پیام
سیاست امریکا و ایادی آن، ایجاد اختلاف بین ملت های اسلامی
پیام به مسلمین جهان و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 ش‍ه‍ری‍ور ‭1359

زمان (قمری) : 2 ذی القعده ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 207

موضوع : سیاست امریکا و ایادی آن، ایجاد اختلاف بین ملت های اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن ایام حج

مخاطب : مسلمین جهان و زائران بیت الله الحرام

پیام به مسلمین جهان و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)

پیام

‏زمان: 21 شهریور 1359 / 2 ذی القعده 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: سیاست امریکا و ایادی آن، ایجاد اختلاف بین ملتهای اسلامی‏

‏مناسبت: فرا رسیدن ایام حج‏

‏مخاطب: مسلمین جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     سلام بر زائرین بیت الله الحرام. سلام بر زائرینی که در مرکز وحی الهی و محل‏‎ ‎‏هبوط‏‎[1]‎‏ ملائکة الله اجتماع نمودند. سلام بر مؤمنینی که از خانۀ خود به سوی خانۀ خدا‏‎ ‎‏هجرت نمودند.‏

‏     و سلام بر همۀ مسلمین جهان که پیامبر عظیم الشأن و خاتم نبیّین، پیامبر آنان و قرآن‏‎ ‎‏کریم کتاب آنان و کعبۀ معظمه قبلۀ آنان است. سلام بر آنان که از همه اقسام شرک رو‏‎ ‎‏برگرداندند و به سوی مرکز توحید رو آوردند، و از قید عبودیت و اطاعت همۀ بتهای‏‎ ‎‏جهان مراکز استکبار و استعمار و قدرتهای شیطانی رها و به قدرت مطلقۀ الهی و‏‎ ‎‏حبل المتین توحید پیوستند. و سلام بر آنان که رمز دعوت حق تعالی را در وُفود‏‎[2]‎‏ به‏‎ ‎‏سوی خانۀ خدا دریافتند و لبیک گفتند.‏

‏     اکنون به شما مسلمانان وارسته که در محل وحی برای ادای این فریضۀ‏‎ ‎‏عبادی ـ سیاسی اجتماع نمودید، لازم است تذکراتی داده شود تا بدانید در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی چه می گذرد و برای استعمار و استثمار مسلمین و تحت سلطه قراردادن آنان چه‏‎ ‎‏نقشه ها در کار و چه دستهای خبیثی آتش افروزان آنند:‏

‏     1ـ در آستانۀ به هم نزدیک شدن جمیع مسلمانان جهان و تفاهم همۀ مذاهب اسلامی‏

‏برای رها شدن کشورهایشان از چنگال پلید ابرقدرتها و احساس خطر برای چپاولگران‏‎ ‎‏بین المللی و در آستانۀ قطع ایادی ستمگران غرب و شرق از ایران با رمز وحدت کلمه و‏‎ ‎‏اتکال به خدای بزرگ و اجتماع در زیر پرچم اسلام و توحید، شیطان بزرگ جوجه های‏‎ ‎‏خود را فراخوانده است تا با هر حیلۀ متصور، بین مسلمین تفرقه افکند و امت توحیدی و‏‎ ‎‏برادران ایمانی را به اختلاف و دشمنی کشاند و راه سلطه گری و چپاول را برای خویش‏‎ ‎‏هر چه بیشتر باز کند. شیطان بزرگ که خوف آن دارد که انقلاب اسلامی ایران به سایر‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و غیراسلامی صادر شود و دست پلید او را از کشورهای تحت سلطه‏‎ ‎‏قطع کند، در حالی که از حصر اقتصادی و حملۀ نظامی طَرْفی نبست به حیلۀ دیگری‏‎ ‎‏دست زده است تا انقلاب اسلامی ما را در پیشگاه مسلمانان جهان خدشه دار کند و‏‎ ‎‏مسلمانان را به جان هم اندازد و خود به ستمگریها و چپاولهایش در کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏ادامه دهد، و آن اینکه درست در آستانۀ کوشش بی امان ایران برای وحدت کلمه و‏‎ ‎‏تشبث به اسلام بزرگ و توحید بین جمیع مسلمین جهان ، به یکی از مهره های خبیث‏‎ ‎‏امریکا و از دوستان شاه مخلوع معدوم، دستور می دهند تا از فقها و مفتیان اهل سنت، فتوا‏‎ ‎‏بر کفر ایرانیان عزیز بگیرد. و بعضی از این مهره ها گفته اند: «اسلامی که ایرانیان می گویند،‏‎ ‎‏غیر از اسلامی است که ما می گوییم». آری اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از‏‎ ‎‏مهره های امریکا چون سادات‏‎[3]‎‏ و بگین‏‎[4]‎‏ پشتیبانی می کنند و در مقابل فرمان خدای‏‎ ‎‏متعال با دشمنان اسلام دست دوستی می دهند و برای تفرقه بین مسلمین، از هیچ افترا و‏‎ ‎‏کوششی دریغ نمی کنند.‏

