نامه
موافقت امام خمینی با تشکیل شورای عالی تبلیغات اسلامی
نامه به آقای محمد امامی کاشانی (موافقت با تشکیل شورای عالی تبلیغات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 8 ربیع الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 110

موضوع : موافقت امام خمینی با تشکیل شورای عالی تبلیغات اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : امامی کاشانی، محمد

نامه به آقای محمد امامی کاشانی (موافقت با تشکیل شورای عالی تبلیغات)

نامه

‏زمان: 25 بهمن 1359 / 8 ربیع الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موافقت امام خمینی با تشکیل شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏مخاطب: امامی کاشانی، محمد‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله العالی‏

‏بعد از تحیت و سلام، خاطر مبارک مستحضر است که حقیر مسئولیت تبلیغات اسلامی مستقر در مدرسۀ‏‎ ‎‏شهید مطهری را دارم، و کارهایی که انجام شده است خلاصه ای تقدیم می شود. و نظر به اینکه حوزۀ‏‎ ‎‏علمیۀ قم هم فعالیت تبلیغاتی داشته و دارد و نیز تبلیغات به خارج از کشور گسترش یافته است، ضرورت‏‎ ‎‏داشت شورایی تشکیل شود و کارهایشان هماهنگ و بهتر انجام گردد. لذا حجج اسلام آقایان: جنتی‏‎ ‎‏(عضو شورای نگهبان)، محمدجواد باهنر (عضو شورای انقلاب فرهنگی)، شرعی (نمایندۀ جامعۀ‏‎ ‎‏مدرسین قم)، عبایی (از دفتر تبلیغات قم)، حقانی (رابط بین شورایعالی تبلیغات و شورای هماهنگی)،‏‎ ‎‏از همۀ شاخه های فرهنگی، نهادهای انقلاب قم و مدرسۀ شهید مطهری دعوت نمودم و شورایی عالی‏‎ ‎‏به اضافۀ حقیر تشکیل گردید تا شورای هماهنگی شاخه های فرهنگی اسلامی را تغذیه نماید. اعضای‏‎ ‎‏شورا امیدوارند از رهنمودهای پدرانۀ رهبر عالیقدر بهره مند گردند ـ ادام الله ظلکم العالی. محمد‏‎ ‎‏امامی کاشانی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     شورای مذکور مورد تایید است و حضرات آقایان مذکور را می شناسم و مورد اعتماد‏‎ ‎‏هستند. امید است در این امر مهم کوشش نمایند و تبلیغات اسلامی را با همۀ ابعادش هر‏‎ ‎‏چه بهتر و بیشتر گسترش دهند و اشخاصی که برای این امر مهم تعیین می شوند اشخاص‏‎ ‎‏ارزشمند مورد اعتماد باشند. توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