بیانات
تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور
بیانات در جمع سه تن از مخترعین (تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 آذر ‭1359

زمان (قمری) : 29 م‍ح‍رم‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 396

موضوع : تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : رازی، عباس علی ـ رازی، عبد الرحیم ـ رازی، عبد الرضا (سه تن از مخترعین)

بیانات در جمع سه تن از مخترعین (تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور)

بیانات

‏زمان: قبل از ظهر 17 آذر 1359 / 29 محرّم 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور‏

‏حضار: رازی، عباسعلی ـ رازی، عبدالرحیم ـ رازی، عبدالرضا (سه تن از مخترعین)‏

‏     ‏‏خداوند تأیید کند شما را، و مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان می توانند‏‎ ‎‏کار بکنند. در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی نیستند و باید‏‎ ‎‏همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا بیاورند، از امریکا بیاورند. این شد که‏‎ ‎‏اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد. ایران افرادش،‏‎ ‎‏مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند بلکه از بسیاری از نژادها بالاترند. لکن نگذاشتند که‏‎ ‎‏این استعدادها به کار بیفتد. باید استعدادها را به کار بیندازند، و دولت و ملت تأیید کنند از‏‎ ‎‏این کسانی که اختراع و ابداع می کنند تا ـ ان شاءالله ـ ایران خودش همه چیز را بسازد و‏‎ ‎‏مستقل بشود. به هر صورت می گویم ـ ان شاءالله ـ که به دولت تذکر بدهند که همراهی‏‎ ‎‏کنند. و ملت هم البته موظف است که با شما همراهی کند تا ـ ان شاءالله ـ کارها را راه‏‎ ‎‏بیندازند. و ایران ـ ان شاءالله ـ مستقل بشود، و استقلال وقتی است که با شما دیگر احتیاج‏‎ ‎‏به اینکه دستتان را دراز بکنید به خارج، چیزی بگیرید نداشته باشید. مادامی که ما‏‎ ‎‏محتاجیم از دیگران چیز بگیریم مستقل نیستیم. مادامی که ما زراعتمان به اندازه ای نشود‏‎ ‎‏که دستمان پیش دیگران دراز نباشد وابسته هستیم. تا ما نتوانیم صنعت خودمان را برسانیم‏‎ ‎‏به آنجایی که دیگر محتاج به دیگران نباشیم وابسته ایم. باید همه کوشش کنیم. آنهایی که‏‎ ‎‏مخترع هستند، آنهایی که متفکر هستند، زارعین، کارخانه دارها، همه کوشش کنند که‏‎ ‎‏خودشان کار خودشان را انجام بدهند. من دعا می کنم ـ ان شاءالله ـ موفق و مؤید باشید. و‏‎ ‎‏می گویم سفارش هم کنند که همراهی کنند با شما و کمک کنند تا ـ ان شاءالله ـ کارها را‏‎ ‎‏بخوبی انجام بدهید. خداوند همه تان را حفظ کند موفق و مؤید باشید. ان شاءالله .‏

‎ ‎