‏     مسلمانان جهان باید این تفرقه افکنها را بشناسند و توطئۀ پلید آنان را خنثی کنند.‏

‏     2ـ در آستانۀ هجوم ابرقدرتها به کشورهای اسلامی، همچون افغانستان و کشتار‏‎ ‎‏بی رحمانه و وحشیانۀ مسلمانان افغانی ـ که نمی خواهند اجنبی در مقدرات آنان دخالت‏‎ ‎‏کند و یا امریکا که در هر فسادی دست دارد ـ و همزمان با هجوم همه جانبۀ‏

‏اسرائیل جانی، به مسلمین در فلسطین و لبنان عزیز، و همزمان با طرح جنایتکارانۀ‏‎ ‎‏اسرائیل برای انتقال پایتخت خود به بیت المقدس، و گسترش جنایات و کشتار وحشیانۀ‏‎ ‎‏مسلمانان آواره از وطن خویش، و در وقتی که مسلمانان بیشتر از هر زمان احتیاج به‏‎ ‎‏وحدت کلمه دارند، سادات، این نوکر خیانتکار امریکا و دوست و برادر بگین و شاه‏‎ ‎‏مخلوع معدوم، و صدام، آن خادم سرسپردۀ امریکا، دست به تفرقه افکنی مسلمانان‏‎ ‎‏زده اند، از هیچ جنایتی در این راه که ارباب جنایتکارشان امر نموده است، فروگذار‏‎ ‎‏نمی کنند. امریکا با حمله های پیاپی به ایران و فرستادن جاسوسان برای شکست دادن‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما و توطئه با سادات برای ایجاد اختلاف و تبلیغات سوء و پخش اکاذیب‏‎ ‎‏و افترا به متصدیان حکومت اسلامی از طریق عراق، از آن قماش است. مسلمین باید به‏‎ ‎‏خیانت این سرسپردگان امریکا به اسلام و مسلمین توجه داشته باشند.‏

‏     3ـ از مسائلی که طراحان برای ایجاد اختلاف بین مسلمین طرح و عمال استعمارگران‏‎ ‎‏در تبلیغ آن بپا خاسته اند، قومیت و ملیت است که دولت عراق سالهاست بدان‏‎ ‎‏دامن می زند. و در ایران نیز دستجات محدودی دانسته یا ندانسته از آن ترویج و تأیید‏‎ ‎‏می کنند. و در سایر نقاط از ترک و کُرد و دیگر طوایف هم همان راه را پیش گرفته اند و‏‎ ‎‏مسلمانان را در مقابل هم قرار داده اند و حتی به دشمنی کشیده اند؛ غافل از آنکه حب‏‎ ‎‏وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسئله ای است که در آن حرفی نیست؛ و‏‎ ‎‏ملی گرایی در مقابل ملتهای مسلمان دیگر، مسئلۀ دیگری است که اسلام و قرآن کریم و‏‎ ‎‏دستور نبی اکرم (ص) بر خلاف آن است؛ و آن ملی گرایی که به دشمنی بین مسلمین و‏‎ ‎‏شکاف در صفوف مؤمنین منجر می شود بر خلاف اسلام و مصلحت مسلمین و از‏‎ ‎‏حیله های اجانب است که از اسلام و گسترش آن رنج می برند.‏

