سخنرانی
اهمیت و وظایف شورای شهر ـ دو وظیفه اصلی ورزشکاران
سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور (وظایف و اهمیت شورای شهر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 17 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 250

موضوع : اهمیت و وظایف شورای شهر ـ دو وظیفه اصلی ورزشکاران

زبان اثر : فارسی

حضار : ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور

سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور (وظایف و اهمیت شورای شهر)

سخنرانی

‏زمان: 17 مهر 1358 / 17 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت و وظایف شورای شهر ـ دو وظیفۀ اصلی ورزشکاران‏

‏حضار: ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت شوراهای شهرها

‏     خوشوقتم که امروز با دو دسته از ورزشکارها و پهلوانها مواجه شدم. و چون آقایان از‏‎ ‎‏شهرهای مختلف هستند، من لازم می دانم که مسئله ای که الآن محل ابتلای ماست به‏‎ ‎‏آقایان بگویم، که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند.‏‎ ‎‏و آن مسئلۀ شوراهای شهر است. این شوراها باید باشد در شهرها، بعد هم در سایر نقاط‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله ـ تأسیس بشود. و سرنوشت هر شهرستانی، هر شهری ـ که آن شوراها در آن‏‎ ‎‏هست ـ با خود این شوراهاست، که از طرف مردم تعیین می شوند افرادش.‏

ویژگی های اعضای شوراهای شهرها

‏     آن چیزی که الآن لازم است بر همۀ آقایان، بر همۀ شما جوانان، بزرگان، و بر همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای‏‎ ‎‏شوراها تعیین می کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این‏‎ ‎‏نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی‏‎ ‎‏باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که‏‎ ‎‏می کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر‏‎ ‎‏کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می افتند و می خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن‏‎ ‎‏افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر‏‎ ‎‏دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد.‏


لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها

‏     از این جهت، یک مسئولیتی الآن گردن همۀ ملت هست ـ که شما هم از همان ملت‏‎ ‎‏هستید و بحمدالله پهلوانهای ملت هستید، و بعدها هم پهلوانتر می شوید ـ این مسئولیت‏‎ ‎‏بزرگ هست، که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از ریشه های رژیم فاسد‏‎ ‎‏سابق در بین مردم هستند، و ممکن است که خودشان را با ظاهرسازی جا بزنند. باید‏‎ ‎‏شناسایی بشوند در هر شهرستانی که ده، پانزده نفر مثلاً ـ حالا آن عددی که باید تعیین‏‎ ‎‏بکنند در آنجا ـ باید انتخاب بشود، باید این شناسایی بشود. در بین روحانیون یک نفر‏‎ ‎‏هست، خوب، هر کسی در شهرش می داند که کدام روحانی کسی است که صلاحیت‏‎ ‎‏دارد برای این کار؛ دلسوز برای ملت است. و از کسبه مثلاً، از اصناف، از تُجّار، از‏‎ ‎‏کارگرها، از کشاورزها، سابقه اش را باید درست مردم بدانند که این در زمان طاغوت‏‎ ‎‏چه کاره بوده است، و سوابقش ـ سوابق خانوادگی اش ـ چه طور بوده است. اگر چنانچه‏‎ ‎‏دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. اگر فردا یک‏‎ ‎‏گرفتاری برای ملت به واسطۀ اینها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم افراد را،‏‎ ‎‏مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است.‏

‏     امروز وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری‏‎ ‎‏اسلام مُقدَّرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر‏‎ ‎‏اینکه برای خود آن شهر مُضرّ است، وجهۀ جمهوری اسلامی را بد نمایش می دهد. و‏‎ ‎‏آنهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اینها می خواهند که یک افرادی باشند که‏‎ ‎‏این افراد هرچه می توانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و شما و‏‎ ‎‏ما می خواهیم که هرچه کار می شود اسلامی باشد. بنابراین، الآن آن چیزی ... که شاید از‏‎ ‎‏فردا و پس فردا این کاندیدها معرفی بشوند، و شماها باید رأی به کسی که می دهید که این‏‎ ‎‏در شورای شهرمان باشد، خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز‏‎ ‎‏کمی است.‏


وظایف عمدۀ شورای شهر

‏     شورای شهر؛ یعنی همۀ کارهای شهر دست اینهاست. شهردار را هم تعیین می کند.‏‎ ‎‏کارهای دیگر شهر را، همه را، اینها انجام می دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا،‏‎ ‎‏دارند. اینها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب‏‎ ‎‏تعیین بشود، رأی داده بشود به آنها، و برای شهر مُضرّ؛ برای اسلام هم مُضرّ.‏

‏     بنابراین، یک مسئلۀ مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید. و برسانید به‏‎ ‎‏دوستان خودتان، به شهرستانهایی که می روید به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که‏‎ ‎‏مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رأی بدهند.‏

‏     این یک مطلبی بود که الآن مورد نظر است؛ و لازم است ان شاءالله عمل بشود. بعد، ما‏‎ ‎‏یک مراحل دیگری هم داریم که در موقع خودش باید از آن بحث بکنیم. یکی، قضیۀ‏‎ ‎‏مجلس شوراست. که او همۀ مُقدَّرات مملکت؟ باید رأی داده بشود. یکی هم رئیس‏‎ ‎‏جمهور است. که اینها هم دیگر بعد ان شاءالله بشود.‏

دو وظیفۀ اصلی ورزشکاران

‏     و من امیدوارم که با همت همۀ قشرها و همت شما جوانها این مراحل را طی بکنیم. و‏‎ ‎‏آنهایی که مخالف با این مسائل هستند همان طوری که در رفراندم شکست خوردند، در‏‎ ‎‏این مسائل هم باز شکست بخورند، و پیروزی مال ملت اسلام باشد. و خداوند همۀ شما‏‎ ‎‏را ان شاءالله حفظ بکند. و همان طوری که ایشان گفتند، و خوب هم تشریح کردند و‏‎ ‎‏صحبت کردند، آن ورزشکارها دو وظیفه دارند: یک، ورزش جسمانی برای قوه پیدا‏‎ ‎‏کردن، قدرت پیدا کردن.‏

‏     وقتی قدرت جسمانی پیدا شد، دفاع از مملکت می توانند بکنند؛ دفاع از مخالفینی که‏‎ ‎‏می خواهند به آنها حمله کنند می توانند بکنند. و یکی هم پرورش روحانی که اگر پرورش‏‎ ‎‏روحانی در انسان پیدا بشود، آن وقت قدرت جسمانیش هم مضاعف می شود.‏

‏     و شما کوشش کنید که آن قدرت را هم، که قدرت الهی است، آن قدرت هم به برکت‏

‏اسلام و به برکت مولا امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ در شما پیدا بشود، که یک مرد‏‎ ‎‏روحانی قَوی و جسمانی قَوی بشوید که هم جانب روحتان قوی باشد؛ و هم جانب‏‎ ‎‏جسمتان قوی باشد.‏

‏     و من هم دعا به همه تان می کنم؛ و خدمتگزار همه تان هم هستم. خدا همه تان را حفظ‏‎ ‎‏کند.‏

‎ ‎