سخنرانی
وظایف و رسالت روحانیت مسیح و انتقاد از عملکرد و مواضع آنان
سخنرانی در جمع کشیش های مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 5 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 406

موضوع : وظایف و رسالت روحانیت مسیح و انتقاد از عملکرد و مواضع آنان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد حضرت مسیح (ع)

حضار : کشیش های مسیحی، آقایان: جیمی آلن، دال وایت (اسقف اتحادیه کشیشان)، چارلز چزارتی (معاون ریاست کلیسای ا

سخنرانی در جمع کشیش های مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)

سخنرانی

‏زمان: 4 دی 1358 / 5 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وظایف و رسالت روحانیت مسیح و انتقاد از عملکرد و مواضع آنان ‏

‏مناسبت: میلاد حضرت مسیح (ع)‏

‏حضار: کشیشهای مسیحی، آقایان: جیمی آلن، دال وایت (اسقف اتحادیه کشیشان)، چارلز‏‎ ‎‏چزارتی (معاون ریاست کلیسای امریکایی)، چارلز کامبل (معلم مرکز مطالعات ادیان‏‎ ‎‏جهان از دانشگاه هاروارد)، جان والش (از دانشگاه برنستون)، ویلیام گربی (از دانشگاه‏‎ ‎‏برنستون)، توماس اریکس (استادیار تاریخ خاورمیانه در دانشگاه جرج تاون).‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

وظیفه روحانیون وارسته ادیان الهی

‏     من متقابلاً ولادت عیسی مسیح را به همۀ ملتهای مستضعف دنیا و به ملت مسیح و به‏‎ ‎‏مسیحیان هم میهن مان تبریک می گویم. عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه بود‏‎ ‎‏که از یک مادر باکره متولد شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای‏‎ ‎‏بشر صلح و صفا و روحانیت آورد. همه معجزه، همۀ انبیا معجزه هستند، و همه برای‏‎ ‎‏ساختن بشر آمدند. همه می خواهند که بشر به راه مستقیم الهی سیر کند، و همه‏‎ ‎‏می خواهند که تمام افراد بشر در صلح و صفا و برادری زیست کنند. این وظیفۀ مأمورین‏‎ ‎‏الهی است که در دنیا آمده اند برای اینکه بشر را از این عالم به عالم بالا ببرند. و یک‏‎ ‎‏وظیفه هم روحانیین ملتها دارند؛ روحانیین مسیح، روحانیون مسلم، روحانیون یهود،‏‎ ‎‏همۀ روحانیون. و آن وظیفه تبعیت تام از پیغمبرها، و از آنهایی که آمدند برای تربیت بشر‏‎ ‎‏و برای صلح و صفا بین تمام افراد بشر. روحانیون در مرتبۀ اول واقع اند برای تحقق دادن‏‎ ‎‏به آرمانهای انبیا که همان وحی الهی است. روحانیون یک وظیفۀ الهی دارند که این‏‎ ‎‏وظیفۀ الهی بالاتر از آن وظایفی است که سایر مردم دارند. یک مسئولیت الهی دارند.‏‎ ‎‏روحانیون مسئول اند در مقابل پیامبران و در مقابل خدای تبارک و تعالی. مسئول اند که‏

‏تعلیمات انبیا را به مردم برسانند و دست مردم را بگیرند و از این گرفتاریهایی که دارند‏‎ ‎‏نجات بدهند. ‏

