سخنرانی
اهمیت امر تبلیغات و بیان شیوه تبلیغات غرب بر علیه ما ـ دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تبلیغات سوء
سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت و شیوه تبلیغات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 29 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 53

موضوع : اهمیت امر تبلیغات و بیان شیوه تبلیغات غرب بر علیه ما ـ دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تبلیغات سوء

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی، سلامتی، محمد (وزیر کشاورزی) ـ قائم مقام، معاونان وزارت خانه و مدیرا

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت و شیوه تبلیغات)

سخنرانی

‏زمان: 16 بهمن 1359 / 29 ربیع الاول 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اهمیت امر تبلیغات و بیان شیوۀ تبلیغات غرب بر علیه ما ـ دفاع از جمهوری اسلامی در‏‎ ‎‏برابر تبلیغات سوء ‏

‏حضار: اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی، سلامتی، محمد (وزیر کشاورزی) ـ قائم مقام، معاونان‏‎ ‎‏وزارتخانه و مدیران کل کشاورزی سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم اهتمام به امر تبلیغات

‏     ‏‏مسئلۀ تبلیغات یک امر مهمی است که می شود گفت که در دنیا در رأس همۀ امور قرار‏‎ ‎‏گرفته است می توان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است. ومع الأسف ما در این دورۀ کوتاه‏‎ ‎‏نتوانستیم به این امر، درست قیام کنیم. البته مشکلاتی که از اول در داخل کشور داشتیم و‏‎ ‎‏مشکلاتی که از خارج برای ما پیش آوردند، مانع شد؛ و یک مقدار هم اهمالهایی در این‏‎ ‎‏امر شد. دیگران مشغول تبلیغ شدند ـ چه قدرتهای بزرگ و چه وابستگان به آنها ـ تبلیغات‏‎ ‎‏بر ضد ما کردند، و تا آن مقدار که می توانستند و می خواستند این جمهوری اسلامی را بر‏‎ ‎‏غیر آن جهتی که دارد معرفی کردند.‏

‏     من یک مطلبی را عرض کنم که ببینید وضع تبلیغات حتی در زمانهای سابق هم چه‏‎ ‎‏بوده. یک نفر از یک شاعری ـ به طوری که نقل می شود ـ پرسیده که اشعر شُعرا‏‎[1]‎‎ ‎‏کیست؟ گفته بود که بیایید تا من به شما نشان بدهم اشعر شُعرا را. برده بودش در خانۀ‏‎ ‎‏خودشان، و دیده بود آن مرد، که یک آدم بسیار کثیفی نشسته و پستان یک بُزی را در‏‎ ‎‏دهان گرفته و از او شیر می خورد. آن شخص که این را آورده بود گفته بود که این پدر من‏‎ ‎‏است. اشعر شُعرا، ‏‏[‏‏فرزند‏‏]‏‏ این پدری است که از شدت بُخل، شیر را نمی دوشد که مبادا‏

‏یک قطره ای در کاسه بماند و مستقیماً از پستان این بز می خورد! و جهات دیگرش هم که‏‎ ‎‏می بینید. اشعر شُعرا این است که در سالهای طولانی فخر بر این پدر کرده و به خورد مردم‏‎ ‎‏داده است که این مثلاً سَخی است و کذا! تبلیغات بر ضد ما وضعش این است که متاعهایی‏‎ ‎‏که دارند، و آن متاعها بر خلاف انسانیت است، بر خلاف عقل است، بر خلاف‏‎ ‎‏قراردادهای بین المللی است، آنها با تبلیغشان آن متاع فاسد را در دنیا معرفی کرده اند به‏‎ ‎‏اینکه یک متاع کذاست!‏

