اجازه نامه
مجوز مصرف بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابی ها
اجازه نامه به مسئولان اوقاف (استفاده از وجوه برای کمک به جبهه ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 آذر ‭1359

زمان (قمری) : 17 م‍ح‍رم‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 377

موضوع : مجوز مصرف بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابی ها

زبان اثر : فارسی

مخاطب : امام جمارانی، مهدی ـ نظام زاده، محمد علی

اجازه نامه به مسئولان اوقاف (استفاده از وجوه برای کمک به جبهه ها)

اجازه نامه 

‏زمان: 5 آذر 1359 / 17 محرّم 1401‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: مجوز مصرف بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابیها‏

‏مخاطب: امام جمارانی، مهدی ـ نظام زاده، محمدعلی ‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ محترماً به‏‎ ‎‏عرض مبارک می رساند، پولهایی در سازمان اوقاف به شرح زیر موجود است. در صورتی که اجازه‏‎ ‎‏می فرمایید از این مبالغ به منظور کمک به جبهه های جنگ و آوارگان جنگی، ترمیم خرابیها و جبران‏‎ ‎‏خسارات ناشی از جنگ استفاده شود: ‏

‏     1ـ پولهای معلوم المصرفی که در سالهای گذشته به مصرف رسیده و وقت آن گذشته است.‏

‏     2ـ پولهایی که موضوع وقف و مورد آن منتفی شده است.‏

‏     3ـ از محل فروش اراضی موقوفه مبالغی موجود است. آیا در صورتی که اوقاف این معاملات را‏‎ ‎‏نافذ نداند و فسخ نماید، می توان اجرت المثل این چند سال را از مبالغ مذکور که در وقت خودش به‏‎ ‎‏مصرف نرسیده و مدتش منقضی شده است برداشت و در مورد مزبور مصرف کرد؟‏

‏مهدی جمارانی ـ محمدعلی نظام زاده ـ 5 / 9 / 59‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در بند اول و دوم با فرض مذکور مجازید.‏

‏     در بند سوم، معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات از آنان‏‎ ‎‏مطالبۀ مال الاجاره شود. اگر ندادند مجازید به مقدار آن برداشت نمایید برای مصارف‏

‏مذکوره؛ و اگر مجهولند مجازید تمام پول یا بعض آن را در موارد مذکور صرف نمایید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