سخنرانی
مأموریت استعماری رضاخان در سرکوبی روحانیت و عشایر ـ توطئه انحلال ارتش
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مأموریت استعماری رضاخان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 دی‌ ‭1359

زمان (قمری) : 5 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 518

موضوع : مأموریت استعماری رضاخان در سرکوبی روحانیت و عشایر ـ توطئه انحلال ارتش

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم و خانواده های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مأموریت استعماری رضاخان)

سخنرانی

‏زمان: 22 دی 1359 / 5 ربیع الاول 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مأموریت استعماری رضاخان در سرکوبی روحانیت و عشایر ـ توطئه انحلال ارتش‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم و خانواده های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی‏‎ ‎‏جهاد سازندگی تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

سرکوب عشایر در راستای چپاولگریها

‏     ‏‏این عکسهایی که از شهدا، از جوانهای نیرومند ملت ما، در دست شما مردان و زنان‏‎ ‎‏هست، غرورآفرین است و موجب تأثر و تأسف. من برای آنها رحمت و برای معلولین‏‎ ‎‏سلامت و برای شما و بازماندگان شهدا، عافیت و سلامت و صبر از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏خواستارم. این مصیبتهایی که بر شما وارد شده است، بر همۀ ملت، بر همۀ ما وارد است.‏‎ ‎‏اینها فرزندان ملت هستند و برادران ما.‏

‏     این مطلبی که باید عرض کنم و تنبه بدهم این است که این قدرتهای بزرگ از زمانی‏‎ ‎‏که رضاخان آمد به ایران و رضاخان را فرستادند برای ایران تا این زمانی که نهضت شما‏‎ ‎‏ملت اسلامی تحقق پیدا کرد، حسابهایی کرده بودند پیش خودشان و آن حسابهای روی‏‎ ‎‏موازین دنیا و مادیّت بود. و بعض حسابها را نکرده بودند؛ یعنی نمی توانستند بعضی از‏‎ ‎‏مطالب را توجه پیدا کنند و حساب رویش بکنند. در زمان رضاخان کوششهای زیادی‏‎ ‎‏برای راه باز کردن به این ملتها و خصوصاً ایران، و ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ راه باز کردن برای تحت سلطه‏‎ ‎‏قرار دادن ملت ما و چپاولگریهای بیحساب، راههای مختلفی را داشتند. یک راه این بود‏‎ ‎‏که عشایر این کشور را سرکوب کنند، و آنها را از حال عشایری بیرون بیاورند و به‏‎ ‎‏اصطلاح خودشان تخته قاپو کنند.‏‎[1]‎‏ برای اینکه می دیدند که این عشایر برای ایران یک‏‎ ‎

