سخنرانی
پیوند روحانی و دانشگاهی ـ انتقادهای نامعقول
سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران (پیوند روحانی و دانشجو)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 13 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 472

موضوع : پیوند روحانی و دانشگاهی ـ انتقادهای نامعقول

زبان اثر : فارسی

حضار : دانش آموزان قم و تهران

سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران (پیوند روحانی و دانشجو)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 13 آبان 1358 / 13 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم، دبیرستان حکیم نظامی‏

‏موضوع: پیوند روحانی و دانشگاهی ـ انتقادهای نامعقول ‏

‏حضار: دانش آموزان قم و تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم 

‏     من امروز آمده ام در میان شما دانشجویان عزیز به دو منظور؛ یکی بزرگداشت روز‏‎ ‎‏شهادت جوانهای عزیز در دانشگاه در اثر هجوم وحشیانۀ مأمورین جبار. و یکی برای‏‎ ‎‏پیوند بین قشر روحانی و قشر دانشگاهی و دانشجویان. من این پیوند را تبریک عرض‏‎ ‎‏می کنم به روحانیون و تبریک عرض می کنم به دانشگاهیان.‏

‏     من آمده ام تا پیوند خدمتگزاری خودم را به شما عزیزان عرضه کنم که تا حیات دارم‏‎ ‎‏خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملتهای اسلامی؛ خدمتگزار ملت بزرگ ایران؛‏‎ ‎‏خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان؛ خدمتگزار همۀ قشرهای کشور و همۀ قشر های‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و همۀ مستضعفین جهان.‏

پیوند روحانی و دانشگاهی؛ پیوند روشنفکران با ملت

‏     یک پیوند باید بین این دو قشر مترقی و این دو مغز متفکر باشد؛ یعنی روحانیون عزیز‏‎ ‎‏و دانشگاهیان عزیز. و یک پیوند باید بین روشنفکران، نویسندگان، تمام کسانی که‏‎ ‎‏مُتنوَّرالفکر هستند، با قشرهای ملت ـ با این دو قشری که قبلاً ذکر کردم ـ برادران ما در هر‏‎ ‎‏جا که هستند و به هر شغل که اشتغال دارند و به هر لباس که هستند و به هر مرتبه ای که از‏‎ ‎‏دانش و علم هستند باید بدانند که اگر چنانچه با هم اجتماع نداشته باشند، اجتماع فکری‏‎ ‎‏نداشته باشند، برای این ملت مستضعف خدمتگزار نباشند، برای این کشور اسلامی‏‎ ‎‏خدمتگزار نباشند، کارِ این کشور و بارِ این کشور به منزل مشکل می رسد، می رسد لکن‏

‏مشکل می رسد. و اگر چنانچه این قشرهای متفرق، این گروههای متفرق، این آرای‏‎ ‎‏متفرق، این مسلکهای متعدد در یک معنا با هم مجتمع بشوند ـ و آن حفظ کشور و حفظ‏‎ ‎‏کیان اسلام ـ با تحقق یک همچو معنا ما به مقاصد عالیۀ اسلامی، که همان مقاصد عالیۀ‏‎ ‎‏ملتها و همان مقاصد مستضعفین است، به زودی خواهیم رسید.‏

‏     ما این همه جوان دادیم، در دانشگاهها جوان دادیم، در مدرسه های قدیمی جوان‏‎ ‎‏دادیم، در مدارس علمی و اسلامی و فرهنگ جوان دادیم، در خیابانها و بازارها و‏‎ ‎‏کوچه ها شهید دادیم که به مقصد برسیم. برای مقصد بود و آن مقصد همان بود که ملت ما‏‎ ‎‏فریاد کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.‏

‏     برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و صاحب قلم، برادران‏‎ ‎‏دانشگاهی، دانشجویان محترم، روحانیان معظم، بازاریان محترم، کارگران عزیز،‏‎ ‎‏کارمندان محترم! بیایید به هم بپیوندیم. بیایید تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر‏‎ ‎‏منافع این قشر مستضعف باشد. نگذارید خون این شهیدان هدر برود. نگذارید‏‎ ‎‏زاغه نشینان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشینی. نگذارید ابرقدرتها باز به طمع بلعیدن ما‏‎ ‎‏بیفتند. نگذارید توطئه های ابرقدرتها و خائنین رشد پیدا کنند. ای قشرهای روشنفکر و‏‎ ‎‏ای قشرهای نویسنده! قلمها و گفتار خودتان را در راه این مستضعفین صرف کنید. ای‏‎ ‎‏دانشمندان ما، ای دانشجویان ما، ای فرهنگیان ما، ای دانشگاهیان ما! اجتماعات خودتان‏‎ ‎‏را برای راه این مستضعفین تقویت کنید. شما بودید که این همه خدمت کردید و این همه‏‎ ‎‏خون دادید و این همه حبس رفتید و این همه زجر کشیدید برای خلاصی از یوغ‏‎ ‎‏دشمنان، خلاصی از چپاولگری چپاولگران. نگذارید زحمات خودتان هدر برود. قلمها‏‎ ‎‏را در راه خدمت به این خلق به کار بیندازید؛ گفتار را در راه خدمت به مستضعفین، و‏‎ ‎‏اَعمال را در خدمت به مستضعفین.‏

لزوم پرهیز از تفرقه و انتقادهای بی جا 

‏     ای دوستان من، ای برادران من! از تفرقه بپرهیزید. و همان طور که امروز، روزِ پیوند‏

