پیام
اعلامیه یازده ماده ای درباره نیروهای مسلح و امور جنگ
پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح وملت ایران درباره امورمربوط به جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 14 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 541

موضوع : اعلامیه یازده ماده ای درباره نیروهای مسلح و امور جنگ

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نیروهای مسلح و ملت ایران

پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح وملت ایران درباره امورمربوط به جنگ

پیام

‏زمان: 1 بهمن 1359 / 14 ربیع الاول 1401‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: اعلامیه یازده ماده ای دربارۀ نیروهای مسلح و امور جنگ‏

‏مخاطب: نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در این مقطع زمانی سرنوشت ساز، در وضع حساس جنگ تحمیلی ابرقدرتان به‏‎ ‎‏دست وابستگان خود علیه نیروهای مسلح اسلام، لازم است تذکراتی داده و اخطار‏‎ ‎‏نمایم. بدیهی است تخلف از آنها خطرهای هولناکی برای اسلام و کشور اسلامی ما به بار‏‎ ‎‏خواهد آورد، و موجب تعقیب قانونی و شرعی است:‏

‏     1ـ نیروهای مسلح نظامی و غیر نظامی از هر قشر که هستند لازم است انضباط را دقیقاً‏‎ ‎‏حفظ کرده و از کارهایی که مخالف انضباط است اجتناب نمایند و به مسئولیت بزرگی که‏‎ ‎‏بر عهدۀ آنان گذاشته شده است توجه نموده. و تخلف از انضباطِ مطلوبْ موجب‏‎ ‎‏مسئولیت و تعقیب است. ‏

‏     2ـ از ثمرات انضباط، اطاعت از فرماندهان است. باید تمام افراد نیروهای مسلح از‏‎ ‎‏فرماندهان خود اطاعت کنند، که بحمدالله می کنند. سرپیچی از اطاعت فرمانده، چه در‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و چه در سپاه پاسداران و چه بسیج و نیروهای مردمی، مسئولیت‏‎ ‎‏دارد و موجب تعقیب است. ‏

‏     3ـ وحدت فرماندهی از مسائل مهم سرنوشت ساز است که بدون آن پیروزی میسر‏‎ ‎‏نیست؛ و عدم مراعات آن فاجعه آفرین است. و کسانی که بدان سر ننهند مسئول‏‎ ‎‏می باشند.‏

‏     4ـ فرار از جنگ در اسلام از گناهان بزرگ است، و موجب مسئولیت و تعقیب در این‏‎ ‎‏دنیا و عذاب بزرگ در آخرت است. باید فرماندهان فرد و یا افراد نادری را که خدای‏‎ ‎


‏ناکرده اقدام به فرار می نمایند ـ که نمی نمایند ـ دستگیر نموده و تحویل دادگاه دهند.‏

‏     5ـ هماهنگی جمیع قوای نظامی و غیر نظامی از مهمات آینده ساز است. اگر فرد و یا‏‎ ‎‏افرادی در این امر حیاتی اخلال نمایند، باید معرفی شوند تا به دادگاه تسلیم گردند.‏

‏     6ـ همان طور که اطاعت از فرماندهان لازم است و تخلف از آن جرم، فرماندهان نیز‏‎ ‎‏لازم است با سربازان و افراد به اصطلاح زیردست خود به شیوه ای اسلامی ـ انسانی رفتار‏‎ ‎‏نمایند، و آنان را با عواطف خود دلگرم نمایند و با اعمال پسندیدۀ خود از آنان سربازانی‏‎ ‎‏فداکارتر بسازند.‏

‏     7ـ باید فرماندهان و همۀ افراد قوای مسلح، با کمال دقت مواظب باشند تا ضد انقلاب‏‎ ‎‏در سنگرهای آنان و در جبهه ها نفوذ نکنند و با تبلیغات باطل خود جنگنده های نیرومند‏‎ ‎‏ما را تضعیف ننمایند. و اگر کسانی به چنین اعمال خیانت باری دست زدند، همه موظف‏‎ ‎‏هستند آنان را دستگیر نموده تسلیم فرماندهان کنند تا به دادگاه تسلیم نمایند.‏