مسئولیت روحانیون مسیح

‏     مردم دنیا امروز مبتلا هستند به قدرتهای بزرگ، و به قدرتهایی که شیطانی هستند و در‏‎ ‎‏مقابل انبیای بزرگ ایستادند و نمی گذارند تعلیمات انبیا تحقق پیدا بکند. روحانیت مسیح‏‎ ‎‏یک خصوصیت زیادی دارد، و آن اینکه قدرتهای بزرگ مسیحی هستند، مدعی‏‎ ‎‏مسیحیت هستند و آن قدرتهای بزرگ اند که در دنیا برخلاف تعلیمات خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی که به همۀ انبیا تعلیم فرموده است و برخلاف تعلیمات عیسی مسیح عمل می کنند.‏‎ ‎‏روحانیت مسیح موظف است به حسب تعلیمات مسیح، و به حسب تعلیم خدای بزرگ‏‎ ‎‏که با این قدرتهایی که برخلاف مسیر انبیا و برخلاف مسیر مسیح رفتار می کنند مبارزه‏‎ ‎‏معنوی بکنند. آنها را ارشاد بکنند به ملت مسیح. هدایت کنند ملت مسیح را که تبعیت از‏‎ ‎‏این قدرتهایی که بر ضد مسیح هست نکنند.‏

‏     من وقتی با روحانیین مسیح مواجه می شوم باید مسائلی که مربوط به روحانیت است‏‎ ‎‏عرض کنم. مسائل مربوط به شما این است که مسائل دنیا را آنطور که هست بررسی کنید،‏‎ ‎‏و ببینید به ملتها از دست مدعیان مسیحیت چه می گذرد. شما آمدید ایران و معلوم نیست‏‎ ‎‏بتوانید در ایران آن قدر بمانید که شهدای ما را ببینید، قبور شهدای ما را ببینید. شما در‏‎ ‎‏بهشت زهرا رفتید و قبور یک عده از شهدا را دیدید. هر جای ایران بروید از این قبور‏‎ ‎‏هست. شما معلولین ما را ندیدید. هر جای ایران بروید کسانی که دست و پای خودشان را‏‎ ‎‏از دست دادند و مجروح شدند، معلول شدند و از زندگی ساقط شدند خواهید دید. چه‏‎ ‎‏خوب بود که شما مسیحیین و شما روحانیین مسیح یک مدتی می ماندید در ایران، و به‏‎ ‎‏شهرهای مختلف ایران و به دهات و روستاهای مختلف ایران می رفتید، و مشاهده‏‎ ‎‏می کردید آثار جرم آن کسی را‏‎[1]‎‏ که طرفدار او رؤسای جمهور امریکا بودند. آن کسانی‏‎ ‎

‏که امریکا به ما تحمیل کرد و رؤسای جمهور امریکا تحمیل ما کردند. ‏

کارنامه سیاه شاه 

‏     ای کاش می رفتید و می دیدید که جرمهایی که واقع شده است در ایران چه جرمهایی‏‎ ‎‏است. ای کاش در آن وقتی که شاه مخلوع ایران بود می آمدید و به شما اجازه می دادند‏‎ ‎‏که بروید و زندانهای ما را ببینید. ببینید در این زندانها به علمای اسلام، به روشنفکرهای‏‎ ‎‏ایران، به محصلین ایران، به دانشگاهیهای ایران چه می گذرد. ببینید که در این بیغوله هایی‏‎ ‎‏که در زیرزمین ایجاد کرده بودند و جوانهای متعهد ما را برای اینکه آزادی می خواستند،‏‎ ‎‏برای اینکه استقلال می خواستند، در این بیغوله ها با آنها چه رفتار کردند.‏

‏     من اگر بخواهم برای شما کلیات مسائل را هم بگویم وقت ضیق است. لکن بدانید با‏‎ ‎‏این ملت همچو رفتار کردند که هیچ وحشی ای با هیچ وحشی عمل نمی کند. پاهای بعضی‏‎ ‎‏از جوانهای ما را با اره بریدند. بعضی از جوانهای ما را روی تابه گذاشتند و سرخ کردند.‏‎ ‎‏در حضور پدرها، پسرها را دست بریدند. پسرهای کوچک را برای اقرار گرفتن از پدر،‏‎ ‎‏کارهایی کردند که خجلت آور است گفتنش. و کارهایی کردند که به استناد اینکه ما مأمور‏‎ ‎‏هستیم از طرف دولتهای بزرگ، و مأمور برای وطنمان هستیم و مستند می شد همۀ اینها به‏‎ ‎‏رؤسای جمهور امریکا و امثال آنها، کارهایی شده است که ملت مسیح را اگر مطلع بشوند‏‎ ‎‏سرافکنده می کند. کارهایی کرده اند که روحانیت مسیح را در نظر مردم، شاید به آن‏‎ ‎‏قداستی که هستند برخلاف آن جلوه دهند. ‏

