مصاحبه
دامن زدن دولت امریکا به جنگ روانی ـ تبلیغات دستگاه های صهیونیستی
مصاحبه با روزنامه «لوموند»؛ (دامن زدن امریکا به جنگ روانی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 10 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 162

موضوع : دامن زدن دولت امریکا به جنگ روانی ـ تبلیغات دستگاه های صهیونیستی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند

مصاحبه با روزنامه «لوموند»؛ (دامن زدن امریکا به جنگ روانی)

مصاحبه

‏زمان: 9 آذر 1358 / 10 محرم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دامن زدن دولت امریکا به جنگ روانی ـ تبلیغات دستگاههای صهیونیستی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند‏

سؤال: ‏[‏شما امریکا را در حقیقت شدیداً ناراحت کرده اید و یا به زانو درآورده اید. از لحاظ اخلاقی‎ ‎توهین به آنها کرده اید. آیا زیادتر از این تا به کجا می خواهید بروید؟ به کجا بسط می شود؟ آیا داخل‎ ‎جنگ می شوید؟‏]‏

جواب:‏ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول باید حساب ملت امریکا را از دولت امریکا جدا کنیم.‏‎ ‎‏ما به هیچ وجه مقابل با ملت امریکا نیستیم. آقای کارتر است که به این ناراحتی دامن‏‎ ‎‏می زند از طریق جنگ اعصاب و ممکن است به دخالت نظامی منجر شود. و ما به هیچ‏‎ ‎‏وجه ملت امریکا را تحقیر نکرده ایم.‏

‏     آقای کارتر است که دشمن ما و ملت را که غارتگر ما و ملت است نگه داشته‏‎[1]‎‏ و در‏‎ ‎‏دنیا برخلاف واقع هیاهو بپا کرده است. جوانان ما جاسوسان را نگه داشته اند تا ثابت کنند‏‎ ‎‏اینها چکاره اند.‏

ــ     ‏[‏افکار عمومی امریکا ضربه خورده و گفته می شود کارتر انتخاب دیگری جز جنگ ندارد. و حتی از‎ ‎بمباران قم و گروگانگیری امام صحبت است. حضرتعالی چه فکر می کنید؟‏]‏

ــ     ‏اما راجع به ضربه به افکار عمومی امریکا، این اشتباه است. مسائل پیش عموم مردم‏‎ ‎‏نیست، زیرا دولت امریکا نمی گذارد اخبار صحیح به آنها برسد. فقط این رویدادها به‏‎ ‎‏یک گروه معدودی رسیده است. ممکن است آن عده ای که طرفدار کارتر هستند یا جزو‏‎ ‎‏دستگاه او هستند یک ناراحتیهایی پیدا کنند. لکن ملت امریکا این طور نیستند. ما این‏‎ ‎‏حرفها را زیاد شنیده ایم.‏


‏     شاه سابق اگر یک کاری می کرد که ملت مخالف آن بود می گفت که ملت همه‏‎ ‎‏موافق اند. حالا هم همینطور است.‏

‏     آقای کارتر پیش ملتش مطرود دارد می شود و آقای کارتر باید کاری غیر از ریاست‏‎ ‎‏جمهوری پیدا کند. چون به طوری که معلوم می شود نمی تواند ریاست کند. کسی که‏‎ ‎‏اعصابش ضعیف است و برای یک امر جزئی هیاهو راه می اندازد، قابل این نیست که‏‎ ‎‏رئیس جمهور امریکا شود و به ملت امریکا حکومت کند.‏

ــ     ‏[‏رؤسای دولتهایی که در تونس جمع بودند، به نفع ایران موضع نگرفتند. ـ منظور کشورهای عربی‎ ‎است ـ چگونه می توانید روی همبستگی اعراب حساب کنید؟‏]‏

ــ     ‏ما امیدواریم همانطوری که ملتهای عرب با ما موافق اند، دولتهای عرب هم با ما موافق‏‎ ‎‏باشند. و دولتهای عرب اگر به مسائل ایران توجه کنند که چه بوده و ما چه می خواهیم، ما‏‎ ‎‏آزادی از همه قید و بندهایی که تا حالا گرفتارش بودیم می خواهیم.‏

