صورت دارایی ها
دارایی حضرت امام خمینی
صورت دارایی ها و اموال امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 دی‌ ‭1359

زمان (قمری) : 7 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 523

موضوع : دارایی حضرت امام خمینی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : دیوان عالی کشور

صورت دارایی ها و اموال امام خمینی

صورت داراییها

‏زمان: 24 دی 1359 / 7 ربیع الاول 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: دارایی حضرت امام خمینی‏‎[1]‎

‏مخاطب: دیوانعالی کشور ‏

‏     ‏‏نام: روح الله ـ نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی ـ شماره شناسنامه 2744 ـ‏‎ ‎‏محل صدور: خمین ـ سِمَت: روحانی.‏

1ـ دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات): 

‏     ‏‏1ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محلۀ باغ قلعه که معروف است.‏

‏     2ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده‏‎ ‎‏مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثۀ مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجارۀ سهمیۀ‏‎ ‎‏اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی شود.‏‎[2]‎

2ـ دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپردۀ بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:

‏     ‏‏1ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.‏

‏     2ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می باشد.‏‎ ‎‏دو قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال‏‎ ‎‏اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.‏


‏     چند جلد کتاب، بقیۀ کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم‏‎ ‎‏چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده‏‎ ‎‏است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی‏‎ ‎‏فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.‏

‏     3ـ کلیۀ وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع‏‎ ‎‏هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و مِلک اینجانب‏‎ ‎‏نیست، و ورثۀ اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین‏‎ ‎‏نموده ام.‏

‏تاریخ 24 دی ماه 1359‏

‏7 ربیع الاول 1401 ‏

‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎

  • - اعلام میزان داراییها، توسط امام خمینی بر اساس اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته است که علاوه بر وضعیت زندگی ساده و بی پیرایۀ معظمٌ له، نشانۀ تقید ایشان به اجرای مفاد قانون نیز می باشد. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
  • - به موجب حکم مورخ 26 / 12 / 1362 ، امام خمینی سهم موروثی خویش در خمین را به فقرای این شهر بخشیده و واگذار نمود.