‏     8ـ کسانی که از ارتش بازی خوردۀ عراق به ایران پناهنده شوند مورد عفو و محبت و‏‎ ‎‏اغماض هستند و با آنان چون برادران خودمان رفتار می شود؛ و کسی حق ندارد به غیر از‏‎ ‎‏رفتار انسانی ـ اسلامی با آنان رفتار کند. و به تمامی سربازان و درجه داران و افسران و‏‎ ‎‏صاحب منصبان عراقی و غیر عراقی اعلام می شود که در صورت تسلیم به لشکر اسلام،‏‎ ‎‏مورد عفو واقع می شوند؛ و پس از جنگ، در صورتی که مایل باشند، در ایران می مانند؛‏‎ ‎‏و در صورتی که تقاضا کنند، آنان را به کشور خودشان با احترام برمی گردانند. اینجانب به‏‎ ‎‏عموم ارتش عراق نصیحت می کنم که گول حزب کافر بعث را نخورند و با برادران‏‎ ‎‏اسلامی خود جنگ نکنند؛ و متوجه باشند تا صدام کافر آنان را در خدمت امریکا به‏‎ ‎‏برادرکشی اغوا نکند. برادران عراقی ام تا وقت نگذشته و عذاب الهی نازل نشده است به‏‎ ‎‏دامان اسلام پناهنده شوید که اسلام دین عفو و رحمت و اغماض است.‏

‏     9ـ اینجانب به حسب وظیفۀ اسلامی و اخلاقی، به گروههای داخل کشور، اعم از‏‎ ‎‏تهران و کردستان و سایر نواحی ایران، در هر نقطه که هستند، پدرانه توصیه می کنم که به‏‎ ‎‏آغوش گرم اسلام و ملت مسلمان برگردید، و سلاحهای خود را کنار گذاشته با برادران و‏‎ ‎


‏خواهران خود آشتی کنید. در این صورت، اینجانب به همۀ آنان تأمین می دهم که مادامی‏‎ ‎‏که با صلح و صفا به کشور خودتان خدمت کنید و به جمهوری اسلامی وفادار باشید، هیچ‏‎ ‎‏کس مزاحم شما نخواهد شد. چه چیز بهتر از اینکه در محیط صلح و صفا همۀ قشرهای‏‎ ‎‏ملت در بازسازی کشور عزیزمان، که در اثر حکومت سالهای طولانی رژیم منحط‏‎ ‎‏پهلوی به خرابی کشیده شده است، با کار و کوشش اقدام نمایند، و چه تأسف آور است‏‎ ‎‏که برادران ارتشی و سپاهی و دیگر قشرهای متعهد در راه خداوند و کشور عزیز‏‎ ‎‏اسلامی مان فداکاری کنند تا دشمن اسلام و وطن را از خاک خود برانند و گروههایی‏‎ ‎‏بازی خورده تحت تأثیر بعضی منحرفین واقع شده و کارشکنی کنند و به دشمن کمک‏‎ ‎‏مستقیم یا غیر مستقیم نمایند و بر روی برادران مسلمان خود اسلحه بکشند؛ من بار دیگر‏‎ ‎‏یادآوری می کنم که روزی می رسد که از کردار خود پشیمان می شوید. و در آن روز، که‏‎ ‎‏خیلی هم طولانی نیست، پشیمانی فایده ای نخواهد داشت. چه بهتر امروز که درهای‏‎ ‎‏رحمت خداوند بزرگ بر روی شما باز است به صفوف فشردۀ ملت بپیوندید، و در پناه‏‎ ‎‏اسلام آسوده خاطر به زندگی شرافتمندانۀ خود ادامه دهید.‏

