سخنرانی
تشریح توطئه های امریکا و عمالش علیه انقلاب اسلامی
سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کرۀ شمالی (توطئه های امریکا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 17 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 190

موضوع : تشریح توطئه های امریکا و عمالش علیه انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : نماینده کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کره شمالی)

سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کرۀ شمالی (توطئه های امریکا)

سخنرانی

‏زمان: 16 آذر 1358 / 17 محرّم 1400 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تشریح توطئه های امریکا و عمالش علیه انقلاب اسلامی ‏

‏حضار: نماینده کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کرۀ شمالی) ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

توطئه های مداوم امریکا علیه انقلاب اسلامی

‏     من از آقای رئیس جمهور و همینطور از ملت کره تشکر می کنم که در یک همچو‏‎ ‎‏موضع حساسی که کشور ما هست، آنها هم به حسب خُلق انسانیت طرفداری از ما را‏‎ ‎‏می کنند. ‏

‏     ما در طول پنجاه و چند سال گرفتار امریکا و دولتهای بزرگ بودیم و آلت فعلشان هم‏‎ ‎‏رضا خان و محمدرضا پهلوی بودند که آن قدر به این ملت فشار آوردند و آن قدر قتل و‏‎ ‎‏غارت کردند که بالاخره ملت بجان آمد و با تمام قوا با نداشتن هیچ اسلحه در مقابل‏‎ ‎‏اسلحه های مدرن ایستادند و با قدرت ایمان پیش بردند. امریکا از آن قدم اول با وضع ما‏‎ ‎‏مخالف بود. تا توانست برای حفظ شاه فعالیت کرد. دست و پا کرد. برای من پیام فرستاد.‏‎ ‎‏اشخاص را فرستاد. و بعد از اینکه شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش می کرد که‏‎ ‎‏بختیار را حفظ کند. که آن هم یکی از انگلهای ملت ما و یکی از اشخاصی بود که برای‏‎ ‎‏امریکا کار می کرد. و تعقیب کردند که بختیار باقی باشد. بعد از اینکه بختیار رفت، اینها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت شدند برای اینکه نهضت ما به ثمر نرسد و قدم به قدم دنبال کردند و‏‎ ‎‏آنهایی که دنبال آن بودند، از عمال امریکا بودند. از ریشه های فاسد رژیم سابق بودند.‏‎ ‎‏غائله ها بپا کردند که از اول رفراندم برای جمهوری اسلام نشود. و بعد که در این قدم‏‎ ‎‏شکست خوردند، قدم دوم پیش آمد. برای انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنی ها‏‎ ‎‏کردند فعالیتها کردند، عمال خبیث امریکا. و بعد که در آن قضیه هم شکست خوردند،‏

‏راجع به رفراندم قانون اساسی مشغول شدند به کارشکنی. صندوقها را شکستند. مردم را‏‎ ‎‏بازداشتند از رأی دادن. ولی مردم ایران بحمدالله در این قدم هم فاتح شدند. و رأی قریب‏‎ ‎‏صددرصد به این قانون اساسی دادند. در عین حال که بعد از اینکه مردم هم نمایندگانشان‏‎ ‎‏رفت و نمایندگان را تعیین کردند برای بررسی قانون اساسی، و همان نمایندگان مردم‏‎ ‎‏بودند که قانون اساسی را بررسی کردند و تصدیق کردند، و بعد هم به رفراندم گذاشته‏‎ ‎‏شد. و مردم قریب به اتفاق رأی دادند بر قانون اساسی. مع ذلک امریکا از پا ننشسته است‏‎ ‎‏و غائله ها بپا می کند. ‏

چماق علیه قانون

‏     و عجیب این است که اشخاصی که مدعی این هستند که روی اساس آزادی، روی‏‎ ‎‏اساس دمکراسی عمل می کنند، و هیچ دمکراسی بالاتر از این عملی که ما انجام دادیم که‏‎ ‎‏دو مرتبه به آرای عمومی قرار داده شده است نیست، مع ذلک حالا متوسل به چماق‏‎ ‎‏شده اند. و با چماق می خواهند قانون اساسی را نقض کنند و قانون اساسی را تغییر بدهند.‏‎ ‎‏غافل از اینکه ملت همان ملت اند و مردم همان مردم اند و ایمان مردم همان ایمان مردم‏‎ ‎‏است. اگر صد دفعه این قانون اساسی را بخواهند اصلاح بکنند، نمایندگان ملت باز‏‎ ‎‏نمایندگانی هستند که علاقه به اسلام دارند. علاقه به کشور خودشان دارند. و همینطوری‏‎ ‎‏که این قانون را اینها تصویب کردند آنها تصویب می کنند. و اگر صد دفعه به رفراندم‏‎ ‎‏بگذارند، مردم همان مردم هستند. مسلمانها همان مسلمانها هستند. علاقۀ مردم به کشور،‏‎ ‎‏و اسلام همان علاقه است. و باز همان را رأی خواهند داد. و اینها بیخود دست و پا‏‎ ‎‏می کنند و شلوغکاری می کنند. و این آشوبی که الآن در آذربایجان بپا کردند این هم با‏‎ ‎‏دست عمال امریکا دارد انجام می گیرد. و مردم شریف آذربایجان بدانند که عمال امریکا‏‎ ‎‏هستند که الآن دست در کار هستند و وادار می کنند مردم را به این آشوبها و به اینکه یک‏‎ ‎‏وقت منجر به برادرکشی بشود. آشوبی هم که در قم انجام شد باز به دست همانها بود. و‏‎ ‎‏آنها بودند که می خواستند نگذارند قانون اساسی تصویب بشود. و حالا هم با قانون‏