‏     ما می خواهیم مستقل باشیم و منافع ممالک اسلامی به جیب دیگران نرود. این چیزی‏‎ ‎‏نیست که با ما مخالفت کنند. ممکن است بعضی از رؤسای مسلمین هم روی اشتباهات و‏‎ ‎‏تبلیغاتی که برایشان شده، یک اشتباهاتی کنند. لکن من امیدوارم که آنها از اشتباه بیرون‏‎ ‎‏بیایند و همۀ ممالک اسلامی با هم متحد بشوند و حساب خودشان را از حساب‏‎ ‎‏ابرقدرتهایی که می خواهند آنها را بچاپند، جدا کنند. ‏

ــ     ‏[‏شما موضع دانشجویان ایرانی‎[2]‎‏ را تأیید کردید. آیا نگهداری گروگانها با قوانین اسلامی مطابقت‏‎ ‎دارد. حتی در موقع جنگ؟‏]‏

ــ     ‏آنچه من به شما گفتم مثل اینکه اشتباه به شما رسیده و شاید باز این اشتباه را دستگاههای‏‎ ‎‏تبلیغات صهیونیستی کرده باشند. آنچه من گفتم این بود که ما نمی توانیم ملتی را که این‏‎ ‎‏قدر از امریکا ضربه دیده، چنانچه امریکا شاه را نگه دارد و این امر طولانی شود یا‏‎ ‎‏بخواهد مملکت ما را بمباران کند، ما نمی توانیم جوانان را کنترل کنیم. مردم ما پنجاه سال‏

‏ضربه خورده اند، از قدرتها، من جمله امریکا. حالا هم بخواهد امریکا قوای نظامی بیاورد‏‎ ‎‏یا بمباران کند جایی را قبل از اینکه خیال این مطلب بشود و حرکتی برای این معنا بشود،‏‎ ‎‏ممکن است که جوانهای ما آنجاها را خودشان به هم بزنند. من این طور گفتم. نه اینکه ما‏‎ ‎‏ابتدائاً این کار را می کنیم. الآن هم آنها در کمال خوشی و آسایش هستند و تبلیغات آقای‏‎ ‎‏کارتر برخلاف این است، لکن واقع این است. من فرستادم تحقیق کردم. به گروگانها هیچ‏‎ ‎‏صدمه ای نرسیده است.‏

‏     و اسلام با همۀ مردم دنیا می خواهد با خوبی رفتار کند. بله، اسلام با کسانی که توطئه گر‏‎ ‎‏هستند و بخواهند برخلاف مصالح مسلمین و مصالح بشر عملی بکنند با آنها هم‏‎ ‎‏سختگیری می کند.‏

ــ     ‏[‏دربارۀ بحران کنونی ایران چه فکر می کنید؟‏]‏

ــ     ‏بحران کنونی ایران یک بحرانی نیست که ما از آن خوفی داشته باشیم. اما راجع به اینکه‏‎ ‎‏یک وقتی جنگی پیش می آید، ولو اینکه یک مطلبی است از شیخ الرئیس بوعلی سینا‏‎ ‎‏نقل می کنند که گفته است من از گاو می ترسم برای اینکه اسلحه دارد، عقل ندارد. حال‏‎ ‎‏این ابرقدرتها اسلحه دارند، مع الأسف عقل ندارند. و آقای کارتر هم ثابت کرد این‏‎ ‎‏مطلب را. مع ذلک نخواهند گذاشت چنین کاری بکنند. ملتها و دولتهای بزرگ‏‎ ‎‏نمی گذارند که چنین جنگی پیش بیاید. جنگ پیش آمدن معنایش جنگ جهانی سوم‏‎ ‎‏است و همین ابرقدرتها از این جنگ می ترسند. ما ابداً از این مسائل ترسی نداریم برای‏‎ ‎‏اینکه وضعمان این است که می بینید. وضع ملتمان این است که می بینید.‏

‏     ما قائلیم که اگر از این عالم رفتیم، به جای بهتری منتقل می شویم. اگر کسی از یک‏‎ ‎‏عالم بدی به یک جای خوبی برود، از چه می ترسد؟ ما هیچ ترسی نداریم. آنها باید‏‎ ‎‏بترسند که خیال می کنند عالم دیگری نیست. یا ظالم هستند و از رفتن به آن عالم ترس‏‎ ‎‏دارند.‏

‏     ما نه از آن بحران اقتصادی می ترسیم، نه از جهات دیگر. و ما بنا گذاشتیم که خودمان‏‎ ‎‏بکاریم و خودمان هم زراعت را برداریم و محصولش را هم خودمان بخوریم و به کسی‏