‏     4ـ از ملی گرایی خطرناکتر و غم انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت و جماعت با‏‎ ‎‏شیعیان است، و القای تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز بین برادران اسلامی و ایمانی است.‏‎ ‎‏و بحمدالله تعالی در انقلاب اسلامی ایران هیچ اختلافی بین این دو طایفه وجود ندارد و‏‎ ‎‏همه با دوستی و اخوت در کنار هم زندگی می کنند. و اهل سنت که در ایران جمعیتش‏

‏بیشمارند و در اطراف و اکناف‏‎[5]‎‏ کشور زیست می کنند و دارای علما و مشایخ بسیار‏‎ ‎‏هستند، با ما برادر و ما با آنها برادر و برابریم. و آنان با نغمه های نفاق افکنانه ای که بعضی‏‎ ‎‏جنایتکاران و وابستگان به صهیونیسم و امریکا، ساز نموده اند مخالفند. و برادران اهل‏‎ ‎‏سنت در کشورهای اسلامی بدانند که این عمال وابسته به قدرتهای شیطانی بزرگ،‏‎ ‎‏خیرخواه مسلمین و اسلام نیستند و لازم است مسلمانان از آنها تبرّی کنند و به تبلیغات‏‎ ‎‏نفاق افکنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست برادری به تمام مسلمانان متعهد جهان‏‎ ‎‏می دهم و از آنان می خواهم که به شیعیان با چشم برادری عزیز نگاه کنند؛ و با این‏‎ ‎‏عملشان همانند همیشه نقشه های شوم اجانب را خنثی کنند.‏

‏     5ـ از تبلیغات دامنه داری که به ظاهر ضد ایران و در حقیقت بر ضد اسلام است آن‏‎ ‎‏است که:«انقلاب ایران نمی تواند کشور ما را اداره کند»، و یا «دولت ایران در حال سقوط‏‎ ‎‏است، چون نه اقتصاد سالم و نه فرهنگ صحیح و نه ارتش منسجم و نه قوای مسلح آماده‏‎ ‎‏دارد». و این تبلیغات از همه رسانه های گروهی امریکا و وابستگان به آن پخش می شود و‏‎ ‎‏مایۀ دلخوشی دشمنان ایران و اسلام است، و در حقیقت این تبلیغات علیه اسلام است و‏‎ ‎‏می خواهند وانمود کنند که اسلام در این زمان قدرت ادارۀ کشورها را ندارد. اکنون‏‎ ‎‏مسلمانان باید با دقت مسائل را بررسی کنند و انقلابات غیر اسلامی را با انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران مقایسه کنند. انقلاب اسلامی ما در عین حال که وارث یک کشور صد در صد‏‎ ‎‏وابسته و مخروبه و عقب رانده شدۀ در تمام جهات بود، و رژیم دست نشاندۀ پهلوی در‏‎ ‎‏مدت بیش از پنجاه سال این کشور را از هر جهت به سقوط کشانده بود، و ذخایر و دارایی‏‎ ‎‏سرشار آن را به جیب اجانب خصوصاً انگلیس و امریکا ریخته و باقیماندۀ آن را به نفع‏‎ ‎‏خود و وابستگان و سرسپردگان خود برداشت کرده و ما را با مشکلات بسیار رو به رو‏‎ ‎‏کرده بود، ما به برکت اسلام و ملت مسلمان در ظرف کمتر از دو سال، تمام آنچه را که‏‎ ‎‏مدخلیت در اداره کشور داشت تصویب و اجرا کردیم؛ و با همۀ مشکلاتی که امریکا و‏