شیوۀ تبلیغات غرب بر علیه ما

‏     ‏‏شما می دانید که این انقلاب بهترین انقلابها و بزرگترین انقلابها بوده است از حیث‏‎ ‎‏محتوا؛ محتوای این انقلاب. اسلام و اخلاق اسلامی و اخلاق انسانی و تربیت انسانها بر‏‎ ‎‏موازین انسانیت بوده است؛ بنابراین است که به واسطۀ این انقلاب متحول بشوند‏‎ ‎‏انسانهایی که در رژیم سابق به آن وضع بودند به یک انسانهایی که در صدر اسلام و در‏‎ ‎‏رکاب رسول اکرم مشغول فداکاری یا ترویج احکام بودند، لکن ما این متاع خودمان را‏‎ ‎‏نتوانستیم عرضه کنیم. آنها باطل خودشان را عرضه کردند به دنیا به صورت حق و‏‎ ‎‏متاعهای فاسد خودشان را به دنیا عرضه کرده اند به صورت متاع خوب؛ و متاع خوب ما‏‎ ‎‏را عرضه کردند به دنیا به صورت مُوحِش! شما چند نفر فاسد را در اینجا به دادگاهها‏‎ ‎‏سپردید و دادگاهها آن ها را که سالهای طولانی به این ملت ستم کرده بودند و بعضیها‏‎ ‎‏کشتار کرده بودند و بعضیها دستور کشتار داده بودند و انحرافات مذهبی بعضی داشتند،‏‎ ‎‏بعد از محاکمه آنها را اعدام کردند؛ و این بوقهای تبلیغاتی خارج، دانسته به اینکه مسائل‏‎ ‎‏درونی ما چیست، مشغول تبلیغات و اینکه در ایران آدمکشی رواج دارد، آدمکشی‏‎ ‎‏می شود! نه اینکه آنها ندانند این آدمهایی که در اینجا کشته شدند آدم نبودند؛ سبع‏‎ ‎‏بودند، جنایتکار بودند؛ آنها می دانند که مأمورهای خودشان چه اشخاصی بودند، و برای‏‎ ‎‏خاطر همان خواسته ها بوده است که آنها را به کار واداشتند؛ لکن وقتی که پای تبلیغات‏‎ ‎‏می آید، ایران را یک کشور جنایتکار، به صورت یک کشور جنایتکار، وحشی، غیر‏

‏متمدن و امثال ذلک در خارج نمایش می دهند. متاع خودشان را خوب نشان می دهند.‏‎ ‎‏مَثَلش همین نطق صدام است در کنفرانس طائف که هشتاد دقیقه ـ از قراری که گفتند ـ‏‎ ‎‏نطق کرده است و سرپوش روی جنایات خودش گذاشته است، و خودش را یک دلسوز‏‎ ‎‏به ملت عراق و عرب نمایش داده و مظلومانه دولت خودش را معرفی کرده است؛ و‏‎ ‎‏افرادی هم که در آنجا بودند یک جمعیشان که وابسته به همانجا هستند که صدام هم‏‎ ‎‏وابسته است، آنها هم تأیید مطالب او را کردند؛ این همه جنایاتی که این شخص بر کشور‏‎ ‎‏ما و بر ملت و بر بچه های ما و پیرزنها و جوانهای ما کرده است به صورت یک کار مترقی،‏‎ ‎‏یک کاری که برای اسلام، برای عرب فایده داشته است! و ما مع الأسف نتوانستیم که متاع‏‎ ‎‏خوبی که داریم، متاعی که در هیچ کشوری نیست، با تمام کمبودهایی که این کشور دارد‏‎ ‎‏و تمام آشفتگیهایی که در اطراف این کشور به دست ضدانقلابیین و منحرفین انجام‏‎ ‎‏می گیرد، و با تمام اموری که بر خلاف مقررات اسلامی به دست بعضی منحرفین انجام‏‎ ‎‏می گیرد و به گردن جمهوری اسلامی می گذارند، ما نتوانستیم که این متاع را به دنیا معرفی‏‎ ‎‏کنیم که ما چرا انقلاب کردیم؛ ملت ما چرا انقلاب کرد و چرا رژیم سابق را کنار گذاشت؛‏‎ ‎‏و چه می خواهد، مقصد ملت ما چه هست، در راه چه هست، می خواهد چه بکند ملت. ‏

