سخنرانی
ارزش تحمل سختی ها ـ احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایش های سیاسی ـ بی اعتنایی به تبلیغات سوء
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (احتراز نظامیان از ورود در خطوط سیاسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 2 ربیع الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 63

موضوع : ارزش تحمل سختی ها ـ احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایش های سیاسی ـ بی اعتنایی به تبلیغات سوء

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالروز رژۀ تاریخی افسران نیروی هوایی از برابر امام در 19 بهمن 1357

حضار : فکوری (وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی) و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (احتراز نظامیان از ورود در خطوط سیاسی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 19 بهمن 1359 / 2 ربیع الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ارزش تحمل سختیها ـ احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایشهای سیاسی ـ بی اعتنایی‏‎ ‎‏به تبلیغات سوء ‏

‏مناسبت: سالروز رژۀ تاریخی افسران نیروی هوایی از برابر امام در 19 بهمن 1357‏

‏حضار: فکوری (وزیر دفاع و فرماندۀ نیروی هوایی) و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

آشکار شدن ارزشها در روز سختی

‏     ‏‏ارزشهای انسانی در اوقات عادی معلوم نمی شود. در اوقاتی که آرام است یک کشور‏‎ ‎‏و به طور عادی زندگی را می گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروهها معلوم نمی شود.‏‎ ‎‏در آن اوقات شاید همه کس مدّعی باشد، مدّعی ارزش، مدّعی انقلابی بودن. و ارزش‏‎ ‎‏اشخاص و ارزش گروهها بعد از انقلاب و پیروزی نمی تواند تحقّق پیدا بکند و عرضه‏‎ ‎‏شود؛ برای اینکه بعد از پیروزی هم گروههای مختلف می آیند و همه اظهار بستگی‏‎ ‎‏می کنند و همه اظهار انقلابی بودن. گروههایی از اطراف برای استفاده و برای چیدن میوه‏‎ ‎‏از باغِ حاضرِ انقلاب جمع می شوند؛ و گاهی هم یا بسیاری از اوقات هم، این گروهها، این‏‎ ‎‏اشخاص که برای میوه چیدن آمده اند، حاضر نیستند که صاحب باغ هم با آنها شرکت‏‎ ‎‏کند! دربست همه چیز را برای خودشان می خواهند. شما بعد از انقلاب شاهد بودید که‏‎ ‎‏گروههایی عرض وجود کردند و اشخاصی، و همه به صورت انقلابی وارد شدند و‏‎ ‎‏خواستند که در این انقلاب بهره برداری کنند. و مع الأسف خود صاحب باغها را هم به‏‎ ‎‏عنوان شریک نشناختند. آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروهها ثابت می شود و‏‎ ‎‏نمایش پیدا می کند که روز سختی است و روز مرگ است.‏

‏     آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم‏‎ ‎‏طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است.‏

‏کاری که شما آن روز کردید با کارهایی که امروز می کنید بسیار تفاوت دارد. آن روز‏‎ ‎‏روزی بود که شما و هر کس که به ملت می خواست پیوند کند و به آغوش اسلام بیاید‏‎ ‎‏مواجه با مرگ بود؛ مواجه با گرفتاری بود؛ مواجه با قدرت شیطانی بود. و شما آن روز‏‎ ‎‏امتحان دادید. کسانی که نظیر شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت یا اعتصاب کردند و‏‎ ‎‏یا تظاهر کردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمایش گذاشتند. لکن شما که از نظامیها‏‎ ‎‏بودید و از نیروی هوایی طاغوت آن وقت بودید، این ارزش را بیشتر از دیگران عَرضه‏‎ ‎‏کردید که از طاغوت بُریدید و به اسلام پیوند کردید. و پیروزی انقلاب رهین همۀ ملت‏‎ ‎‏است و رهین اقدامات شما و سایر قوایی که بعد از شما به اسلام پیوستند و نمایش ارزش‏‎ ‎‏خودشان را دادند. آن روز را هم باید از «یوم الله » ما حساب کنیم. روزی که خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی شما برادران را و شما نیروی عظیم انسانی را در آن روز بسیج کرد؛ و شما اطاعت‏‎ ‎‏کردید از خدای تبارک و تعالی و به صف انسانی ـ اسلامی ملت پیوستید و به آغوش‏‎ ‎‏اسلام آمدید. قدر آن روز را همه می دانیم. آن روز، روزی است که در تاریخ و در تاریخ‏‎ ‎‏نیروی هوایی ضبط است. و من از همۀ نیروها ـ چه نیروی هوایی و چه نیروی دریایی و‏‎ ‎‏چه زمینی ـ و از همۀ کسانی که قوای مسلَّح بودند آن وقت و در آن وقت در خدمت‏‎ ‎‏طاغوت بودند و بعد به خدمت اسلام آمدند، تشکر می کنم، و ملت اسلام از همۀ آنها‏‎ ‎‏قدردانی می کند.‏