‏اقمار او از جهت حصر اقتصادی و دخالت نظامی و تهیۀ وسیع کودتا فراهم آورده بود،‏‎ ‎‏ملت رزمندۀ ما ارزاق را نزدیک به خودکفایی رسانده اند و سایر مایحتاج کشور نیز تهیه‏‎ ‎‏شده است. و بزودی فرهنگ استعمار زمان رژیم سابق را به فرهنگ مستقل اسلامی‏‎ ‎‏تبدیل می کنیم. قوای مسلح ما ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و شهربانی آماده برای‏‎ ‎‏دفاع و نظم و همه در راه اسلام جان بر کف مهیای جهادند. علاوه ‏‏[‏‏بر این‏‏]‏‏، ارتش‏‎ ‎‏میلیونی و بسیج عمومی که با سازماندهی خود ملت مجهز می شوند، آمادۀ فداکاری در‏‎ ‎‏راه اسلام و کشور است. و دشمنان ما باید بدانند که هیچ انقلابی در جهان همانند انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ما، با ضایعه ای کم و رهاوردی عظیم، همراه نبوده است و این نیست جز به برکت‏‎ ‎‏اسلام. این بدخواهان چه می گویند؟ اسلامی که چندین قرن بر نیمی از معمورۀ دنیا‏‎ ‎‏حکومت کرده بود و کمتر از نیم قرن بر حکومتهای کفر و ستم چیره شد، اکنون چطور از‏‎ ‎‏ادارۀ کشور عاجز است؟ امروز ملت ما در کمک به ادارۀ کشور و سازماندهی آن مهیا و‏‎ ‎‏فعالند. دشمنان اسلام از قدرت اسلام در هدم اساس ظلم و برپا داشتن اساس ادارۀ کشور‏‎ ‎‏بر عدالت غافلند و یا تغافل می کنند. دشمنان اسلام و بلکه بسیاری از دوستان اسلام هم از‏‎ ‎‏قدرت اداره و احکام سیاسی و اجتماعی اسلام بی اطلاعند. در حقیقت اسلام در طول‏‎ ‎‏تاریخ پس از صدر اسلام مهجور‏‎[6]‎‏ ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ محجوب بوده است، و اکنون باید با کمک همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان و دانشمندان و متفکران و اسلام شناسان معرفی شود تا چهرۀ تابناک آن چون‏‎ ‎‏خورشید جهانتاب جلوه کند.‏

‏     ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپا خیزید و در زیر پرچم توحید‏‎ ‎‏و در سایۀ تعلیمات اسلام، مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرتان را از ممالک خود و‏‎ ‎‏خزاین سرشار آن کوتاه کنید، و مجد اسلام را اعاده کنید، و دست از اختلافات و هواهای‏‎ ‎‏نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و‏‎ ‎‏غربزدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و شرقزده‏

‏بتازید و هویت خویش را دریابید و بدانید که روشنفکران اجیرشده بلایی بر سرملت و‏‎ ‎‏مملکتشان آورده اند که تا متحد نشوید و دقیقاً به اسلام راستین تکیه ننمایید، بر شما آن‏‎ ‎‏خواهد گذشت که تا کنون گذشته است. امروز زمانی است که ملتها چراغ راه‏‎ ‎‏روشنفکرانشان شوند و آن را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات‏‎ ‎‏دهند که امروز روز حرکت ملتهاست و آنان هادی هدایت کنندگان تاکنونند.بدانید که‏‎ ‎‏قدرت معنوی شما بر همۀ قدرتها چیره خواهد شد و قریب یک میلیارد جمعیت شما با‏‎ ‎‏خزاین سرشار و ثروت بی پایان می تواند تمام قدرتها را در هم شکند. نصرت کنید خدا را‏‎ ‎‏تا نصرت دهد شما را. ای اقیانوس بزرگ مسلمانان، خروش برآورید و دشمنان انسانیت‏‎ ‎‏را در هم شکنید؛ که اگر به خدای بزرگ رو آورید و تعلیمات آسمانی را وجهۀ خود قرار‏‎ ‎‏دهید، خدای تعالی و جنود عظیم او با شماست.‏

‏     6ـ مهمترین و دردآورترین مسئله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامی کشورهای‏‎ ‎‏تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امریکاست. دولت امریکا به عنوان قدرتمندترین‏‎ ‎‏کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه، از هیچ کوششی‏‎ ‎‏فروگذار نمی کند.‏

‏     امریکا دشمن شمارۀ یک مردم محروم و مستضعف جهان است. امریکا برای سیطرۀ‏‎ ‎‏سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی‏‎ ‎‏خودداری نمی نماید. امریکا مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیلۀ‏‎ ‎‏صهیونیسم بین الملل سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. امریکا با ایادی مرموز و‏‎ ‎‏خیانتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان هیچ کس جز او و‏‎ ‎‏اقمارش حق حیات ندارند.‏

‏     ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند، امروز گرفتار‏‎ ‎‏جنگهای تحمیلی است. امریکا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بریزد. و‏‎ ‎‏سایر کشورهای تحت نفوذش را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای‏‎ ‎‏درآورد؛ مع الأسف اکثر کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز برداشته. ملتهای مسلمان‏

