سخنرانی
ضرورت وجود نظم در قوای نظامی و انتظامی و لزوم پاکسازی در نیروهای مسلح
سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران (نظم در قوای نظامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ت‍ی‍ر ‭1359

زمان (قمری) : 6 رم‍ض‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 39

موضوع : ضرورت وجود نظم در قوای نظامی و انتظامی و لزوم پاکسازی در نیروهای مسلح

زبان اثر : فارسی

حضار : رضایی، مرتضی (فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و جمعی از پاسداران

سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران (نظم در قوای نظامی)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 28 تیر 1359 / 6 رمضان 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت وجود نظم در قوای نظامی و انتظامی و لزوم پاکسازی در نیروهای مسلح‏

‏حضار: رضایی، مرتضی (فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و جمعی از پاسداران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیروزی در سایه سیطره اسلام بر همۀ دستگاهها

‏     اساساً این انقلاب و این نهضت، بر اساس اسلام است؛ یعنی، ما هیچ تز دیگری، هیچ‏‎ ‎‏امر دیگری را غیر از اسلام نمی پذیریم. و این قوای انتظامی، اعم از سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏ژاندارمری و ارتش و دیگران، باید خودشان را با اسلام منطبق کنند. افرادی که آن دید‏‎ ‎‏اسلامی را ندارند ـ یعنی نپذیرفتند اسلام را ـ این اشخاص را باید تصفیه کنند. اشخاصی‏‎ ‎‏که دید اسلامی دارند، پذیرفته اند اسلام را لکن در عمل، عمل اسلامی ندارند، سرخود‏‎ ‎‏کارهایی که خودشان می خواهند می کنند، اینها هم باید هدایت بشوند و چنانچه مأیوس‏‎ ‎‏شدند سران از اینکه هدایت تأثیر بکند، تصفیه بشوند. بالاخره آن که مردم را برانگیخت‏‎ ‎‏اسلام بود؛ هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یک ملت 35 میلیونی را به یک راه‏‎ ‎‏ببرد، هیچ قدرتی قابل نبود، نمی توانست و لهذا ما در طول تاریخ که دیدیم، آنهایی هم‏‎ ‎‏که خودمان یادمان است مثل قضیۀ نفت، چون اسلامی نبود، ملی تنها بود، به اسلام کاری‏‎ ‎‏نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند، آن کارهای نصفه کاره ای هم که‏‎ ‎‏انجام دادند، بعدش از دستشان گرفته شد و رفت کنار. اگر اسلام در کار باشد و مکتب‏‎ ‎‏اسلام در کار باشد در این قشر نظامی و غیر نظامی، ما پیروز خواهیم شد و اگر این مکتب‏‎ ‎‏را ما فراموش بکنیم و هر کس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد، این‏‎ ‎‏آسیب پذیر خواهد بود؛ و لهذا بر همۀ ما، بر همۀ رؤسای ارتش، رؤسای پاسداران،‏‎ ‎‏رؤسای ژاندارمری، رؤسای شهربانی و همۀ روشنفکران و همۀ نویسندگان لازم است که‏

‏ما همه را به یک وجهه سوق بدهیم؛ این ملت را ما به سوی اسلام و به سوی الله سوق‏‎ ‎‏بدهیم. اگر یک همچو کاری انجام بگیرد که اسلامی بشود همۀ دستگاهها،پیروزی ما‏‎ ‎‏داریم، هیچ اشکال نیست که ما پیروز خواهیم شد؛ اما اگر متشتت بشود، در هر جایی‏‎ ‎‏علی_' حده یک سازی بزنند، مثلاً، سپاه پاسداران خودش علی_' حده هیچ کار ندارد به‏‎ ‎‏ژاندارمری، مثلاً، مخالفت هم حتی می کند، یا با ارتش گاهی هم مثلاً، مخالفت بکند، یا‏‎ ‎‏آن دستگاه به دستگاه دیگر یک مخالفتی و روبه رویی باشد، باید ما آماده این باشیم که‏‎ ‎‏ولو در درازمدت شکست بخوریم.‏