وارد نشدن نیروهای نظامی در گرایشهای سیاسی

‏     ‏‏مطلبی که من باید به شما و تمام قوای مسلّحه، و خصوصاً ارتش و ژاندارمری، و سایر‏‎ ‎‏کسانی که مربوط به قوای نظامی هستند تذکر بدهم ‏‏[‏‏این‏‏]‏‏ که شما آقایان توجه داشته‏‎ ‎‏باشید که یک گرایشهای سیاسی، یک تبلیغات سیاسی در ایران هست. شاید گروههایی یا‏‎ ‎‏اشخاصی بیایند نفوذ کنند در بین شما؛ و با آن دیدهای سیاسی که انطباق با دیدِ اسلام‏‎ ‎‏ندارد، سیاستهای شرقی یا غربی است، به شما مسائلی را القا کنند. شما در این گرایشهای‏‎ ‎‏سیاسی و در این مسائل سیاسی وارد نشوید. دیدهای سیاسی را داشته باشید، مطالعات‏‎ ‎‏سیاسی مانع ندارد. اما گرایشهای سیاسی که ممکن است آنهایی که بیایند و با شماها‏

‏صحبت کنند و نفوذ کنند در صفهای شما، شما را بدون اینکه توجه داشته باشید از این‏‎ ‎‏راهی که تاکنون آمده اید و از طاغوت به اسلام پیوسته اید جداکنند، و شما توجه نداشته‏‎ ‎‏باشید. سیاستمداران یک مطالعات سیاسی دارند که امثال اشخاص عادی از آنها‏‎ ‎‏اطلاعاتی ندارند. ممکن است افرادی بیایند از همان اشخاصی که دیدهای سیاسی دارند‏‎ ‎‏لکن این دیدهای سیاسی با مصالح کشور تطبیق نمی کند شماها را در اثر تبلیغات‏‎ ‎‏خودشان خدای نخواسته منحرف کنند؛ و این ارزشی را که شما در دنیا دارید و پیش‏‎ ‎‏اسلام دارید و در کشور خودتان دارید از شما سلب کنند. خیلی باید توجه داشته باشید که‏‎ ‎‏به شیاطینی که بخواهند شما را منحرف کنند، یا به طرف راست یا به طرف چپ ولو با اسم‏‎ ‎‏اسلام و اسم ایران و اسم کشور ایران. خیلی توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته‏‎ ‎‏منحرف بشوید و از اسلامِ عزیز، شما را جدا کنند.‏

دولت اسلامی؛ پایبند اخلاق و ارزش های انسانی

‏     ‏‏اسلام برای شما و برای همۀ بشر و همۀ توده های عالم تحفه آورده است. تحفۀ‏‎ ‎‏همگانی و برای همه. و در رأس برنامه های اسلامی؛ هدایت است که شما را هدایت کند‏‎ ‎‏به راهی که هم دنیای شما تعمیر بشود و معمور باشد، و هم آخرت شما. در هیچ رژیمی و‏‎ ‎‏در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام ودر رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی است، نخواهد بود. ادعاها زیاد است، هرجا بروید سران کشورها،در هر‏‎ ‎‏جا بروید، خصوصاً کشورهای ابر قدرت، ادعاهایشان زیاد است. ادعای اینکه ما خلق را‏‎ ‎‏می خواهیم و مصالح خلق و توده ها را می خواهیم و مصالح کارگران را. این ادعا زیاد‏‎ ‎‏است، و از قدیم هم زیاد بوده. ادعای اینکه ما به حقوق بشر احترام قائل می شویم و ما‏‎ ‎‏نسبت به حقوق بشر وفادار هستیم. این ادعاها زیاد است. پیشتر هم بوده، حالا هم هست.‏‎ ‎‏لکن شما باید به اَعمال این مدعیان نگاه کنید، نه به گفتار آنها. گفتارشان شیرین است،‏‎ ‎‏اعمالشان از زهر تلختر است. همانهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همانهایی که مدعی‏‎ ‎‏این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود اولین اشخاصی هستند و اولین‏‎ ‎‏دولتهایی هستند که نه به حقوق بشر اعتنا دارند، و نه به این سازمانهایی که به دست‏