‏     اگر بگذارند مُفْسِدهای خارج و داخل، چهره های فاسد که بر ضدِّ انقلاب کوشش‏‎ ‎‏می کنند، اگر بگذارند این ملت یک فرصتی پیدا بکند، این جمهوری یک فرصتی پیدا‏‎ ‎‏بکند، آنکه ملت می خواهد، می خواهد که عدل اسلامی را در ایران زنده کند، بعد از‏‎ ‎‏آنکه در طول تاریخ نبوده است در ایران آن عدالت. با اسم اسلام گاهی آن ظلمها و آن‏‎ ‎‏جورها؛ و با اسم آزادی و با اسم «آزادزنان و آزادمردان» آن فضاحتها را درآوردند و با‏‎ ‎‏بانوان ما آن کردند که مغول با دشمنان خودش. ما نتوانستیم به دنیا، به اشخاصی که اطلاع‏‎ ‎‏از ایران و وضع ایران ندارند یا کم دارند، نتوانستیم به آنجا ارائه بدهیم که ما چه‏‎ ‎‏می کردیم، و چه می خواهیم. مع الأسف در داخل کشور خودمان نیز یک عده ای که یا‏‎ ‎‏منحرف هستند یا جاهل، در صدد این هستند که این انقلاب را یک انقلاب فاسد معرفی‏‎ ‎‏کنند. حتی بعضی از اشخاصی که توقع نبود که این کلمه را بگویند گفته اند که زمان شاه‏

‏بهتر از حالا بود! بعض اشخاص متدین، لکن غافل از وقایع. ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ بی توجّهی به وقایعی که‏‎ ‎‏واقع شده است و چیزهایی که در رژیم سابق رایج بوده، همین که چند نفر فاسد رفته‏‎ ‎‏شکایت کرده پیش مثلاً فلان آقا که به من ظلم شده است، به من چه شده است، آن آقا‏‎ ‎‏فرموده است که رژیم سابق بهتر از حالا بود! البته بی توجه به مسائل، نه با غرض. ‏

‏     ما چنانچه دیر بِجُنبیم، در همین داخل کشور ‏‏[‏‏از‏‎ ‎‏]‏‏همانهایی که قلمها را به دست‏‎ ‎‏گرفتند تا اینکه این انقلاب را، دانسته یا ندانسته مشوَّه کنند، خواهیم به یک امر بزرگی‏‎ ‎‏مواجه شد. و اینکه در بین ملت ما هم که شاهد مسائل بودند باز شایع کنند که زمان رژیم‏‎ ‎‏سابق بهتر از حالا بود. این برای ضعف تبلیغات ما و قوّۀ تبلیغات آنهاست. آنها در‏‎ ‎‏تبلیغاتشان اتکا دارند به قدرتهای بزرگ و بودجه هایی که از آنجا برایشان می آید، و ما‏‎ ‎‏حق خودمان را بررسی کردیم و تبلیغ نکردیم. آنها مشغول تبلیغ به ضد ما هستند؛ به ضد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستند. گاهی با اسم اسلام به ضد جمهوری قلمفرسایی می کنند یا‏‎ ‎‏صحبت می کنند. گاهی هم مستقیماً بدون اسم اسلام از این جمهوری انتقاد می کنند؛ و هر‏‎ ‎‏روز در کوچه و بازار بین مردم شایع می کنند. ما نتوانستیم ـ و باید بگویم ما عرضۀ این معنا‏‎ ‎‏را نداشتیم ـ که تبلیغاتمان حتی در داخل کشور یک تبلیغات دامنه داری باشد. فضلاً که در‏‎ ‎‏خارج کشور باید بگوییم که انقلاب خودش پیش رفته؛ نه ما پیش بردیم. آن طوری که‏‎ ‎‏ملتهای اسلامیِ خارج اطلاع پیدا کردند بر وقایع اینجا نه این بوده است که ما یک‏‎ ‎‏تبلیغاتی داشتیم و آنها را با تبلیغات خودمان آن طور عاشق این انقلاب کردیم؛ این‏‎ ‎‏انقلاب خودش کأنَّه منعکس شده در آنجا؛ و آنها که بی غرض بودند، بی مرض بودند،‏‎ ‎‏فهمیده اند تا حدودی که شماها چه می خواهید، ملت ما چه می خواهد. و دیدند خواست‏‎ ‎‏ملت ما همان خواستی است که همۀ ملت ها دارند؛ هم ملتهای مستضعف جهان و هم‏‎ ‎‏ملتهای مُسْلِم جهان. نه این است که ما توانستیم تبلیغ بکنیم. ما نشستیم که حق، خودش‏‎ ‎‏پیش برود! تکلیف خودمان را نتوانستیم ادا بکنیم. چنانچه این گروههایی که حالا به فکر‏‎ ‎‏افتادیم، آقایان به فکر افتادند که به خارج بفرستند همان دنبال انقلاب، اول انقلاب، این‏‎ ‎‏گروهها را فرستاده بودند، ما وضعمان در خارج این طور نبود. حتی پیش دولتهای‏