لزوم هماهنگی میان قوای مسلح 

‏     از مسائل مهمی که من اعتقاد دارم و می گویم باید حتماً بشود، هماهنگی است بین این‏‎ ‎‏قوایی که قوای مسلحند، از هم جدا نشوند، با هم باشند؛ دیگر راهش و ترتیبش که‏‎ ‎‏هماهنگ بشوند، باید خودشان فکر بکنند، و آقایانی هم که از طرف من در آنجا هستند‏‎ ‎‏همفکری بکنند که اینها را هماهنگ بکنند. اینطور نباشد که اگر یک مسئله ای خدای‏‎ ‎‏نخواسته پیش آمد، این یک راهی برود، آن یک راه دیگری برود که موجب شکست‏‎ ‎‏بشود.‏

اهمیت حفظ ظواهر اسلام

‏     از مهمات مسئله این است که اولاً اسلامی بشود همه چیز، و ظواهر اسلام باید در آنجا‏‎ ‎‏حکمفرما باشد. اینکه بعضیها عقیده دارند که حالا ظواهر را کار نداشته باشیم و برویم‏‎ ‎‏سراغ مکتب، اینها برخلاف اسلام است. آن چیزی که هست این است که باید ظواهر در‏‎ ‎‏این پادگانهای ارتشی و در آن مراکزی که شما هستید و پاسدارها هستند، ظواهر باید‏‎ ‎‏محفوظ باشد؛ یعنی، امروز که ماه مبارک رمضان است همۀ اینها روزه دار باشند، آنهایی‏‎ ‎‏که واجب است برایشان روزه بگیرند، روزه دار باشند، نماز بخوانند در آنجا، و کارهای‏‎ ‎‏منکر در آنجا به هیچ وجه نباشد. ضوابط اسلام باید محفوظ باشد، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏معنایش این است؛ و الاّ اگر یک جمهوری باشد، اسمش جمهوری اسلامی باشد، لکن‏

‏وقتی که برویم در ژاندارمری، برویم از اسلام خبری نباشد، در سپاه پاسداران بیاییم مثلاً‏‎ ‎‏از آنجا خبری نباشد، ارتش برویم خبری نباشد، ادارات خبری نباشد، این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نیست؛ این یک لفظ غلطی است که گذاشتند روی جمعیتی و روی مملکتی که‏‎ ‎‏دارد همان به طور طاغوت اداره می شود. ما باید این محتواها را با جدیت اصلاح بکنیم.‏‎ ‎‏افراد ناصالح را اگر واقعاً برخلاف مکتب هستند، از اول باید کنارشان زد، و چنانچه‏‎ ‎‏یکوقت خدای نخواسته خیانتی هم کردند، باید به دادگاه سپردشان، و افرادی که مکتبی‏‎ ‎‏هستند ـ یعنی، فکرشان فکر اسلام است لکن عملشان برخلاف است ـ اینها را باید‏‎ ‎‏هدایت کرد؛ اگر هدایت شدند که شدند، اگر هدایت نشدند، بعد از چندی که دیدید‏‎ ‎‏فایده ندارد کنارشان بگذارید، تصفیه شان بکنید.‏