انتقاد از مواضع و عملکرد روحانیت مسیح 

‏     شما روحانیت مسیح باید مسیح را از این تنگنایی که ایجاد کرده اند رؤسای جمهور‏‎ ‎‏شما، نجات بدهید. مسیح چشمش به علمای مسیحیین و سایر قشرها، روشن است. مسیح‏‎ ‎‏چشمش این است، مطالعه می کند، تحت نظر قرار داده است شما را، که شما با این‏‎ ‎‏ظالمهایی که با بشر اینطور کردند چه رفتار می کنید. آیا در کلیساهای شما هیچ وقت راجع‏‎ ‎‏به این جرایم صحبتی شده است؟ آیا از پاپ انکاری راجع به این مصایب شده است؟ آیا‏‎ ‎


‏پاپ که ما را به حسب آن چیزی که در روزنامه بود محکوم کرده است که این گروگانها را‏‎ ‎‏نگه داشتیم، پاپ مطلع هست از اینکه اینها چه بودند و چه هستند؟ آیا محکوم کردن‏‎ ‎‏یک ملت ضعیف در خور شأن یک روحانی ای است که خود را روحانیت بزرگ مسیح‏‎ ‎‏می داند؟ آیا محکوم کردن آنهایی که پنجاه سال در زیر یوغ این قدرتهای بزرگی که با‏‎ ‎‏طرفداری حکومتهایی که خودشان را به مسیح نسبت می دهند و می گویند مسیحی‏‎ ‎‏هستیم، آیا هیچ وقت به اینها انکار شده است؟ آیا روحانیین مسیح انکار این اعمال‏‎ ‎‏ظالمانه ای که برخلاف دستورات عیسی مسیح ـ سلام الله علیه ـ است، هیچ وقت انکار این‏‎ ‎‏مسائل را کرده اند؟ ما در پاریس در عید مولود حضرت مسیح اعلامی کردیم و راجع به‏‎ ‎‏مظالمی که شده است، آنجا چیزهایی نوشتیم، و مع الأسف گفته شد که پاپ اجازۀ نشر‏‎ ‎‏آن را ندادند. چرا باید یک روحانیت بزرگ مسیح با مظلومها اینطور عمل کنند؟ چرا باید‏‎ ‎‏روحانیت بزرگ مسیح مظلومها را محکوم کنند و طرفداری از ظالم کنند؟ ‏

‏     آیا شماها اطلاع ندارید از این جریمه هایی که در اینجا واقع شده است؟ آیا شما‏‎ ‎‏اطلاع ندارید که یک ملتی را تمام ذخایرش را بردند و خودش گرسنه مانده است؟ آیا‏‎ ‎‏اطلاع ندارید که یک ملتی را چندین سال؛ در طول پنجاه سال، با زجر و زحمت تحت‏‎ ‎‏فشارها قرار دادند و همۀ دارایی او را به دولتهای بزرگ دادند؟ آیا روحانیت مسیح‏‎ ‎‏اطلاع ندارد که برخلاف گفتۀ همه انبیا و برخلاف گفتۀ مسیح داراییهای ایران را آقای‏‎ ‎‏کارتر حبس کرده است، سد کرده است در همۀ بانکها؟ آیا عیسی که برای عدالت آمده‏‎ ‎‏است و مردم را به عدالت می خواهد وادارد، و شما موظفید که عمل کنید به آن چیزی که‏‎ ‎‏عیسی مسیح فرموده است و ظالمها را وادار کنید به عمل کردن. آیا مطلع هستید که یک‏‎ ‎‏ملت ضعیف را چطور می خواهند در تحت فشار قرار بدهند؟ آیا مطلع هستید که حصر‏‎ ‎‏اقتصادی که آقای کارتر می خواهد انجام بدهد، معنایش این است که می خواهد ـ در نظر‏‎ ‎‏او این است ـ که سی و پنج میلیون جمعیت از گرسنگی بمیرد؟ آیا آقای پاپ مطلع از این‏‎ ‎‏مسائل هست و ما را محکوم می کند؟ یا به او بد مسائل را می رسانند؟ اگر مطلع هست وای‏‎ ‎‏به حال ما و وای به حال مسیحیت و وای به حال علمای مسیح، و اگر مطلع نیست وای به‏