‏پشتوانه است. این عشایر مختلفی که در ایران هست، در همه جای ایران عشایر هستند، در‏‎ ‎‏خوزستان هست، در کردستان هست، در کرمانشاه هست، در فارس هست، در سیستان و‏‎ ‎‏بلوچستان و آذربایجان و همه جا از این عشایر زیاد هستند. و اینها یک پشتوانه ای بودند‏‎ ‎‏از برای ایران، و آنها کوشش داشتند به اینکه عشایر را سرکوب کنند، و لهذا همه عشایر را‏‎ ‎‏تقریباً سرکوب کردند به وسیلۀ رضاخان. و حالا ما می فهمیم که عشایر چه نقشی دارند در‏‎ ‎‏ایران. در عین حالی که الآن بعض عشایر ایران واردجنگ هستند، ولی این بعض عشایر‏‎ ‎‏کارهای شجاعانه می کنند. و عشایر دیگر از قبیل عشایر بختیاری، عشایر قشقایی فارس و‏‎ ‎‏عشایر امثال اینها، همۀ اینها به اسلام وفا دارند. و داوطلب اند از برای اینکه به جبهه ها‏‎ ‎‏بروند، و امید است که احتیاج نباشد به اینکه همۀ عشایر ایران وارد جبهه ها بشوند. و ما‏‎ ‎‏امروز می فهمیم که آنها به واسطۀ مطالعاتی که داشتند برای عشایر چه قدرتی قائل بودند.‏‎ ‎‏آنها ضربه ای از تنگستانی‏‎[2]‎‏ها خورده بودند و در صدد این بودند که عشایر را بکلی از‏‎ ‎‏بین ببرند. این یک نقشه ای بود که در آن وقت اینها کشیدند. چنانچه سرکوبی روحانیون‏‎ ‎‏نیز همان طور بود. آنها از روحانیون در طول تاریخ صدماتی دیده بودند. و خصوصاً‏‎ ‎‏انگلستان در باب قضیۀ قرارداد تنباکو‏‎[3]‎‏ صدمه دیده بود. از این جهت یکی از نقشه ها هم‏‎ ‎‏این بود که این قدرت را از ملت بگیرند و این را سرکوب کنند و ملت را از آنها و آنها را از‏‎ ‎‏ملت جدا کنند. و مسائل دیگری که در زمان رضاخان بود از قبیل این منع کردن به‏‎ ‎‏دستجاتی که در همۀ ایران در ماه محرم و صفر این دستجات بیرون می آمدند. این هم‏‎ ‎‏قدرتی بود و آن را هم ممنوع کردند در آن وقت و امثال اینها که زیاد است. تا نوبت رسید‏‎ ‎‏به پسر خلف‏‎[4]‎‏ او که همان طور که او جنایتکار و خائن بود این از پدر در آن جهت جلو‏‎ ‎


‏افتاد. و او هم آن کرد که شما همه می دانید و تفصیلش را لازم نیست عرض کنم، تا وقتی‏‎ ‎‏که انقلاب شد.‏

حمله بیشتر دشمن به نهادهای مفیدتر برای ملت

‏     ‏‏در وقتی که انقلاب شد، شما دیدید که آن سران ارتش که فاسد بودند یا فرار کردند یا‏‎ ‎‏گرفتار شدند، لکن اصل ارتش که به حسب طبیعتش وفادار به کشور و اسلام است بود. از‏‎ ‎‏آن وقت شروع کردند به اینکه ارتش طاغوتی است نباید باشد، دنبال این مطلب تا حالا‏‎ ‎‏هم صحبت هست. این ارتشی که نشان داد در همین جنگهایی که شده است؛ مرتبۀ‏‎ ‎‏وفاداری خودش را و قدرت خودش را. آنها برای اینکه دیدند ارتش توجه به ملت پیدا‏‎ ‎‏کرد و متصل به ملت شد او را هم یک خاری بر چشم خودشان حساب کردند. از این‏‎ ‎‏جهت، آن عناصری که با آنها همدست هستند و خدمتگزار به آنها هستند، در مطالبی که‏‎ ‎‏در طول این مدت بعد از انقلاب می گفتند همه اش راجع به این بود که این قوای‏‎ ‎‏انتظامیه ای که هست و این قوای نظامی که هست، اینها همه طاغوتی هستند. نه ما باید‏‎ ‎‏ارتش داشته باشیم، و نه ما باید ژاندارمری داشته باشیم، و نه ما باید شهربانی داشته باشیم،‏‎ ‎‏همۀ اینها باید کنار گذاشته بشود از سر شروع کنیم. این هم معلوم شد که این نقشه هم برای‏‎ ‎‏چه بوده. و امروز که نقش مهمی، بالاترین نقش را این ارتش و این ژاندارمری و این‏‎ ‎‏شهربانی دارند، معلوم می شود که آنها از چه می ترسیدند و می خواستند چه بکنند.‏‎ ‎‏می خواستند ما امروزی که مبتلا هستیم به جنگ بین قوای بعثی کافر، ما هیچ نداشته باشیم‏‎ ‎‏و آنها همه چیز. و از آنها هم بیشتر راجع به پاسدارها بود که پاسدارها هم تمام قدرت آنها‏‎ ‎‏صرف این می شد که پاسدار اصلاً لازم نیست، کافی است همانی که بود. و می خواستند‏‎ ‎‏که پاسدارها را از معرکه بیرون کنند. و ما دیدیم که نقش این پاسدارها هم در جنگ چه‏‎ ‎‏بود. و الآن بحمدالله پاسدار و پاسبان و ژاندارمری و ارتش و عشایر و سایر قوای مردمی و‏‎ ‎‏بسیج و همۀ اینها هماهنگ اند و قدرت باطل را در هم کوفته اند و خواهند کوبید. این‏‎ ‎‏نقشه ها بود که اینها کشیده بودند، امروز هم در صدد همین نقشه ها هستند، و شما باید‏‎ ‎