تأکید بر حفظ نظم و انسجام برای جلوگیری از تزلزل 

‏     و از مهمات این است که نظم در کار باشد؛ یعنی، اگر نظام نباشد در کار و امور تحت‏‎ ‎‏یک نظامی انجام نگیرد این تزلزل ایجاد می کند. اگر بنا باشد که فرض کنید که سپاه‏‎ ‎‏پاسداران اطاعت نکنند از رئیسشان، همۀ اینها اطاعت نکنند از آن فرماندۀ کل، در‏‎ ‎‏ژاندارمری همین طور، در آنجا همین طور و خودشان بخواهند هر کدامی یک راهی‏‎ ‎‏بروند، این اسباب این می شود که یک قوای مسلح متزلزل بشود و با تزلزل قوای مسلح،‏‎ ‎‏مملکت متزلزل است. بنابراین، یکی از مهمات این است که نظم را حفظ بکنند؛ یعنی،‏‎ ‎‏بشناسند آن که رئیس فوج است، آن که رئیس لشکر است، آن که رئیس پاسداران است؛‏‎ ‎‏این را همه به نام اسلام بشناسندش به اینکه لازم است اطاعت از او بکنند. حالا مثل زمان‏‎ ‎‏طاغوت نیست که اگر خواستم اطاعت می کنم، اگر هم ظاهری نخواستم در باطن اطاعت‏‎ ‎‏نکنم. حالا مسئله، مسئلۀ اسلام است، اسلام باطن و ظاهر همه را دارد می بیند. خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی محیط به باطن و ظاهرها هست. آنی هم که در باطن مخالفت بکند، آن هم‏‎ ‎‏مخالفت خدا را کرده است. این هم یکی از مسائل مهمی است که در ارتش و در سپاه‏‎ ‎‏پاسداران و در همۀ قوای انتظامیه و قوای مسلحه، در همۀ اینها باید مراعات بشود.‏


‏     یکی از مسائل مهم هم این است که گاهی در بین همین پاسداران انقلاب، که من اینها‏‎ ‎‏را بسیار دوست دارم و بسیار به آنها محبت دارم و من از آنها متشکرم، و ملت ایران اصل‏‎ ‎‏هر چه دارد از این سنخ جمعیت دارد، گاهی اینها در بینشان اشخاصی نفوذ می کنند، یک‏‎ ‎‏کارهایی انجام می دهند که موجب هتک حرمت سپاه پاسداران است؛ مثلاً، می روند‏‎ ‎‏خودشان یک چند نفری، حالا تشخیص دادند که آنجا فلان آدم، بد آدمی است،‏‎ ‎‏می روند می گیرندش، می روند ـ فرض کنید ـ باغش را می گیرند، می روند زمینش را‏‎ ‎‏می گیرند، اینطور کارها اسباب این می شود که مشوش کند امور را. این برخلاف نظام‏‎ ‎‏اسلام است، برخلاف نظام ـ عرض می کنم ـ جمهوری اسلامی است. اینطور چیزها باید‏‎ ‎‏جداً جلویش گرفته بشود که پاسدار بدون امر دادستان کل، بدون امر عدلیه نتواند دخالت‏‎ ‎‏بکند در امور، نرود دخالت بکند در امور. اینطور نباشد که حالا ببیند یک قدرتی دارد هر‏‎ ‎‏کاری دلش می خواهد بکند. این معنی هرج و مرج و طاغوتی معنایش همین است که‏‎ ‎‏بی نظم و بی انضباط یک کاری را انجام بدهد. این هم یکی از مهماتی است که شما باید‏‎ ‎‏در سپاه پاسداران با جدیت و همراهی با ایشان که در آنجا هستند، و سایر اشخاصی که در‏‎ ‎‏آنجا هستند و با شما همکاری می کنند، جداً از این مسئله در سرتاسر ایران جلوگیری‏‎ ‎‏بکنید؛ یعنی، اگر یک پاسداری یا پاسدارانی رفتند در یک جایی و بدون در دست‏‎ ‎‏داشتن حکم ـ مثلاً ـ دادگاهها بروند خودشان خودسر، زمینی بگیرند، باغی بگیرند، مالی‏‎ ‎‏تصرف کنند، اشخاصی را ـ عرض بکنم ـ بازداشت بکنند، این باید ازشان بازخواست‏‎ ‎‏بشود و خواسته بشوند آنها و تأدیب بشوند آنها. بنابراین، اگر بخواهند مملکت ایران‏‎ ‎‏یک مملکتی باشد که بتواند روی پای خودش راه برود، و بتواند ان شاءالله آتیۀ خودش را‏‎ ‎‏به طور شایسته انجام بدهد و اصلاح بکند، اول باید این قوای مسلح تحت نظم بیایند و‏‎ ‎‏تحت انضباط بیایند. چه آنهایی که در سپاه پاسداران واردند و چه آنهایی که در سایر‏‎ ‎‏قوای ‏‏[‏‏نظامی‏‏]‏‏، اینها باید تحت نظام بیایند، تحت انتظام بیایند، و شرعیت خودشان را‏‎ ‎‏حفظ بکنند و اسلامیت خودشان را حفظ بکنند تا ان شاءالله کارها انجام بگیرد. و باز هم‏‎ ‎‏تکرار می کنم این را که همکاری قوای انتظامیه، از واجبات شرعیه است و مفترق‏

