سخنرانی
تصفیه و پاکسازی ارتش ـ پیوند ارتش با ملت
سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش (تصفیه ارتش)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 1 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 325

موضوع : تصفیه و پاکسازی ارتش ـ پیوند ارتش با ملت

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش (تصفیه ارتش)

سخنرانی

‏زمان: 1 آبان 1358 / 1 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تصفیه و پاکسازی ارتش ـ پیوند ارتش با ملت ‏

‏حضار: دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پاکسازی ارتش از ناصالحان و منحرفان

‏     شما می دانید که ارتش؛ اساس و رکن استقلال یک کشور است. اگر ارتش اصلاح‏‎ ‎‏بشود، استقلال کشور حفظ می شود. و اگر خدای نخواسته در ارتش یک فسادی باشد،‏‎ ‎‏استقلال کشور به خطر می افتد. و می دانید که امروز افرادی که ناصالح هستند و افراد‏‎ ‎‏چپ، افراد وابسته به رژیم سابق، در همه جا نفوذ دارند، ولا محاله در ارتش هم هستند. و‏‎ ‎‏اگر اینها بمانند در ارتش، ممکن است که ریشه بکنند؛ ممکن است توطئه بکنند؛ و خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک وقت یک ارتش را به فساد بکشند. بنابراین، تصفیۀ ارتش از مسائل بسیار‏‎ ‎‏مهم است. با تصفیۀ ارتش، حفظ استقلال کشور می شود. و شما موظفید به اینکه استقلال‏‎ ‎‏کشورتان را حفظ کنید. و موظفید به اینکه ان شاءالله تصفیه بکنید افرادی که می دانید که‏‎ ‎‏نالایق هستند؛ می دانید که فاسد هستند؛ می دانید که مفسده جو هستند. اینها را از خودتان،‏‎ ‎‏از بین خودتان، خارج کنید؛ تصفیه کنید. یک ارتش مستقلِ اسلامی ـ انسانی که در‏‎ ‎‏خدمت کشور و در خدمت ملت و در خدمت اسلام باشد.‏

توطئه رژیم پهلوی 

‏     شما می دانید که سابق، بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند. و این‏‎ ‎‏نکته اش این بود که چون سران بالا خیانتکار بودند و از ملتها می ترسیدند، چون از ملت‏‎ ‎‏می ترسیدند، علاج را این می دیدند که باید با ملت مقابله کنند. از این جهت، قوای‏‎ ‎‏انتظامی را، و بالاتر قوای ساواک را در مقابل ملت قرار داده بودند برای ایجاد رعب،‏

‏مردم وقتی که این لباس را می دیدند به وحشت می افتادند. وقتی اسم «ساواک» را‏‎ ‎‏می شنیدند وحشت می کردند. اگر یک مشکلی برای کشور پیش می آمد، مردم اگر دامن‏‎ ‎‏نمی زدند به آن مشکل، همراهی هم نمی کردند، بی تفاوت بودند، برای اینکه می دیدند‏‎ ‎‏که اینها مقابل هم هستند؛ تربیت اینطور شده است که تمام قوای انتظامی و دولتی در‏‎ ‎‏مقابل ملت باشد. بحمدالله آن طرزفکر رفت، و به جای او طرزفکر دیگر آمد.‏

پیوند برادری میان ملت و ارتش

‏     و حالا مهم است این مطلب که شماها حفظ کنید این معنا را که با ملت پیوندتان پیوند‏‎ ‎‏برادری باشد. اینطور نباشد که از شما بترسند. اینطور باشد که شما را با آغوش باز‏‎ ‎‏بپذیرند. الآن می بینید که هر جا که شما بروید، مردم به شما اظهار بشاشت می کنند؛ شعار‏‎ ‎‏می دهند برای شما؛ در صورتی که سابق فرار می کردند، این را باید حفظ کرد. چنانچه در‏‎ ‎‏بین خودتان این مطلب که من افسر ارشد هستم، من افسر هستم، به دیگران ظلم بکنید،‏‎ ‎‏خدای نخواسته این طرح نباشد. البته مراتب باید محفوظ باشد؛ اطاعت باید بشود؛ اما‏‎ ‎‏برادری هم باید باشد. مثل اطاعت فرزند از پدر باشد. شما با زیردستان خودتان‏‎ ‎‏خوشرفتاری کنید؛ و آنها احساس کنند که شما مصالح آنها را می خواهید؛ آنها را دوست‏‎ ‎‏دارید؛ آنها از خود شما هستند؛ پیوند شما هستند. وقتی اینطور شد، یک ارتش ارتش‏‎ ‎‏اسلامی می شود. ملت هم با ارتش اسلامی دوست است، رفیق است، پشتیبان است. و‏‎ ‎‏همه با هم برادر باشیم، و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت کشورمان. و امیدوارم‏‎ ‎‏که دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن زورگوییهای سابق برنگردد. همه با هم‏‎ ‎‏برادرانه زندگی کنیم، و همه با هم برادرانه حفظ کشورمان را بکنیم. من دعاگوی همه تان‏‎ ‎‏هستم، خدمتگزار همه هم هستم. خداوند همه تان را ان شاءالله حفظ کند.‏

‎ ‎