‏باید بدانند که ایران کشوری است که رسماً با امریکا می جنگد، و شهدای ما، این جوانان‏‎ ‎‏و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل امریکا دفاع می کنند. پس ذکر این‏‎ ‎‏مسئله ضروری است که درگیریهای غرب کشور عزیز ما درگیریهایی است از جانب‏‎ ‎‏امریکا که گروههای از خدا بی خبر وابسته، هر روز ما را با آن مواجه کرده اند ، و این به‏‎ ‎‏محتوای انقلاب اسلامی ما مربوط می شود که بر پایۀ استقلال واقعی بنا گشته است. چه‏‎ ‎‏اگر ما با امریکا و یا سایر ابرقدرتها و قدرتها کنار آمده بودیم، گرفتار این مصایب نبودیم؛‏‎ ‎‏ولی مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خواری و ذلت دهند و مرگ سرخ را به‏‎ ‎‏زندگی ننگین ترجیح می دهند.‏

‏     ما برای کشته شدن حاضریم و با خدای خویش عهد نموده ایم که دنباله رویِ امام خود‏‎ ‎‏سیدالشهدا باشیم. ای مسلمانانی که در کنار خانۀ خدا به دعا نشسته اید، به ایستادگان در‏‎ ‎‏مقابل امریکا و سایر ابرقدرتها دعا کنید و بدانید که ما با عراق جنگی نداریم و مردم عراق‏‎ ‎‏پشتیبان انقلاب اسلامی ما هستند، ما با امریکا در ستیزیم. و امروز دست امریکا از آستین‏‎ ‎‏دولت عراق بیرون آمده است و به امید خدا این ستیز تا استقلال واقعی ادامه دارد که‏‎ ‎‏بارها گفته ام ما مرد جنگیم و تسلیم برای مسلمان معنا ندارد. ای کشورهای بی طرف! شما‏‎ ‎‏را به شهادت می طلبیم که امریکا قصد نابودی ما را دارد. کمی به خود آیید و ما را در‏‎ ‎‏هدفمان کمک کنید. ما به شرق و غرب و به شوروی و امریکا پشت کرده ایم تا خود،‏‎ ‎‏کشور خود را اداره کنیم. آیا حق است تا این چنین مورد هجوم شرق و غرب واقع شویم؟‏‎ ‎‏با اوضاع فعلی جهان این یک استثنای تاریخی است که با مرگ و شهادت و شکست ما،‏‎ ‎‏مطمئناً هدف ما شکست نمی خورد. ‏

‏     بارها گفته ام که گروگانگیری توسط دانشجویان مسلمان و مبارز و متعهد ما‏‎ ‎‏عکس العمل طبیعی صدماتی است که ملت ما از امریکا خورده است. و اینان فعلاً با‏‎ ‎‏بازپس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران و ضمانت به عدم‏‎ ‎‏دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ما آزاد‏‎ ‎‏می گردند؛ که البته این امر را محول به مجلس اسلامی نموده ام تا آنان به هر نحو که صلاح‏

‏می دانند عمل نمایند. با اینان در ایران به بهترین وجه رفتار شده است؛ ولی تبلیغات‏‎ ‎‏امریکا و اقمارش از هیچ دروغ و افترا و تهمتی در این مورد فرو گذار نکردند، در حالی‏‎ ‎‏که امریکا و انگلیس به فرزندان عزیز ما بدترین اهانتها و شکنجه های روحی و جسمی را‏‎ ‎‏نمودند و هیچ مقام رسمی در مجامع بین المللی از این دوستان عزیز ما دفاع ننمود، و هیچ‏‎ ‎‏کس امریکا و انگلیس را در مقابل این رفتار وحشیانه محکوم نکرد. از خداوند متعال‏‎ ‎‏آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی را برای تمام ملتهای دربند آرزومندم. والسلام‏‎ ‎‏علی عبادالله الصالحین.‏

‏21 / 6 / 59‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - فرود آمدن.
  • - به رسولی رفتن.
  • - محمد انورالسادات، رئیس حاکم بر رژیم مصر.
  • - مناخیم بگین، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس.
  • ـ جمع کنف: اطراف، کنارها.
  • - جدامانده، دور افتاده.