‏شدنشان خلاف شرع است؛ یعنی، هر کسی علی_' حِدّه بخواهد چه بکند، ممکن است که‏‎ ‎‏البته نظر مختلف یکوقتی باشد، اما باید بنشینند، رؤسایشان بنشینند با آن اشخاصی هم که‏‎ ‎‏من نماینده دارم در آنجا بنشینند، اگر یک اختلاف نظری دارند، حل بکنند. اینطور نباشد‏‎ ‎‏که یکوقت یک صدایی اگر درآید ببینیم پاسدارها یک کاری انجام دادند علی_' حده و‏‎ ‎‏ژاندارمری یک کاری علی_' حدّه، ارتش یک کار علی_' حدّه، انسجام نداشته باشد. باید این‏‎ ‎‏قوا منسجم و هماهنگ باشند، و این با جدیت شما و آقای محلاتی‏‎[1]‎‏ که در آنجا هستند و‏‎ ‎‏آقای خامنه ای‏‎[2]‎‏ که در آنجا هستند و آقایان دیگر که در جاهای دیگر هستند، و مشورت‏‎ ‎‏بین خود شماها باید اینها انجام بگیرد. و اما این کلمه ای که گفتید که می خواهند که من‏‎ ‎‏دخالت بکنم، من که نمی توانم در همۀ امور دخالت بکنم؛ بالاخره من اشخاص دارم،‏‎ ‎‏باید اشخاص دخالت کنند. من مثلاً، حالا شما را تأیید می کنم که در سپاه پاسداران باشید‏‎ ‎‏و در رأس باشید، این معنی دخالت من است، معنی این است که شما اگر کاری آنجا انجام‏‎ ‎‏بدهید من انجام داده ام در آنجا. آنها اگر بخواهند شنوایی از من بکنند باید از شما شنوایی‏‎ ‎‏بکنند و همین طور سایرین، از آن کسی که من قرار دادم وقتی که اطاعت بکنند، همان‏‎ ‎‏اطاعت از من است و همان دخالت من است. اینطور نیست که هر کدام، علی_' حده باشند.‏‎ ‎‏فرض کنید که آقای رئیس جمهور را من قرار دادم برای اینکه رئیس کل قوا باشد، و آن‏‎ ‎‏چیزی را که من قرار دادم چنانچه با آن موافقت بکنند موافقت با من است، و من خودم‏‎ ‎‏مستقیماً نمی توانم همۀ امور را دخالت بکنم؛ من باید بالاخره اشخاص را قرار بدهم و‏‎ ‎‏یک نظمی ایجاد بشود.‏

حفظ امانت الهی به دور از اغراض نفسانی

‏     در هر صورت یک مملکتی است مال همۀ شماها، همۀ ما مسئول هستیم در این امری‏‎ ‎‏که برای حفاظت کشورمان هست و شما می بینید که الآن در معرض اینطور کارهایی است‏

