماءشان را بنویسید، و به آقای قدّوسی ارائه بدهید؛ با ادلّه ای که دارید. من‏‎ ‎‏هم به ایشان سفارش می کنم که تعقیب کنند.‏

‏[‏‏یکی دیگر از حضار: بیشتر زمینه را که ما می گوییم برای اینها تهیه شده همان الآن را کد ماندن پرونده‏‎ ‎‏است که زمینه برای اینها آماده شد که مردم را تحریک کنند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ایشان از، از رکود درمی آورد پرونده را. شما به ایشان مراجعه کنید. من می گویم‏‎ ‎‏رسیدگی کنند.‏

‏[‏‏ یکی از حضار: امام این مادری هست که شوهر و چهار فرزندِ برادرش را از دست داده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: این مسئله، مسئله سینما یک مسئله ای بود که ما نجف بودیم، و من از اوّلی که‏‎ ‎‏قضیۀ سینما را شنیدم حدسم این بود که عُمّال خود شاه این کار را کردند. و اعلام هم‏‎ ‎‏کردم این مطلب را. و بعد هم معلوم شد همین طورها بوده است، و موجب تأثر همۀ ملت‏‎ ‎‏و ما، خصوصاً تأثر من راجع به این فاجعه بود، یک فاجعۀ عظیمی برای ملت ما بود. و من‏‎ ‎‏تسلیت می گویم به همۀ بازماندگان آنها، به مادرها، به برادرها، تسلیت می گویم. و‏‎ ‎‏خداوند آنها را رحمت کند.‏

‏[‏‏یکی از بانوان حاضر: امام سرپرستم بوده.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ‏‏[‏‏خدا‏‏]‏‏ به شما صبر عنایت کند و ان شاءالله شما اگر بخواهید که تعقیب کنید، من به‏‎ ‎‏آقای قدّوسی دستور می دهم که در این امر دخالت کنند، و با قاطعیت تعقیب کند این‏

‏مطلب را.‏

‏     اگر جنایات ثابت است ... اشخاصی، باید البته جبران بشود؛ باید تأدیب بشوند. یا اگر‏‎ ‎‏چنانچه واقعاً دست کار بوده اند، اعدام بشوند.‏

‏     ان شاءالله خداوند همه تان را تأیید کند. موفق باشید.‏

‎ ‎

  • ـ آقای علی قُدّوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی.
  • ـ رئیس شهربانی آبادان.