‏خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می کنند که ما انقلاب کردیم برای خلقها و‏‎ ‎‏برای مردم مستضعف، وقتی اَعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به‏‎ ‎‏ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت‏‎ ‎‏است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلودۀ به آن هواهای نفسانی است که انسان‏‎ ‎‏هرگز سیر نمی شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال‏‎ ‎‏می کنند. ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ خود مردم استفاده می کنند و مردم را به قیادت خودشان ‏‏[‏‏به اسارت‏‏]‏‏ در‏‎ ‎‏می آورند و از مردم استفادۀ قدرت برای خودشان می کنند. همانهایی که ادعای توده ای‏‎ ‎‏بودن و برای توده بودن را می کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیونها نفر از این‏‎ ‎‏توده های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده اند. و‏‎ ‎‏همانهایی که ادعای حقوق بشر را می کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت‏‎ ‎‏رسانده اند، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیۀ بشر محروم کردند.‏

‏     نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروههای‏‎ ‎‏سیاسی که می خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسلام نیست.‏

‏     چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می گیرند و ممکن است‏‎ ‎‏در بین شما نفوذ بکنند حرفهای آنها را درست توجه کنید ببینید آیا همان حرفی است که‏‎ ‎‏ملت در ابتدای انقلاب می زند، که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا. همین‏‎ ‎‏وحدت کلمه شما را با اینکه اندک بودید در مقابل ابرقدرتها برآنها پیروز کرد، و کشور‏‎ ‎‏شما را که در طول سالیان دراز در تحت سلطۀ اجانب بود یا در تحت سلطۀ سلاطین جور‏‎ ‎‏بود نجات داد. شما را مستقل کرد و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کرد و سلطۀ‏‎ ‎‏آنها را از سر شما کوتاه کرد. شما باید توجه کنید گویندگانی که پیش شما می آیند یا‏‎ ‎‏کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند، توجه‏‎ ‎‏کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر‏‎ ‎‏است، یا دعوت به وحدت و دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به‏‎ ‎‏اتحاد همۀ قشرهای ملت می کنند، نمی خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی خواهند‏

‏سپاهیان را از شما، نمی خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی خواهند آنها را از‏‎ ‎‏شما، نمی خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند، و دعوت به‏‎ ‎‏همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت‏‎ ‎‏فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر‏‎ ‎‏فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی‏‎ ‎‏هستند و این حرفها حرفهای اسلامی و قابل قبول.‏

‏     و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است‏‎ ‎‏که خدای تبارک و تعالی می فرماید که ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً‎[1]‎‏ تمام شما اعتصام به‏‎ ‎‏ریسمان خدا بکنید. تمام شما مأمورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی‏‎ ‎‏می خواهند بین شما و گروهی از ملت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابلۀ با گروهی از‏‎ ‎‏ملت یا همۀ ملت؛ بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت‏‎ ‎‏انبیای خداست و بر خلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کنند.‏‎ ‎‏گروههایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می کنند، و در یکی دو روز سابق هم‏‎ ‎‏اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا می کنند ما فدایی خلقیم و ما برای‏‎ ‎‏خلق می خواهیم فعالیت کنیم و تبلیغ کنیم، می بینید که اینها در جبهه ها هرگز حاضر نیستند‏‎ ‎‏و در داخل جبهه ها هرگز نیامده اند، و در پشت جبهه ها به کارشکنی برای عزیزان ما که در‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیت اند. اینها از اسلام جدا هستند؛ و از انسانیت‏‎ ‎‏هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و دشمنان خلق اند که به اسم «فدایی خلق»‏‎ ‎‏خودشان را محسوب کردند. و این همان حیله ای است که ابر قدرتها برای تحت ستم قرار‏‎ ‎‏دادن ملتها حتی ملتهای خودشان به کار می برند، که ما با توده های مردم رفیق هستیم؛ و با‏‎ ‎‏اسم «رفیق» توده های مردم را اسم گذاری می کنند و خودشان را «رفیق» می دانند، لکن‏‎ ‎‏دشمن آنها هستند. طرفین شرق و غرب با انسانها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به‏