‏حال واتیکان. چرا باید شما آقایان که آمدید اینجا مسائل را آنطور که هست ادراک نکنید‏‎ ‎‏و به واتیکان چرا نباید برسانید؟ آیا واتیکان از شما قبول نمی کند؟ آیا واتیکان از‏‎ ‎‏اشخاصی که طرفدار ابرقدرتها هستند و طرفدار ظالمها هستند قبول می کند مسائل را، از‏‎ ‎‏مظلومین قبول نمی کند؟ آیا مظالم این ابرقدرتهایی که خودشان را به مسیحیت زدند و‏‎ ‎‏می چسبانند به حضرت مسیح، این مظالمی که اینها کردند، به کجا باید گفت؟ با کی باید‏‎ ‎‏در میان گذاشت؟ با شما روحانیین مسیح باید در میان گذاشت؟ با آقای پاپ باید در میان‏‎ ‎‏گذاشت؟ ‏

در برابر ظلم چرا سکوت؟

‏     ‏‏[‏‏آیا‏‏]‏‏ صدای ما به آقای پاپ می رسد؟ می گذارند برسد؟ اگر رسید ترتیب اثر به‏‎ ‎‏صدای مظلوم می دهد ایشان؟ بنای ایشان هست که با مظلومها، با آن اشخاصی که تحت‏‎ ‎‏ظلم هستند و برخلاف دستورات حضرت مسیح با آنها عمل می شود یک معارضه ای‏‎ ‎‏بکند؟ ایشان از این مظالمی که الآن در دنیا واقع می شود و با دست رئیس جمهور امریکا‏‎ ‎‏واقع می شود و قبلاً شد و به دست رؤسای جمهور واقع شد، ایشان بی اطلاع هستند؟‏‎ ‎‏ایشان نمی دانند در فلسطین و لبنان و ویتنام و سایر جاها چه می گذرد و از کی این مظالم‏‎ ‎‏واقع می شود؟ به آقای پاپ این مسائل اصلاً نمی رسد؟ ایشان در محاصره هست و کسی‏‎ ‎‏با او نمی تواند صحبت بکند؟ یا می دانند، مطلع اند، مسائل را می دانند و ساکت نشستند؟‏‎ ‎‏ما این سؤال را داریم که چرا سکوت در مقابل ظلم؟ این دستور حضرت مسیح هست؟!‏‎ ‎‏چرا واگذار کردند ابرقدرتها را به حال خود تا هر چه جنایت می خواهند بکنند و هر چه‏‎ ‎‏مظلومان را می خواهند از بین ببرند؟ ‏

وظیفۀ پاپ

‏     عیسی مسیح که پیامبر صلح هست و می خواهد صلح در دنیا باشد و الآن عید صلح‏‎ ‎‏هست. شما می دانید که در عید صلح در این مواردی که الآن اینها مشغول جنگ هستند‏‎ ‎‏چه می گذرد؟ شما از امثال این رؤسای جمهور باور می کنید که یک وقت می آیند و دعا‏

‏می کنند، دعای آنها را باور می کنید؟ شما این تبلیغاتی که الآن در امریکا بر ضد ما‏‎ ‎‏می شود، این روزنامه هایی که بر ضد ما تبلیغ می کنند، این رادیوها و تلویزیونهایی که بر‏‎ ‎‏ضد ما تبلیغات می کنند، آیا از آنها مطلع هستید؟ آیا از وضع مظلومها مطلعید و می دانید‏‎ ‎‏که این تبلیغات بر ضد مظلومها و بر وفق مرام ظالمهاست؟ شماها وظیفه ندارید که از این‏‎ ‎‏تبلیغات جلوگیری کنید؟ آقای پاپ وظیفه ندارند که هدایت کنند اینهایی که بر ضد‏‎ ‎‏مظلومین قیام کردند؟ با قلم خودشان، با قدم خودشان، با همۀ وسائل تبلیغاتی بر ضد‏‎ ‎‏مظلومین قیام کردند، آقای پاپ وظیفه ندارند از اینها جلوگیری کنند؟ پس کی وظیفه‏‎ ‎‏دارد؟ مذهب مسیح را کی باید ترویج کند؟ کی باید تعلیمات مسیح را به مردم بگوید؟‏‎ ‎‏فقط تعلیمات مال آن قشر پایین است؟ تعلیمات مال این زاغه نشینان است؟ تعلیمات مال‏‎ ‎‏کشاورزان است؟ یا اولی به تعلیمات آن طبقۀ بالا هستند؟ آیا نباید آنها را به تعلیمات‏‎ ‎‏مسیح آشنا کرد؟ ‏

مذهب مسیح را دریابید

‏     دردها زیاد است و نه وقت شما و نه وقت من مجال این دارد که دردهای یک ملت‏‎ ‎‏ضعیف را به شما برسانند. من به شما که روحانیین مسیح هستید، به وسیلۀ شما به ملت‏‎ ‎‏امریکا، به روحانیین امریکا، به روحانیت مسیح در تمام دنیا پیام می فرستم که هم‏‎ ‎‏مظلومین را دریابید و هم حضرت عیسی را و هم مذهب مسیح را. مذهب مسیح و‏‎ ‎‏حضرت عیسی در معرض اتهام واقع شده است، این مذهب را دریابید. آقای پاپ در‏‎ ‎‏معرض اتهام است. مردم حق ندارند بگویند این «چرا» را. حق ندارند که ‏‏[‏‏بپرسند‏‏]‏‏ چرا‏‎ ‎‏آقای پاپ مظلومین را محکوم می کنند برای ارضای ظالمها؟ شماها برسانید این مسائل را‏‎ ‎‏به مردم. ملت امریکا را می گویند بر ضد ما تجهیز کردند در این عیدی که باید عید صلح‏‎ ‎‏باشد. و رئیس جمهور امریکا در همه جا؛ در بین مظلومین جنگ راه انداخته است.‏‎ ‎‏مظلومین را دارد می کوبد. مع ذلک روحانیین مسیح ساکت اند. چرا باید ساکت باشند؟‏‎ ‎‏چرا باید از حال مظلومین مطلع نباشید؟ چرا اگر از حال مظلومین مطلعید باید با ظالمها‏

‏مقابله نکنید و لااقل هدایت نکنید آنها را؟ هدایت محصور به کلیساست؟ هدایت‏‎ ‎‏محصور به یک جمعیت پایین است؟ یا هدایت اول مال بالاهاست؟ انبیا که مبعوث شدند‏‎ ‎‏اول با طبقۀ بالا مقابله کردند. حضرت موسی با فرعون مقابله کرد. طبقۀ بالا اولی هستند به‏‎ ‎‏اینکه مقابله بشوند و هدایت بشوند. شما روحانیون هدایت کنید این طبقه بالا را. هدایت‏‎ ‎‏کنید این رؤسای جمهور را. دریابید عیسی مسیح را. دریابید ملت مسیح را. دریابید‏‎ ‎‏مسیحیت را. نگذارید مسیحیت در نظر مردم مشوه بشود. نگذارید روحانیت مسیح در‏‎ ‎‏نظر مردم یک روحانیتی باشد طرفدار ظالمها. خداوند ان شاءالله بشر را از شرّ این‏‎ ‎‏بشرهایی که بر ضد تعلیمات آسمان، بر ضد تعلیمات ملکوت رفتار می کنند هدایت کند.‏‎ ‎‏و خداوند مظلومان را از چنگ ظالمان نجات دهد. ‏

‎ ‎

  • ـ شاه.