‏اساسی مخالفند. مخالفت‏‎[1]‎‏ با قانون اساسی مخالفت‏‎[2]‎‏ با اسلام هست. و شما بیدار‏‎ ‎‎ ‎‏باشید. ‏

اسلام در برابر کفر

‏     برادران آذربایجانی بیدار باشند که امروز که ما مواجه هستیم با یک همچو قدرتی و‏‎ ‎‏اسلام مواجه با کفر است و اسلام در خطر است، اینهایی که آشوب دارند بپا می کنند، در‏‎ ‎‏هر جای از مملکت که آشوب بپا بکنند، اینها اشخاصی هستند که مخالف با اسلام هستند‏‎ ‎‏و می خواهند اسلام متحقق نشود. جمهوری اسلام متحقق نشود. و باید درست متوجه‏‎ ‎‏باشند. البته اگر قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن پیدا بشود ـ با اینکه نشده‏‎ ‎‏است، لکن اگر هم باشد ـ بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی‏‎ ‎‏بشود. اگر نقصی داشته باشد، باز نمایندگان مردم این کار را بکنند. چماق کشی نمی تواند‏‎ ‎‏کاری انجام بدهد. اشخاصی که چماقدارند می کشند و آشوب در آذربایجان بپا کرده اند،‏‎ ‎‏بعضی از آنها پرونده هایشان موجود است که روابط با امریکا دارند. مردم بازی نخورند‏‎ ‎‏از اینها.‏

در آرزوی تشکیل دادگاه بین المللی علیه امریکا

‏     خداوند ان شاءالله ملت ما را نجات بدهد از شرّ امریکا. و من امیدوارم که اگر صدای ما‏‎ ‎‏به مردم عالم برسد، ملتها همه با ما موافق اند. اگر ملت امریکا هم بفهمند که ما چه‏‎ ‎‏می گوییم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال، در‏‎ ‎‏عرض این تقریباً پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق می شوند. و ما‏‎ ‎‏امیدواریم که در همین نزدیکی که پرونده های اینها تمام شد، و پرونده های رؤسای‏‎ ‎‏جمهوری امریکا درست تشکیل شد، ما دولت امریکا را با یک مجلسی از همۀ اشخاص‏‎ ‎‏حقوقدان مملکتها، از همۀ فرستاده های دولتها دعوت کنیم اینجا و بررسی کنند راجع به‏

‏ظلمهایی که امریکا به این مملکت کرده است و ظلمهایی که به وسیلۀ امریکا به این‏‎ ‎‏مملکت شده است بررسی کنند تا معلوم بشود که امریکا چکاره است در دنیا، و چه‏‎ ‎‏می کند با ضعفا، چه می کند با مردم. و ما امیدواریم که در آن قدم هم پیروز بشویم، و ما‏‎ ‎‏امریکا را محکوم کنیم. و این مجالسی‏‎[3]‎‏ که اینها درست کردند و ما را محکوم کردند، آن‏‎ ‎‏از اول معلوم بود که ما محکوم هستیم. برای اینکه مجلسی است به فرمایش خود کارتر‏‎ ‎‏تحقق پیدا می کند و آنها تخلف از قول ابرقدرتها نمی کنند. بنابراین، آن مجالس پیش ما‏‎ ‎‏ابداً ارزش ندارد. و هر چه محکوم کنند ما را، غلط می کنند. محکوم کردند، غلط کردند،‏‎ ‎‏اشتباه کردند. ‏

لانۀ جاسوسی و جاسوسهای امریکا در ایران

‏     و اینهایی که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزای سفارتخانه نمی دانیم. و آن مرکز را‏‎ ‎‏هم سفارتخانه نمی دانیم. بله، اگر سفارتخانه بود و اینها هم اجزای سفارتخانه بودند، یک‏‎ ‎‏مطلبی بود که ممکن بود حق با آنها باشد. اما ما اینجا را نه سفارتخانه می دانیم، اینجا مرکز‏‎ ‎‏جاسوسی است. و نه آن افرادی که در آنجا هستند از سفرا یا از اجزای سفارتخانه‏‎ ‎‏می دانیم یا دیپلمات می دانیم. هیچ این حرفها نیست. اینها همه جاسوس هستند. و مجرم‏‎ ‎‏هستند. و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگی به حالشان بشود. و ما ان شاءالله این‏‎ ‎‏مجلس را تهیه می کنیم برای رسیدگی به تمام این اوضاع. و از همۀ ملتها دعوت می کنیم‏‎ ‎‏که نمایندگان خودشان را در این مجلس بزرگ بفرستند. و ما امریکا را به آن برسیم که‏‎ ‎‏باید چه بکنیم با آن. و من باز از همه ملتهایی که با این ملت ضعیف، با این ملت مظلوم‏‎ ‎‏موافقت کردند، پشتیبانی کردند، تشکر می کنم. و از خدای تبارک و تعالی، توفیق همۀ‏‎ ‎‏انسانها را، همۀ مستضعفین را می خواهم.‏

  • ـ ، 2ـ اصل : مخالفین.
  • ـ مجلس سنای امریکا، که به پیشنهاد «یاکوب جاویتس» سناتور صهیونیست، عملکرد دادگاههای انقلاب اسلامی ایران  را به خاطر اعدام حبیب القانیان، صهیونیست سرمایه دار، محکوم کرد.