‏غافل نباشید از این چیزهایی که منتشر می کنند. شما باید توجه داشته باشید که هر گروهی‏‎ ‎‏که بیشتر مورد حمله بود و این اشخاص منحرف بیشتر به او حمله می کردند و می کنند؛‏‎ ‎‏بدانید که این برای ملت مفیدتر است و برای اجانب مضرتر. اگر دیدید پاسدارها را بیشتر‏‎ ‎‏می کوبند، بدانید که آنها از پاسدار زیاد می ترسند. اگر دیدید ارتش را سرکوب‏‎ ‎‏می خواهند بکنند و با ملت جدا کنند، بدانید که از او هم می ترسند، و همین طور. و اگر‏‎ ‎‏دیدید که روحانیون را می خواهند از صحنه بیرون کنند، بدانید که آنها از روحانیون‏‎ ‎‏می ترسند و ترسیده اند سابق هم.‏

غفلت دشمن از تأثیر معنویّت در پیروزی انقلاب

‏     ‏‏شما برادرهای ما که بازماندگان افتخار ایران هستید، بازماندگان اشخاصی هستید که‏‎ ‎‏در تاریخ افتخار برای ایران اثبات کرد و ثبت کرد، و شما معلولانی که افتخار برای ایران‏‎ ‎‏آفریدید، مطمئن باشید که در دنیا و در آخرت، اسم شما ثبت است. شما تاریخ را عوض‏‎ ‎‏کردید. ملت ما تاریخی را تاریخ دیگر کرد. جریان تاریخ را عوض کرد. آنها هم حساب‏‎ ‎‏همه چیز را می کردند الاّ یک حساب و آن حساب معنویت. آنها از چشمهای چپ نگاه‏‎ ‎‏می کردند به دنیا که چشم عَمْیاست.‏‎[5]‎‏ از چشم نابینا نسبت به معنویات که چشم راست‏‎ ‎‏انسان است نظر می کردند، هم چپیها و هم راستیها. آنها با آن چشم کج بین خودشان‏‎ ‎‏حساب عشایر را کرده بودند، حساب روحانیون را هم کرده بودند، حساب ارتش را هم‏‎ ‎‏بعد کرده بودند، حساب قوای نظامی و انتظامی را هم کرده بودند، حساب پاسدارها را هم‏‎ ‎‏کرده بودند. لکن یک حساب را نکرده بودند و آن حساب معنویّت بود. آنها توجه به این‏‎ ‎‏نداشتند که ملت، همه با هم علاقه به خدا دارند و علاقه به اسلام؛ آن علاقه ای که پیشقدم‏‎ ‎‏می شوند به واسطۀ آن علاقه برای فداکاری و برای شهادت. ما هر روز می بینیم اشخاصی‏‎ ‎‏که می آیند با من صحبت می کنند، مصافحه می کنند. می بینیم که اشخاص می آیند و گریه‏‎ ‎‏می کنند می گویند که برای ما دعا بکن شهید بشویم. من دعا می کنم که پیروز باشند و‏‎ ‎‏ثواب شهید به آنها داده بشود. این حساب را نکرده بودند، اینها تاریخ صدر اسلام را یا‏‎ ‎