‏که شده است و بعدها هم خواهد شد. ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که این‏‎ ‎‏امانتی که به ما داده شده است و آن کشور اسلامی است و اسلام است و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است حفظش بکنیم، در این امر هیچ سستی به خودمان راه ندهیم، هیچ مسائل‏‎ ‎‏شخصی در کار نباشد، هیچ اغراض نفسانی در کار نباشد. همۀ ما با هم برادر و با هم برای‏‎ ‎‏حفظ یک امانتی که خدا به دست ما داده است و سپرده است ‏‏[‏‏تلاش نماییم‏‏]‏‏ و هم‏‎ ‎‏سفارش می کنم به همۀ اشخاصی که در هر جا صحبت می کنند، یا ـ فرض کنید که ـ‏‎ ‎‏قلمفرسایی می کنند که تضعیف قوای انتظامی، سپاه پاسداران، تضعیف اسلام است.‏‎ ‎‏تضعیف لشکر اسلامی، تضعیف اسلام است؛ تضعیف ژاندارمری تضعیف اسلام است،‏‎ ‎‏تضعیف ـ عرض می کنم ـ سایر قوای مسلح و انتظامی تضعیف اسلام است و این به آن‏‎ ‎‏معنا نیست که نباید آن اشخاص فاسد بیرون بروند. اشخاص فاسد باید حتماً به دادگاه‏‎ ‎‏سپرده بشوند، در هر جا باشند و هر مقامی، آنها باید به دادگاه سپرده بشوند. و آنهایی که‏‎ ‎‏اسلامی هستند و روی خط اسلام دارند عمل می کنند، آنها باید تمام گویندگان و‏‎ ‎‏نویسندگان، چه از قشر روحانی و چه از قشر غیر روحانی، اینها را تقویت بکنند؛ یک‏‎ ‎‏کلمۀ تضعیف اینها، تضعیف اسلام است و حرام است و جایز نیست. بنابراین، امیدوارم‏‎ ‎‏که شماها همه موفق باشید، مؤید باشید و این امانت را حفظ کنید. و ما یک عالَم دیگری‏‎ ‎‏داریم که همه آنجا حاضر می شویم و از همۀ ما بازخواست می شود؛ یعنی، یک‏‎ ‎‏خدشه ای اگر ما وارد کنیم به جمهوری اسلامی، فردا آنجا در محضر خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی از ما بازخواست خواهد شد و بازخواست شدید خواهد شد. ‏

برخورد قاطع با طراحان و عاملان کودتا

‏     توجه به این مسائل لازم است همه آقایان بکنند و کسانی که خدای نخواسته یک‏‎ ‎‏انحرافاتی دارند اگر قابل اصلاحند با موعظه، با نصیحت، با هدایت اینها را اصلاح بکنند‏‎ ‎‏و اگر نیستند، پاکسازی بکنند. و آنهایی که در این مسائل، در این مسئلۀ آخر همراه بودند‏

‏با این خیال فاسد کودتا،‏‎[3]‎‏ تمام اینها به حسب حکم قرآن حکمشان قتل است بلااستثنا،‏‎ ‎‏یک استثنا درش نیست؛ هیچ کس حق ندارد که یک کسی را عفوش بکند، یک کسی را‏‎ ‎‏مسامحه با او بکند. اینهابه حکم اسلام و حکم قرآن فاسد و مفسد هستند و اینها چهار‏‎ ‎‏حکم در قرآن هست که از همه کوچکتر کشتن است. و امیدوارم ان شاءالله همۀ شما با‏‎ ‎‏سلامت و صحت و عافیت این راه را بروید و این راه مستقیم را ان شاءالله طی بکنید.‏‎ ‎‏خداوند حفظتان کند ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • - آقای فضل اللّه محلاتی، نمایندۀ امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • - آقای سید علی خامنه ای، نمایندۀ امام در وزارت دفاع.
  • - کودتای نافرجام «نوژه».