‏خارجی که غرض دارند نمی توانستند آن طوری که می خواهند تبلیغ کنند. اگر ما راجع به‏‎ ‎‏همین جسارت عراق و حملۀ عراق تبلیغات کرده بودیم و فرستاده بودیم به اطراف دنیا که‏‎ ‎‏این جانور چه می کند با این انسانها این عشّاق اسلام، وضع ما این طور نبود که دولتها‏‎ ‎‏بتوانند بگویند که این ملت کذاست. این برای این است که ما نتوانستیم این کار را بکنیم.‏‎ ‎‏همان صدام معروف، گروههایی را در همۀ کشورهای اسلامی و بسیاری از کشورهای‏‎ ‎‏خارج از اسلام فرستاد و به ضد ما تبلیغات کردند؛ و این جنگ تحمیلی خلاف اسلام و‏‎ ‎‏خلاف انسانیت را آنها عکس نمایش دادند، گفتند: ایران اوّل شروع کرد! در صورتی که‏‎ ‎‏همۀ اشخاصی که اطلاع دارند یا گوش به رسانه های گروهی خارج هم دادند این معنا را‏‎ ‎‏می دانند، آنها هم اعلام کردند که بی خبر آنها حمله کردند به ما. اینکه آنها جرأت این‏‎ ‎‏معنا را دارند و با کمال بی حیایی این مسئله را طرح می کنند، برای این است که ما متاع‏‎ ‎‏خودمان را تبلیغ نکردیم، و تجاوزات دیگران را بر خودمان تبلیغ نکردیم. و آنها به خیال‏‎ ‎‏اینکه بسیاری غافل از این معنا هستند، شروع کردند تبلیغ کردن و ما را معرفی کردن که‏‎ ‎‏اول آنها به ما حمله کردند، و ما حق خودمان را، دفاع از خودمان می خواهیم بکنیم! اینها‏‎ ‎‏برای ضعف تبلیغات ماست. و قدرت آنها بر دروغ گفتن؛ و ضعف ما در راست گفتن.‏

دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تبلیغات سوء

‏     ‏‏این کاری که الآن آقایان شروع کردند، و خداوند به آنها توفیق پایانش را بدهد، این‏‎ ‎‏کاری است که کاش در اول انقلاب می شد و ما به این زحمتها دچار نمی شدیم. و ایکاش‏‎ ‎‏اشخاصی که در داخل هستند، از نویسندگان، از گویندگان، توجه به این معنا می کردند که‏‎ ‎‏کمک به تبلیغات خارجی نکنند، کمک به جنایات دیگران نکنند، این قلمها را یک‏‎ ‎‏مقدار متوقف کنند برای اسلام، برای خدا، برای کشور اسلام، برای ملت اسلامی.‏

‏این قلمها را یک قدری متوقف کنند. هِی دعوت نکنند مردم را که بیایید فحش بدهید!‏‎ ‎‏خودشان کم است برای فحش دادن، دعوت می کنند از این و آن که بیایید، یا الله ! بیایید‏‎ ‎‏مبارزه کنید با جمهوری اسلامی. بیایید فحش بدهید به جمهوری اسلامی! بیایید بگویید‏

‏جمهوری اسلامی اصلاً اسلامی نیست! بیایید بگویید که این ارگانهایی که در ایران هستند‏‎ ‎‏همه شان خلاف اسلام اند. اینها یک قدری توجه داشته باشند به مسئولیتهایی که به‏‎ ‎‏عهده شان است، توجه داشته باشند. این متاع خوب را آن طور مشوَّه نکنند. نه اینکه ما‏‎ ‎‏نمی دانیم که الآن ما گرفتاریهایی داریم و اشخاص فاسدی هستند که در همۀ ارگانها نفوذ‏‎ ‎‏کردند، در همۀ کمیته ها، در همۀ دادگاهها، در همۀ جاهای دیگر نفوذ کردند و برای‏‎ ‎‏خاطر مشوه کردن این جمهوری کارهای خلاف می کنند؛ این معنا معلوم است که کارهای‏‎ ‎‏خلافی می شود؛ لکن کارهای خوبی که شده است شما چرا نمی بینید؟ همان دیروز در‏‎ ‎‏مجلس، یکی از آقایان می شمرد مراکز فساد را، از روی حسابی که با اطلاع ـ از قراری که‏‎ ‎‏خودش گفت ـ کرده است. این همه مراکز فساد که از بین رفته است، این همه خدمتی که‏‎ ‎‏به این ملت شده است، این همه خدمت که به اسلام شده است، اینها را چشم می پوشند از‏‎ ‎‏آن، یا اگر بخواهند بر خلافش می گویند؛ و اگر یک کارهایی به واسطۀ دیگران شده‏‎ ‎‏است، به واسطۀ اشخاص فاسد شده است، این را به حساب اسلام می آورند و به حساب‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی؛ یک قدر تأمل کنند. توجه کنند که شما مکلفید که از این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی دفاع کنید. اگر دفاع نکنید، این جمهوری اسلامی با تبلیغات خارج دامنه دار و‏‎ ‎‏تبلیغات داخل دامنه دار ‏‏[‏‏صدمه خواهد دید‏‏]‏‏. باز شما هم که خودتان را از این ملت‏‎ ‎‏می دانید، مسلمان هستید، متعهد هستید، لکن عقده هایی تو کار است، توجه به این‏‎ ‎‏عقده ها نکنید. شما که از اسلام بدی ندیدید، می خواهید که اسلام در ایران تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، کمک کنید به تحقق اسلام در ایران؛ نه کمک کنید بر جلوه دادن کوچکها و‏‎ ‎‏فسادهای کوچک به طور بزرگ، و جمهوری اسلامی را در نظر دنیا معکوس نشان‏‎ ‎‏بدهید.‏

لزوم تبلیغات صحیح و بدون مبالغه برای جمهوری اسلامی

‏     ‏‏من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که به شماها و به کسانی که به این اسلام‏‎ ‎‏می خواهند خدمت کنند ‏‏[‏‏توفیق عنایت کند‏‏]‏‏. توجه داشته باشید که بالاتر چیزی که‏

‏می تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند؛ تبلیغات است.‏‎ ‎‏تبلیغات صحیح در آنچه که هست، هیچ مبالغه نکنید. ما متاعمان یک متاعی است که‏‎ ‎‏محتاج به مبالغه نیست. همان سرپوشهایی که دیگران روی متاع ما گذاشته اند ، همان‏‎ ‎‏دروغهایی که تبلیغات سوء بر ضد ما منتشر کرده اند، شما همانها را با آن مبارزه کنید و‏‎ ‎‏مسائل اسلامی هم همان طوری که هست و آن چیزی که ملت ما از اول خواست او بوده‏‎ ‎‏است و حالا هم همان را تعقیب می کند، و ـان شاءالله ـ بعدها هم دنبال همین معناست و به‏‎ ‎‏پیش خواهد برد، در تبلیغاتتان همین معانی را در خارج منعکس کنید. بعدها هم باید ادامه‏‎ ‎‏بدهید در یک مواقعی که لازم است. باید سفارتخانه های ما یک مرکز تبلیغات باشد. و‏‎ ‎‏مع الأسف کم بوده است این. اخیراً شاید یک مقداری باشد، و الاّ در بسیاری از اوقات‏‎ ‎‏هیچ نبوده است. در بعضی از اوقات به ضدش هم در بعضی جاها بوده است. باید همۀ‏‎ ‎‏اینها توجه بشود. و این تبلیغاتی که در رأس همۀ امور است برای پیشبرد مقاصد یا‏‎ ‎‏جلوگیری از مقاصد، این تبلیغات را شما دامنه دارش کنید. و هر چه بیشتر ان شاءالله موفق‏‎ ‎‏باشید به این مطلب بزرگ.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته‏

‎ ‎

  • - شاعرترین شاعران.