‏راه ندهیم تا بیاید منافعمان را ببرد. بنابراین بحرانی برای ما نیست. اروپا از این مسائل و‏‎ ‎‏بحرانها می ترسد. و او هم حق دارد که بترسد و جلوگیری کند از این مسائل. دولت فرانسه‏‎ ‎‏جلوگیری کند و سایر دولتها جلوگیری کنند و کارتر را سر عقل بیاورند که مجرم ما را به‏‎ ‎‏دست ما بدهد، همه مسائل حل می شود.‏

ــ     ‏[‏روحانیت شیعه همیشه در رأس مبارزات بوده است، ولی آیا این هم صحیح است که روحانیت که در‎ ‎جهان به این پیچیدگی قادر به ادارۀ مملکت نبوده، در کارهای تکنیکی از غیر روحانی استفاده نکنیم؟‏]‏

ــ     ‏این هم جزو تبلیغات سوئی است که بر ضد روحانیت می شود. آیا آقای کارتر که رئیس‏‎ ‎‏جمهور است همه کارها را خودش در امریکا انجام می دهد؟ نه، افرادی را وامی دارد که‏‎ ‎‏کارها را انجام دهند. روحانیت نمی خواهد خودش کارخانه راه بیندازد یا طیاره ببرد.‏‎ ‎‏اینهایی که می گویند روحانیت باید دخالت نداشته باشد، نمی فهمند. یا می فهمند و مردم‏‎ ‎‏را اغفال می کنند. این اشتباه است. روحانیت نظارت بر اوضاع دارد. کارها دست‏‎ ‎‏کارشناسهای غیر روحانی است. روحانیون نظارتی بر امور دارند که غلطکاری نشود.‏‎ ‎‏یک وقت کودتا نشود، یک وقت ظلم به مردم نشود. روحانیت می خواهد جلو‏‎ ‎‏غارتگری و ستم و دزدی را بگیرد.‏

ــ     ‏[‏سؤال آخرم این است، این مشکل به نظر می رسد که امریکا بتواند شاه را پس بدهد و اگر این راه حل‎ ‎نباشد، چه راه حلی به نظر شما می رسد؟‏]‏

ــ     ‏ما سؤال می کنیم که چرا نمی تواند؟ به چیزی که موافق همۀ قوانین بین المللی است، در‏‎ ‎‏همۀ قوانین است که اگر کسی به ملتی ظلم کرده، مال ملت را خورده است، مجرم است،‏‎ ‎‏باید بیاید در همان محل محاکمه شود.‏

‏     آقای کارتر در این مورد لج کرده. معلوم می شود ایشان یک آدم لجوجی هست یا‏‎ ‎‏اینکه نمی خواهد واقعیت مسائل را ادراک کند. مملکت خودش و مملکت دیگران و‏‎ ‎‏مملکتهای عالم را به آتش می کشد که یک نفر آدم را آنجا چون رفیق و دوست سابقش‏‎ ‎‏بوده و جیبش را پرکرده، حالا دلش نمی خواهد او بیاید اینجا و محاکمه شود و مبادا‏‎ ‎‏معلوم شود که جیب آقای کارتر هم پر شده است و ما از او مطالبه کنیم. این یک مسئله ای‏

‏نیست که نتواند. اگر بخواهد روی قواعد عمل کند، می تواند و کسی جلوی او را‏‎ ‎‏نمی گیرد. حتی همۀ مملکت خودش هم از او تشکر می کنند که آن بساط را به هم زده و‏‎ ‎‏اگر چنانچه شاه را پس ندهند، هرچه می خواهد پیش آید ما پافشاری می کنیم و از هیچ‏‎ ‎‏چیز نمی ترسیم. شیخ الرئیس ولو این کلمه را گفته لکن ما نمی ترسیم از این اسلحه ای که‏‎ ‎‏دست بیعقل است. ما نمی ترسیم، برای اینکه ما نمی خواهیم به این عالم خیلی عشق داشته‏‎ ‎‏باشیم. برای اینکه این عالم چیزی ندارد. اینجا جز گرسنگی خوردن، ظلم کشیدن،‏‎ ‎‏توسری خوردن از قدرتهای بزرگ چیزی برای ملت ما نمانده است که بترسیم یا ملت ما‏‎ ‎‏بترسند. ما تا همه جا حاضریم برای این امر.‏

‎ ‎

  • ـ محمدرضا پهلوی.
  • ـ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، که سفارتخانۀ امریکا لانۀ جاسوسی را به اشغال درآوردند.