سخنرانی
کشف حجاب، توطئه انگلیس ها
سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک (کشف حجاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ش‍ه‍ری‍ور ‭1359

زمان (قمری) : 30 ش‍وال‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 190

موضوع : کشف حجاب، توطئه انگلیس ها

زبان اثر : فارسی

حضار : شرکت کنندگان ایرانی در کنفرانس دهه زن در کپنهاک

سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک (کشف حجاب)

سخنرانی

‏زمان: 19 شهریور 1359 / 30 شوال 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: کشف حجاب، توطئۀ انگلیسها‏

‏حضار: شرکت کنندگان ایرانی در کنفرانس دهۀ زن در کپنهاک‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

سازمان ملل در خدمت ابرقدرتها

‏     اساساً هرتشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند، این تشکیلات‏‎ ‎‏تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام شود. همین سازمان ملل، همین جلساتی که در‏‎ ‎‏خارج هست، شورای امنیت، همۀ اینها در خدمت ابرقدرتها هستند و برای بازی دادن‏‎ ‎‏سایر کشورهاست و لهذا، برای خودشان وِتو‏‎[1]‎‏ قرار می دهند و هر مطلبی مخالف با رأی‏‎ ‎‏خودشان است کنار می گذارند و اصلاً خود آنها هم اساساً در خدمت ابرقدرتها هستند.‏‎ ‎‏سازمانهایی هم که به هر اسمی اینها درست می کنند، می خواهند بکشند همه را به طرف‏‎ ‎‏منافع خودشان. و ما به ابرقدرتها آنقدر سوءظن داریم که اگر یک مطلب راستی هم‏‎ ‎‏بگویند، ما اعتقادمان طوری می شود که برای این مصلحتی گفتند که مردم را اغفال کنند.‏

طرح استعماری کشف حجاب

‏     این کاری که شما کردید بسیار ارزنده است و ان شاءالله که بسیار شما موفق باشید. و‏‎ ‎‏می دانید که همه، انقلاب ما را در خارج بر خلاف آنچه که هست منعکس کرده اند.‏‎ ‎‏بتدریج باید ما انقلاب خودمان را به خارج به نحوی که هست صادر کنیم. به آن نحوی که‏‎ ‎‏هست منعکس کنیم. قضیه تنها زنها نیستند که در ایران الآن وضعشان به طور آزادی بوده‏

‏است و شدند زن، یک موجود متعهد، شاید بهتر از مردان تعهد داشته باشند، لکن در‏‎ ‎‏خارج اینها را منعکس کرده اند که یک دسته مردم، چطور گفته اند یک دسته؟ از زمان‏‎ ‎‏رضاشاه این مسائل مطرح شد. قضیۀ کشف حجاب یک مطلبی نبود که اینها می خواستند‏‎ ‎‏زنها را، مثلاً ده میلیون زن را بیاورند در جامعه وارد کنند. اینها یک دستوراتی بود که اینها‏‎ ‎‏می گرفتند از خارج و برای اسارت ما اجرا می کردند.‏

