پیام
قطع وابستگی فکری به غرب و بازگشت به فرهنگ اسلامی
پیام به ملت الجزایر (بازگشت به فرهنگ اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 8 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 395

موضوع : قطع وابستگی فکری به غرب و بازگشت به فرهنگ اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : تبریک بیست و پنجمین سالگرد استقلال الجزایر

مخاطب : ملت الجزایر

پیام به ملت الجزایر (بازگشت به فرهنگ اسلامی)

پیام

‏زمان: 8 آبان 1358 / 8 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: قطع وابستگی فکری به غرب و بازگشت به فرهنگ اسلامی‏

‏مناسبت: تبریک بیست و پنجمین سالگرد استقلال الجزایر‏

‏مخاطب: ملت الجزایر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در آغاز بیست و پنجمین سال رهایی کشور عزیز الجزایر از تحت سلطۀ جابرانۀ‏‎ ‎‏استعمارگران متمدن نما، درود و تحیات خود و ملت شریف ایران را نثار آنان نموده، و به‏‎ ‎‏ملت برادر خویش صمیمانه تبریک عرض می نمایم. ملت ما تلخی سلطۀ اجانب و‏‎ ‎‏مفتخوران نفتخوار، مخصوصاً امریکا را چشیده و غم شما برادران را احساس نموده‏‎ ‎‏است؛ و به حسب اخوت ایمانی در غم و شادی ملت شریف الجزایر و سایر ملتهای عزیز‏‎ ‎‏اسلامی شریک است. من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر،‏‎ ‎‏گرفتاری های خود و منشأ آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتکال به‏‎ ‎‏اسلام و در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و بندهای استعمارگران رهایی یابند. مسلمین که‏‎ ‎‏در آستان این قرن دردهای جانفرسای خود را یافته، و از قدرتهای شیطانی بزرگ جز‏‎ ‎‏گرفتاریهای گوناگون و چپاولگریها و جنایات چیزی ندیده اند، باید با به هم پیوستگی‏‎ ‎‏صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز به فکر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمۀ‏‎ ‎‏اساسی آن است که ملتهای مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی‏‎ ‎‏فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و فرهنگ مترقی اسلام‏‎ ‎‏را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند و بشناسانند. ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ شرق و آفریقای عزیز ـ‏‎ ‎‏این قاره ای که با نهضت اسلامی ملی و قیام خونین مردم دلاور الجزایر از خواب گران‏‎ ‎‏بیرون آمد ـ و کشوری بعد از کشور دیگر ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از چنگال امریکا و کشورهای استعمارگر‏

‏دیگر نجات داد، باید روی پای خودشان بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه‏‎ ‎‏کنند. کشورهای افریقا و آسیا و سایر کشورهای دربند در قاره های دیگر باید بدانند که‏‎ ‎‏آنچه از غرب و شرق توطئه گر و استعماری و از امریکای متجاوز بر کشورهای‏‎ ‎‏ستم کشیده صادر می شود تباهی و فساد آن قابل مقایسه با اصلاح آن نیست. تمام‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی چون ایران بنا به وظیفۀ اسلامی خویش باید از کشورهای در حال‏‎ ‎‏رشد و مبارزه با استعمار مادی و معنوی پشتیبانی کنند. کشورهای اسلامی باید در مقابل‏‎ ‎‏اسرائیل اشغالگر ـ که اکثر گرفتاریهای کشورهای اسلامی به دست آن است ـ موضع‏‎ ‎‏خصمانه داشته باشند و با تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع کنند. کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی باید از سازمانهای آزادیبخش سراسر جهان دفاع کنند. ما توطئۀ مصر و امریکا و‏‎ ‎‏اسرائیل را برای در هم کوبیدن نهضت بزرگ مردم مبارز فلسطین شدیداً محکوم‏‎ ‎‏می کنیم. سران و نمایندگان کشورهایی که در الجزایر عزیز جمع شده اید! بیایید متحد‏‎ ‎‏شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را ـ که در رأس آن امریکاست ـ قطع نموده، و‏‎ ‎‏اسرائیل را از ریشه برکنیم و حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم. از خداوند متعال‏‎ ‎‏بیداری مسلمین و اتحاد کلمۀ آنان و عظمت کشورهای اسلامی را خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