‏     10ـ بار دیگر به ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و بسیج و همۀ نیروهای مسلح‏‎ ‎‏نظامی و غیر نظامی تأکید می کنم که با هماهنگی هر چه بیشتر بر دشمن بتازید؛ و از‏‎ ‎‏اختلاف که از وسوسه های شیطان و به سود شیاطین است بپرهیزید؛ و از فرماندهان‏‎ ‎‏اطاعت کنید؛ و به خدای متعال اعتماد و اتکال نمایید، و کشور خود را از شرّ شیاطین با‏‎ ‎‏وحدت کلمه نجات دهید؛ و به اطمینان خاطر و صبر و شکیبایی، همچون سربازان صدر‏‎ ‎‏اسلام، به جنگ و دفاع از کشور عزیزمان ادامه دهید که خداوند متعال پشت و پناه‏‎ ‎‏شماست و شما به خواست پروردگار بزرگ پیروزید.‏

‏     11ـ بار دیگر به دوستانی که پشت جبهه هستند، چه دولتمردان و چه سایر قشرهای‏‎ ‎‏مختلف ملت، اکیداً توصیه می کنم که از کارهایی که ممکن است جنگنده های عزیز از‏‎ ‎‏جان گذشته را که خدا یارشان باد، در جبهه ها دلسرد کند، احتراز نمایید. و بدانید که اگر‏‎ ‎‏آسیبی به آنان و کشور عزیز اسلامی مان به واسطۀ اقوال و افعال ما برسد، مسئول هستیم و‏‎ ‎


‏در پیشگاه عدل الهی و ملتهای اسلامی معذور نخواهیم بود.‏

‏     در خاتمه به تمامی شما و خواهران و برادرانی که در محیط جنگ به زندگانی‏‎ ‎‏دلاورانۀ خود ادامه می دهید و از کشته شدن به دست دشمنان خدا در راه خدا ترسی‏‎ ‎‏ندارید و با چنگ و دندان از میهن عزیزتان برای رضای خدا دفاع می کنید و موجب‏‎ ‎‏دلگرمی رزمندگان اسلام می شوید و همه چیز خود را در طَبَق اخلاص قرار داده اید و با‏‎ ‎‏فداییهای مکرر صحنه های شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بی امانتان‏‎ ‎‏ثبت نموده و می نمایید و با درس فداکاری و رشادت به مستضعفین جهان می آموزید که‏‎ ‎‏وعدۀ خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است، به شما که با مبارزات خویش روی‏‎ ‎‏ابرقدرتها و قدرتها را سیاه کردید، درود می فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و‏‎ ‎‏خاشعم.‏

‏     خمینی که آخرین روزهای عمرش را می گذراند، تمام امیدش به شما مردم سلحشور‏‎ ‎‏ایران است؛ به شما مردمی که به هیچ وجه تحت تأثیر اختلافات جزئی و کلی واقع نشده و‏‎ ‎‏ان شاءالله نمی شوید؛ شما مردمی که با تمام وجود بر سر غرب و شرق جهانخوار‏‎ ‎‏شوریدید، شما عزیزانم، به امید خدا پیروزید. شما مردم دلیر و آگاه سرمشقی هستید‏‎ ‎‏برای ملل زیر سلطه. و باید بدانید در میدانی که قدم گذاشته اید مواجه هستید با مشکلات‏‎ ‎‏بسیاری که تنها مقاومتتان نجاتتان خواهد داد. به هیچ وجه ترس و بیم در خود راه ندهید،‏‎ ‎‏که مبارزات کوبنده تان نشان داده است که نمی دهید. متحد شوید که در سایۀ اتحاد‏‎ ‎‏پیروزی تان بر ابرقدرتان حتمی است. از خداوند متعال غلبۀ اسلام بر کفر و پیروزی‏‎ ‎‏رزمندگان اسلامی را خواستارم. والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