‏روحانی و دانشگاهی و دانشجویان است، ادامه بدهید به این پیوند. و روشنفکران و‏‎ ‎‏نویسندگان، تمام قشرها به این دو پیوندِ عزیز بپیوندند. شما دیدید با پیوند قشرهای‏‎ ‎‏مختلف اعجاز بزرگ تاریخ را ایجاد کردید و آن شکست همۀ ابرقدرتها بود. امروز آنها‏‎ ‎‏از کار ننشسته و مشغول توطئه هستند. شما را به روی هم باز می دارند، وا می دارند و از‏‎ ‎‏اجتماع باز می دارند. هر قشر شما با قشر دیگر تفرقه افکنی می کنند. آنها بین اقشار‏‎ ‎‏تفرقه افکنی می کنند. کمک نکنید به این تفرقه افکنیها، که این، کمک به دشمنان کشور‏‎ ‎‏است، به دشمنان اسلام است. ‏

‏     انتقاد اینقدر نکنید بدون جهت، بهانه گیری نکنید بدون جهت که این به نفع دشمنان‏‎ ‎‏ماست. هر روز نگویید انقلاب شد و هیچ نشد. این خیانت به ملت است. ملت همه چیز‏‎ ‎‏داد و بزرگترین چیز را به دست آورد و آن آزادی و کوتاهی دست دشمنان. و برای همین‏‎ ‎‏فریاد می کرد و این را به دست آورد. نگویید چیزی نشد؛ شد و معجزه شد. آنهایی که‏‎ ‎‏می گویند نشد، برای تضعیف روحیۀ ملت است. برای سست کردن ارادۀ ملت است. این‏‎ ‎‏دانسته یا ندانسته خدمت به استعمار است. این دانسته یا ندانسته خدمت به رژیم منحط‏‎ ‎‏شاهنشاهی است. کارهای بزرگی شد، کارهای معجزه آسا؛ شکست طاغوت، شکست‏‎ ‎‏ابرقدرتها. امروز مملکت ما مستقل است. احدی در او تصرف نمی تواند بکند. و اجازه‏‎ ‎‏نمی دهیم که چپ و راست در این مملکت دخالتی بکند. اجازه نمی دهیم که ذخایر ما را‏‎ ‎‏به چپاول ببرند. از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت‏‎ ‎‏می خواست؛ آزادی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا‏‎ ‎‏آزاد مجتمع هستند. و در پنج سال پیش، هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد‏‎ ‎‏کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد. مستقلید، هیچ قدرتی به شما‏‎ ‎‏نمی تواند حکومت کند، مستقلید. و این مطلبی است که شد. این چیزی است که‏‎ ‎‏می خواست ملت وَ شد. رژیم را ساقط کردید و جمهوری اسلامی را ایجاد کردید. و این‏‎ ‎‏امری است که شد. این سه مطلب را ملت ما می خواست و هر سه مطلب شد.‏

‏     ای کوتاه فهمان! ای خیانتگران! اینقدر تزویر نکنید که چه شد. همان که ملت‏

‏می خواست شد. ملت ما برای شکم قیام نکرده بود. ملت ما برای این امور منحط قیام‏‎ ‎‏نکرده بود. ملت ما برای آنچه قیام کرده بود، شد. چطور می گویید نشد؟ و از این به بعد‏‎ ‎‏هم تمام خواستهای دست دوم ملت انجام خواهد گرفت. و نه قدرتهای خارجی و نه‏‎ ‎‏توطئه های داخلی و نه قلمها و نه گفتارها نمی تواند جلوگیری کند از این سیل خروشان.‏‎ ‎‏برادران من! بدانید که این مسائلی که طرح می کنند و این اشکالاتی که می تراشند همه‏‎ ‎‏برای تضعیف شماست. همه برای این است که شما را مأیوس کنند. می خواهند شما را از‏‎ ‎‏اسلام مأیوس کنند. آنهایی که منافع خودشان را از دست داده اند ـ یا در خطر می بینند ـ‏‎ ‎‏می خواهند شما را مأیوس کنند. می خواهند شما را از قدرت خودتان مأیوس کنند تا‏‎ ‎‏سست بشوید و آنها به مقاصد خودشان برسند. لکن باید بدانند که نه ملت ما دیگر سست‏‎ ‎‏خواهد شد و نه شما دیگر به مقاصدتان می رسید.‏

هشدار به توطئه گران 

‏     این اشخاصی که طرفداری می کنند از قدرتهای بزرگ، ولو به واسطۀ تضعیف ملت،‏‎ ‎‏اینها هستند که فرانسه شان آنطور است که بختیار را پناه داده است، و جوانان ما را به حبس‏‎ ‎‏کشیده. و امریکایشان آن است که آن جُرْثُومۀ فساد‏‎[1]‎‏ را در پناه خودش دارد حفظ‏‎ ‎‏می کند. اگر دست برندارند از این شیطنتها، اگر او بختیار را بخواهد حفظ بکند و او‏‎ ‎‏محمدرضای مخلوع را، ما با آنها به طور دیگر معامله می کنیم. ما نخواهیم گذاشت که‏‎ ‎‏توطئه های آنها به ثمر برسد. و ما به وضع دیگر با آنها معامله خواهیم کرد. ملت ما برای‏‎ ‎‏همه چیز حاضر است. توطئه ها را می شکنیم و این جُرْثُومه های فساد را یا اصلاح می کنیم‏‎ ‎‏و یا طرد. ای ملت عزیز! قوی باش که پشتیبان تو خداست، با ارادۀ مصمَّم به پیش برو که‏‎ ‎‏نگهدار تو خداست. تو برای خدا و برای جمهوری اسلامی قیام کردی. قویدل باش که‏‎ ‎‏پیروز خواهی شد. خداوند ان شاءالله شما جوانها را برای ما حفظ کند. همۀ طبقات را برای‏‎ ‎‏ما حفظ کند.‏

‎ ‎

  • ـ محمدرضا پهلوی.