‏     قضیه ها، شاید شما هیچ کدامتان یادتان نباشد که آن وقت چه کردند، کوچک بودید.‏‎ ‎‏اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و اسمشان را بعداً «آزاد زنان و آزاد‏‎ ‎‏مردان» پسر رضاخان گذاشت، من تلخی اش باز در ذائقه ام هست. شما نمی دانید چه‏‎ ‎‏کردند با این زنهای محترمه و چه کردند با همۀ قشرها. الزام می کردند هم تجار را، هم‏‎ ‎‏کسبۀ جزء را، هم روحانیت را، هر جا زورشان می رسید به اینکه مجلس بگیرید و زنهاتان‏‎ ‎‏را بیاورید در مجلس، بیاورید در مجلس عمومی، آن وقت اگر اینها تخلف می کردند،‏‎ ‎‏کتک دنبالش بود، حرف دنبالش بود، همۀ چیزها و حرفها بود. و اینها می خواستند زن را‏‎ ‎‏وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل شود برای جوانها و در کارهای اساسی‏‎ ‎‏اصلاً وارد نشود. طریقهای مختلفی اینها داشتند برای اینکه این جوانهای ما را، این‏‎ ‎‏دانشگاهیهای ما را، همۀ این قشرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند و به فکر مملکتشان‏‎ ‎‏بیفتند. از آن طرف همین مسئلۀ کشف حجاب با آن فضاحتی که اینها کردند و با آن‏‎ ‎‏رفتاری که با زنهای محترمه کردند و با آن رفتاری که با روحانیون کردند در این مسائل که‏‎ ‎‏حتی به مرحوم آقای کاشانی‏‎[2]‎‏ آمدند تکلیف کردند که شما باید وارد بشوید در این‏‎ ‎‏مجلس، فرمودند که شما باید مجلس بگیرید، ایشان گفته بودند ... را که فرمودند: گفته‏‎ ‎‏بودند آن مأمورها، که از بالاها گفته اند. گفته بودند من هم همان را می گویم، حتی به اینها‏‎ ‎‏هم آمده بودند پیشنهاد کرده بودند. دیگر در شهرستانها، در دهات و همه جا حتی در قم،‏‎ ‎‏یک فضاحتی در قم در آوردند که قابل ذکر نیست. و این هم برای این بود که این جوانها‏

‏را، جوانهای غافل، زن و مرد را وارد کنند در میدان و سرگرمشان کنند به هم و از اساس‏‎ ‎‏مسائل اینها غافل باشند. همچو مراکز فحشایی که اینها درست کردند که از تهران تا آخر‏‎ ‎‏تجریش صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک بود، همۀ اینها دیدید که زنانه‏‎ ‎‏بود. لهذا، جوانهای ما، ملت ما اصلاً دیگر توجه به مسائل اساسی که باید بکنند نداشت.‏‎ ‎‏نه مردش، نه زنش، نه مردها آزاد بودند و نه زنها آزاد بودند، اسمش را گذاشته بودند‏‎ ‎‏«آزاد مردان و آزاد زنان»! این اساسی بود که از اول رضاخان که انگلیسها ـ خدا لعنتشان‏‎ ‎‏کند ـ او را آوردند به ایران و او را وادار کردند به این مسائل و بعدش هم دنبالش‏‎ ‎‏شعراشان و نمی دانم نویسندگانشان و رسانه های گروهی شان را. همۀ اینها در خدمت این‏‎ ‎‏بود که این ملت را نهی کنند از آن چیزی که خودش دارد. آن را توجهش را به همین‏‎ ‎‏عشرتها و به همین بساط لهو و لعب بکنند. اینها را آزاد قرار دادند؛ این مراکز لهو و لعب‏‎ ‎‏را. اما در تمام تهران شاید یک مرکزی که بتواند تعلیمات دینی... نه از نظر مردان و نه از‏‎ ‎‏نظر زنان که آزاد باشند در تعلیماتشان، معلوم نبود که باشد. در هر صورت اینها مسائلی‏‎ ‎‏است که ابرقدرتها با نقشه های بسیار دقیق که کارشناسانشان کردند، هم مجالس درست‏‎ ‎‏می کنند از این چیزها.‏

ورود بانوان در امور اجتماعی ـ سیاسی با حفظ عفت عمومی

‏     و ما باید بیدار باشیم همه مان، همۀ ملت ایران بیدار باشند که به دام اینها نیفتند، و هر‏‎ ‎‏جا فرض کنید در این مجالس رفتند، همان حیثیت خودشان را حفظ کنند، تحت تأثیر‏‎ ‎‏آنهایی که در آنجا هستند و زنهایی که در آنجا هستند یا مردهایی که در آنجا هستند،‏‎ ‎‏تحت تأثیر اینها واقع نشوند. همانطوری که شما گفتید که انجام دادید، همین طور باشد که‏‎ ‎‏اگر رفتند و شرکت کردند آنطور نباشد که شرکتشان یکوقت به نفع آنها تمام بشود، غالباً‏‎ ‎‏غافلند، اینطور می شود. بنابراین، این کارهایی که شما گفتید کردید، کارهای ارزشمندی‏‎ ‎‏بوده است و باز چنانچه مجالسی باشد، مردها هم بروند اما با تعهد، نه آنهایی که می روند‏‎ ‎‏و بر خلاف مصالح خود مملکتمان عمل می کنند. ان شاءالله امیدوارم که همه تان موفق و‏‎ ‎‏مؤید باشید. و امروز غیر روزهای سابق، امروز غیر زمانهای سابق است. امروز باید‏