‏خودشان هست و مربوط به قدرت خودشان هست، به چیز دیگر فکر نمی کنند.‏

ادّعاهای دروغین طرفداران خلق و ملیت

‏     ‏‏شما مقایسه کنید بین سران کشورهای قدرتمند، با سرانی که در اسلام بودند و در‏‎ ‎‏صدر اسلام قدرتشان از اینها هم بیشتر بود، ببینید فرق از کجا تا به کجاست. ببینید‏‎ ‎‏حکومت اسلام چه حکومتی است؛ و حکومت غیر اسلام چه حکومتی. مع الأسف‏‎ ‎‏نگذاشتند قدرتهای شیطانی که اسلام پیاده بشود. نگذاشتند که چهرۀ اسلام آن طوری که‏‎ ‎‏هست نمایش پیدا کند. اسلام از ابتدا غریب بود، و حالا هم غریب است. الآن هم که شما‏‎ ‎‏ملت ایران و شما سربازان عزیز ایران می خواهید اسلام را در ایران زنده کنید و جاوید‏‎ ‎‏کنید، می بینید که تمام قدرتها تقریباً، اکثر قریب به اتفاق قدرتها با شما مخالفت می کنند؛‏‎ ‎‏در هر اجتماعی که باشند شما را محکوم می کنند. الآن که شما با این جنگی که ابتلا به آن‏‎ ‎‏پیدا کردید و آنها به شما حمله کردند و صدام هجوم کرد به مملکت ما، الآن هم که‏‎ ‎‏می بینید که این امر واضحی است که دولت فاسد صدام به این ملت ما تهاجم کرد و این‏‎ ‎‏قدر از جوانهای ما را کشت و این قدر از اطفال و جوانها و پیرها و زنهای ما را قتل عام‏‎ ‎‏کرد، باز هم وقتی که در کنفرانس طائف می نشیند تمامش اظهار مظلومیت است! و یکی‏‎ ‎‏نیست به او در آن جمع بگوید که تو هجوم کردی، نه ایران. کنفرانسی که از کشورهای‏‎ ‎‏مختلف جمع شدند و با هم نشستند، و عقد پیمان بستند که به ضد اسلام و ضد مصالح‏‎ ‎‏اسلامی با اسم اسلام قیام کنند. بسیاری از آنها را همۀ شما و ما می شناسیم که در طول‏‎ ‎‏مدت سلطنتشان یا ریاست جمهوریشان با ملتهای خودشان چه کردند، و با اسلام چه‏‎ ‎‏کردند، و با صهیونیسم چه قدر همراه بودند؛ در عین حال در یک مجمعی جمع می شوند‏‎ ‎‏و در آن مجمع آن شخص برای آنها صحبت می کند و مورد تأیید بسیاری از آنها‏‎ ‎‏می شود. ادعاها زیاد است، لکن واقعیتها بر خلاف ادعاهاست. زیادند اشخاصی که از‏‎ ‎‏اسلام دم می زنند، لکن وقتی که به عملشان رسیدگی می شود صد در صد، مخالف اسلام‏‎ ‎‏است. زیادند اشخاصی که از ملت و از ملیت دم می زنند، لکن وقتی که به قدرت می رسند‏

‏بر خلاف ملت و بر خلاف ملیت عمل می کنند. این بختیار‏‎[2]‎‏ بود که همه دیدید. از جبهۀ‏‎ ‎‏«ملّی» بود و جزء ملی گرایان. و دیدید که با ملت ما چه کرد، و چنانچه قدرتهای شما‏‎ ‎‏جلوی او را نگرفته بود، چه می کرد. از حرفها گول نخورید. از ادعاها گول نخورید. و‏‎ ‎‏خودتان تفکر کنید. خودتان چشم خودتان را باز کنید و بدانید که اسلام است که پشتیبان‏‎ ‎‏ملتهاست.‏

پیوستگی همیشگی ملت به اسلام

‏     ‏‏حکومتهای اسلامی بود در صدر اسلام که پشتیبان ملتها بود و غمخوار توده ها. کسان‏‎ ‎‏دیگر صحبت می کنند، و اسلام عمل می کند. اینها از حقوق بشر صحبت می کنند، و بر‏‎ ‎‏خلاف حقوق بشر عمل می کنند؛ اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل‏‎ ‎‏می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند‏‎ ‎‏و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند. به اسلام پیوسته باشید. و پیوند خودتان‏‎ ‎‏را هر روز محکم کنید. از شیاطینی که می خواهند پیوند شما را از اسلام جدا کنند، و شما‏‎ ‎‏را از ملت و ملت را از شما، و شما را از روحانیت که غمخوار شماست و روحانیت را از‏‎ ‎‏شما جدا کنند، آنها را توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته موفق بشوند.‏

‏     خداوند ان شاءالله این پیروزی را تا آن نقطۀ نهایی برساند و شما برادران عزیز ما را از‏‎ ‎‏همۀ قشرها که هستید، موفق کند که همین راه مستقیمی که راه انسانیت است و راه‏‎ ‎‏خداست تا آخر در پیش گیرید، مُنتهی الیه خداست؛ و مُنتهی الیه او نعمتهای بزرگ‏‎ ‎‏خداست. ان شاءالله جاوید باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - سوره آل عمران، آیۀ 103: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید».
  • - شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی.