سخنرانی
استواری در راه هدف ـ جلوگیری از نفوذ انحرافات
سخنرانی در جمع کارکنان مجله پویندگان راه زینب (استواری در راه هدف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 1 ربیع الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 60

موضوع : استواری در راه هدف ـ جلوگیری از نفوذ انحرافات

زبان اثر : فارسی

حضار : سردبیر و هیأت تحریریه مجله پویندگان راه زینب (اطلاعات بانوان)

سخنرانی در جمع کارکنان مجله پویندگان راه زینب (استواری در راه هدف)

سخنرانی

‏زمان: صبح 18 بهمن 1359 / 1 ربیع الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: استواری در راه هدف ـ جلوگیری از نفوذ انحرافات ‏

‏حضار: سردبیر و هیأت تحریریۀ مجلّۀ پویندگان راه زینب (اطلاعات بانوان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

استواری و پایداری در راه مقصد

‏     ‏‏هر کاری را که انسان شروع می کند نمی شود که در همان روزهای اول هرچه را که‏‎ ‎‏می خواهد انجام بگیرد. اینکه شما می گویید که کاری نکرده ایم، همین که در صدد هستید‏‎ ‎‏که کار خوب انجام بدهید، این بزرگترین کاری است که انجام گرفته است. انسان، اول که‏‎ ‎‏می خواهد یک مقصدی را، مقصد بزرگی را شروع کند تصمیم گرفتن برای او شاید از‏‎ ‎‏مشکلترین کارهایی است که انسان مبتلا به آن است. یک کار بسیار بزرگی که ارشاد یک‏‎ ‎‏ملت است، و بیشتر ارشاد نصف یک ملت است که بانوان باشند، این کار مشکلات زیاد‏‎ ‎‏دارد. تصمیم به این کار، خودش یک کار مهمی است شما تصمیم بعد گرفتید، بعد از‏‎ ‎‏تصمیم، هیچ به خودتان تزلزل و سستی راه ندهید. برای اینکه چنانچه انسان تصمیمی به‏‎ ‎‏یک امری گرفت ولی متزلزل باشد در اینکه آیا می تواند این کار را تا آنجا که می خواهد‏‎ ‎‏و آرزو دارد عمل کند، تصمیم گیری با این تزلزل نمی تواند کار را درست انجام بدهد.‏‎ ‎‏باید همان طور که شما تصمیم گرفتید، جازم باشید ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ امیدوار باشید که این عمل را‏‎ ‎‏می توانید انجام بدهید؛ اگر بخواهید، می توانید انجام بدهید. شما دیدید که کارهای‏‎ ‎‏بزرگی که در ظرف این دو سال در این کشور انجام گرفته است و تحول بزرگی که پیدا‏‎ ‎‏شده است بعد از قرنها ستمکاری، این کار در عین حالی که بسیار بزرگ بود، و شاید‏‎ ‎‏بسیاری از این متفکرین و روشنفکرها احتمال اینکه بشود این کار انجام بگیرد‏‎ ‎‏نمی دادند، مع ذلک، چون ملت تصمیم گرفت و در تصمیمش جازم بود، متزلزل نبود،‏

‏این کار انجام گرفت. حالا هم ان شاءالله باز مصمّم باشد ملت و جازم باشد به اینکه به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی می رسد؛ همین تصمیم و جازمیت او را به پیروزی خواهد رساند.‏

جلوگیری از نفوذ اشخاص منحرف

‏     ‏‏شما بانوان هم که مشغول یک عمل اسلامی ـ انسانی شدید، جازم باشید به اینکه چون‏‎ ‎‏برای خدا دارید این کار را ادامه می دهید موفق خواهید شد. هر اندازه ای که می توانید‏‎ ‎‏کوشش کنید که اولاً افرادی که انحراف دارند از این مسیر و انحراف دارند از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی خودش را جا نزنند. آن افراد اینطور نیست که بیایند بگویند ما انحراف داریم و‏‎ ‎‏آمدیم با شما کار کنیم. اینها از خود شما شاید بیشتر نمایش بدهند که نه. ما هم همین کار‏‎ ‎‏را می خواهیم انجام بدهیم ما هم در راه اسلام هستیم.‏

‏     باید شما اشخاصی که همکار می خواهید قرار بدهید برای خودتان، شناخته باشید از‏‎ ‎‏سابق که اینها وضعشان، وضع خانوادگیشان، مسیرشان در دانشگاه اگر بودند، چه طوری‏‎ ‎‏بودند؛ در سایر نقاط اگر چنانکه کار کرده اند، چه جور کار کرده اند؛ اینها را همه در نظر‏‎ ‎‏بگیرید، و افراد را برای کمک و دخالت در این امر بزرگ انتخاب کنید. و بعد راجع به‏‎ ‎‏طرز عمل شما، باید بنابر این بگذارید که هیچ اعتنا به انتقاداتی که ممکن است حتی به این‏‎ ‎‏اسمی که شما انتخاب کردید منحرفین بکنند، هیچ اعتنایی به این مسائل نکنید. همان‏‎ ‎‏راهی که دارید همان راه را بروید.‏

لزوم بررسی مطالب و مقالات مطبوعات

‏     ‏‏مقالاتی که نوشته می شود از اشخاصی که برای شما ـ ممکن است خارج از خود شما‏‎ ‎‏باشد ـ مقاله می فرستند، این مقالات را با دقت در یک شورایی که خودتان تأسیس‏‎ ‎‏می کنید مطالعه کنید. ممکن است یک وقت یک مقاله ای ابتدایش خیلی هم دلچسب‏‎ ‎‏باشد و برای شما خوب باشد، لکن در خلالش یک وقت مسائلی طرح بشود که بر خلاف‏‎ ‎‏مسیر خود شماست. مقالات هم باید به طور دقت، یک نفر نه، یک شورایی باشد یک‏‎ ‎‏جمعیتی باشد که این مقالات را درست تحت نظر بگیرد. و بعد از اینکه دیدید در همین‏

‏راه است و همین مسیر است، آن وقت در مجله آن مقاله را منعکس کنید. همین طور‏‎ ‎‏راجع به عکسهایی اگر آن هست. من درست الآن نمی توانم بگویم این را. اگر عکسهایی‏‎ ‎‏در آن هست، اگر چیزهایی مثلاً درش هست، باز توجه کنید که یک وقت قالب نزنند به‏‎ ‎‏شما یک عکسهایی که نباید در مجلۀ شما باشد. و ادامه بدهید همین کار را و دامنه اش را‏‎ ‎‏توسعه بدهید. و اشخاصی اگر در ادارۀ شما هستند که مخالف این موازین هستند، یا باید‏‎ ‎‏کنار گذاشته بشوند؛ و لا اقل حالا شما به آنها کاری نداشته باشید و مسیر خودتان را بروید‏‎ ‎‏و آنها را دخالت ندهید در امر خودتان. من دعا می کنم که خداوند شما را توفیق بدهد‏‎ ‎‏موفق بشوید به این خدمت بزرگ که ما مدتهای طولانی گرفتارش بودیم. و در این کشور‏‎ ‎‏ما این جور افراد هستند. توجه دارید که در زمان آن پدر و پسر خصوصاً به سر بانوان ما‏‎ ‎‏چه آمد. و به سر آن قشر بزرگی که باید خدمت به اسلام و مسلمین بکنند چه طور آنها‏‎ ‎‏مَلْعَبه کردند و عروسک درست کردند. باید خیلی توجه به این مسائل بکنید. و احتراز‏‎ ‎‏کنید ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ امثال آنهایی که در سابق برای آنها خوش رقصی می کردند. در بین شما یک‏‎ ‎‏وقت نباشند. خداوند ان شاءالله به شما توفیق بدهد، و به کار خیر خودتان ادامه بدهید.‏

‎ ‎