‏خانمها وظایف اجتماعی خودشان را و وظایف دینی خودشان را عمل بکنند و عفت‏‎ ‎‏عمومی را حفظ بکنند و روی آن عفت عمومی کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام‏‎ ‎‏بدهند، نه مثل سابق که فرض کنید اینها یک زنی را هم وارد می کردند در مجلس، اما چه‏‎ ‎‏زنی بود و چه کار می خواست بکند. حالا هم وارد شدند بعضی خانمها در مجلس، این‏‎ ‎‏ورود غیر آن ورود است، آن یک ورودی بود، این هم یک ورود. آنها مجالس داشتند،‏‎ ‎‏روز زن داشتند؛ روزی که برای کشف حجاب بود. همین سالهای آخر ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ من در قم‏‎ ‎‏بودم ـ شاید همان سال آخری بود که 15 خرداد بعدش پیش آمد ـ من شنیدم که زنها‏‎ ‎‏می خواهند بروند سر قبر رضاشاه و راجع به همین قضیۀ کشف حجاب تظاهرات بکنند.‏‎ ‎‏رؤسای اداراتی که در قم بود، پیش من آمدند، گفتم که شما هر کدام به وزارتخانۀ‏‎ ‎‏خودتان اطلاع بدهید که اگر این کار را بکنید من به ملت می گویم که عزا بگیرند برای‏‎ ‎‏روزی که قتل عام کردید در مسجد گوهرشاد، اینها اطلاع دادند و از این منصرف شدند.‏

‏     در هر صورت آن وضعی که آنها درست کرده بودند درست برخلاف موازینی بود‏‎ ‎‏که ملت ما باید انجام بدهد و زنهای ما باید انجام بدهند. و حالا بحمدالله آن مسائل گذشته‏‎ ‎‏است و باید همۀ زنها و همۀ مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و‏‎ ‎‏ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند.‏‎ ‎‏ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت، انتقاد بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.‏‎ ‎‏و من امیدوارم که ان شاءالله این نهضت به پیروزی منتهی باشد و شما ان شاءالله همه تان‏‎ ‎‏موفق باشید و مؤید و مجالس خود را باز هر چه شکوهمندتر در همه جا توسعه بدهید که‏‎ ‎‏زنها بیدار بشوند و آن مسائل سابق ‏‏[‏‏نباشد‏‏]‏‏، آن ملعبه هایی که بود و آن آرایشهایی که‏‎ ‎‏بود، آن مسائلی که شما می دانید چقدر به اقتصاد ما صدمه وارد می کرد و چقدر به عفت‏‎ ‎‏عمومی ضرر می رساند. زنها امروز باید همان طوری که مردها ـ یعنی مردهای درست، نه‏‎ ‎‏مردهایی که ... دیدند ـ در مسائل واردند، آنها در مسائل وارد باشند و تعلیم و تعلم‏‎ ‎‏صحیح داشته باشند و دخالت صحیح در امور بکنند و ان شاءالله موفق و مؤید باشند.‏

‎ ‎

  • - اختیاری است که به پنج کشور عضو دائم شورای امنیت امریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه داده شده است تا هر تصویبنامه ای را که در شورای امنیت بر خلاف خواست خود دانستند ـ بدون جلب رضایت کشورهای دیگر ـ نپذیرند و بدین ترتیب از اجرای آن جلوگیری کنند.
  • - آقای سید ابوالقاسم کاشانی، روحانی مبارزی که در نهضت ملی شدن صنعت نفت با محمد مصدق همکاری داشت.