‏ندیده بودند یا غفلت از آن کرده اند. صدر اسلام؛ اسلحه و مهمّات غلبه نکرد بر دو تا‏‎ ‎‏امپراتوری به آن عرض و طول، برای اینکه اسلحه نداشتند مسلمین. هر چند تایشان یک‏‎ ‎‏شتر داشتند، چندتایشان یک اسب، شاید در همۀ لشکرشان چندتا اسب بود، شمشیر‏‎ ‎‏کُندی یا تیزی. آن طرف ـ چه امپراتوری ایران و چه امپراتوری روم ـ دارای همه چیز‏‎ ‎‏بودند. تمام ساز و برگهای جنگی که در آن وقت ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ در اختیار آنها بود. مجهز به همۀ‏‎ ‎‏جِهازهای جنگی بودند. لکن فقط یک چیز را نداشتند و آن ایمان. چون ایمان نداشتند‏‎ ‎‏باید در بعضی از جنگها آنها را امر می کردند که ببندند به هم این ارتش خودشان را که‏‎ ‎‏فرار نکنند. با زنجیر اینها را به هم می بستند ـ از قراری که در تاریخ هست ـ و می آوردند‏‎ ‎‏در جبهۀ جنگ. امروز هم برادرها، شما بدانید این را که مخالفین ما همه چیز دارند الاّ‏‎ ‎‏ایمان. و شما ایمان دارید که فوق همه چیز است و بحمدالله همه چیز هم دارید.‏

‏     من امید این را دارم که همان طوری که در صدر اسلام، قدرت ایمان آن‏‎ ‎‏امپراتوریهای بزرگی که بر ـ تقریباً ـ همۀ دنیای آن وقت سلطه داشتند و همۀ قدرتها دست‏‎ ‎‏آنها بود، و ارتش اسلام با ایمان خودش و با اعتقاد به مبدأ و معاد غلبه کرد بر آنها، شما‏‎ ‎‏هم در عین حالی که مقابل سلطه های بزرگ و قدرتهای بزرگ، همۀ ماها با حساب دنیایی‏‎ ‎‏ناچیز هستیم. با حساب معنویت به همه مقدم بشوید ـ ان شاءالله ـ و همۀ قدرتها را منع کنید‏‎ ‎‏از دخالت در کشور خودتان. و ان شاءالله این نظام فاسد بعثی را که در حال احتضار است‏‎ ‎‏آن را هم به قبرستان بفرستید. لکن توجه به این معنا که باید این ایمان را حفظ کنید و آن‏‎ ‎‏وحدتی که به تبع ایمان برای شما حاصل شده است آن را هم حفظ کنید. ما اگر شهید‏‎ ‎‏دادیم زیاد، معلول دادیم زیاد و خیلی از جوانها را از دست دادیم، لکن ایمان را بحمدالله ‏‎ ‎‏ملت ما زن و مردش، بزرگ و کوچکش از دست نداده است. و مطمئن به این است که با‏‎ ‎‏ایمان خودش به همۀ قدرتهایی که قصد تجاوز داشته باشند غلبه خواهد کرد. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را پیروز کند، و شهدای ما را به رحمت خودش واصل کند، و معلولین ما را‏‎ ‎‏شفای عاجل عنایت کند، و به همۀ ملت ما اجر و مزد و وحدت کلمه عنایت فرماید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - جلوگیری از کوچ سنتی عشایر، و اسکان آنها در یک منطقه.
  • - واقعۀ تنگستانی مربوط به مبارزه مردم تنگستان علیه استعمار گران انگلیسی به رهبری رئیس علی دلواری. در این حادثه به رغم شهادت گروه زیادی از مردم شجاع ولایت تنگستان، انگلیسی ها از مقاومت مردم منطقه آگاه شدند و از زورگوییهای بعدی آنان کاسته شد.
  • - اشاره به قرارداد ننگین ناصرالدین شاه قاجار با شرکت انگلیسی رژی است که امتیاز توتون و تنباکوی ایران در قبال رشوۀ نا چیزی به مدت 50 سال به انگلیس واگذارشد. اما این قرارداد با فتوای مرحوم میرزای شیرازی مُلغی شد.
  • - محمد رضا پهلوی.
  • - عَمْیا: کور، نا بینا.