سخنرانی
اهمیت تهذیب نفس و تقدم آن بر تعلیم
سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری (تهذیب مقدم بر تعلیم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اس‍ف‍ن‍د ‭1359

زمان (قمری) : 23 ربیع الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 168

موضوع : اهمیت تهذیب نفس و تقدم آن بر تعلیم

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم ـ کارکنان مدرسه شهید مطهری ـ اعضای انجمن اسلامی مدارس دخترانه دامغان و سمنان

سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری (تهذیب مقدم بر تعلیم)

سخنرانی

‏زمان: 10 اسفند 1359 / 23 ربیع الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: اهمیت تهذیب نفس و تقدم آن بر تعلیم‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم ـ کارکنان مدرسۀ شهید مطهری ـ اعضای انجمن اسلامی مدارس‏‎ ‎‏دخترانۀ دامغان و سمنان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

برتری تهذیب اخلاق بر تحصیل

‏     ‏‏من امیدوارم که خواهران و برادرانی که در مدرسۀ عالی شهید مطهری ـ رحمه الله ـ‏‎ ‎‏هستند و مشغول تحصیل و تبلیغ هستند توجه داشته باشند که مدرسه به اسم شهیدی است‏‎ ‎‏که برای اسلام مفید بود و نوشته های او و گفتار او مربی جوانان ما هست، و باید باشد. شما‏‎ ‎‏خواهرها و برادرها که در این مدرسه هستید برنامه تان را آنطور تنظیم کنید که از بین شما‏‎ ‎‏مطهری ها، یا یک مطهری، پیدا بشود. عزمتان جزم این معنا باشد، و توجهتان به خدا و‏‎ ‎‏اعمالتان خالص برای خدای تبارک و تعالی. جدیت کنید که در آن مدرسه که هستید‏‎ ‎‏تحصیل کنید. و بالاتر از تحصیل، تهذیب اخلاق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلامی باشید و علوم اسلامی‏‎ ‎‏را با نفوس اسلامی تکمیل کنید. در کنار تحصیل جدی در احکام اسلام و معارف‏‎ ‎‏اسلامیه، تهذیب اسلامی داشته باشید. مدرسه های علمی و دینی و تمام مدارسی که در‏‎ ‎‏آن تحصیل می شود، چه تحصیلات علوم دینی باشد یا تحصیلات دیگر، در رأس‏‎ ‎‏برنامه هایشان در این جمهوری اسلامی باید این معنا باشد که مهذَّب باشند، قبل از اینکه‏‎ ‎‏عالِم هستند. مهذب باشند، قبل از اینکه محصل هستند. در مدارس، همۀ مدارس سرتاسر‏‎ ‎‏کشور، لازم است که اشخاصی که مهذب هستند و علما و گویندگانی که راه حق را تا آن‏‎ ‎‏اندازه که قدرت داشتند پیموده اند در این مدارس بروند و حوزۀ اخلاقی و حوزۀ تهذیب‏‎ ‎‏و حوزۀ معارف اسلامی تشکیل بدهند، که در کنار تحصیلات علمی، تهذیب اسلامی و‏

‏اخلاق اسلامی باشد. اگر تهذیب اسلامی در مدارس نباشد، چه مدارس دینی و چه مثل‏‎ ‎‏سایر دانشگاهها، که آنها هم باز مدارس اسلامی و دینی هستند، باید توجه کنند که‏‎ ‎‏معلمانی که در این مدارس هستند و کسانی که در این مدارس تبلیغ می کنند یا صحبت‏‎ ‎‏می کنند اشخاصی باشند که صد در صد اسلامی و معتقد به احکام اسلام و عقاید اسلامی‏‎ ‎‏باشند، که کسانی که پیش آنها تربیت می شود تربیتهای اسلامی با تهذیبهای اسلامی باشد.‏‎ ‎‏و شما بدانید که چنانچه عالِم، هر عالِمی باشد، تهذیب اسلامی و اخلاق اسلامی پیدا‏‎ ‎‏نکند، برای اسلام مضر است، که نافع نیست. آنقدری که از زبان و قلم اشخاصی که تعهد‏‎ ‎‏به اسلام نداشته اند و انحراف داشته اند کشور ما صدمه دیده است از توپ و تانک و از‏‎ ‎‏محمدرضا و پدرش صدمه ندیده است. صدمۀ اینها صدمۀ روحی است. صدمۀ روحی‏‎ ‎‏بالاتر از صدمات جسمی است. چنانچه عالِم مهذب نباشد، ولو اینکه عالِم به احکام‏‎ ‎‏اسلام باشد، ولو اینکه عالِم به توحید باشد اگر مهذب نباشد، برای خودش و برای‏‎ ‎‏کشورش و برای ملتش و برای اسلام ضرر دارد که نفع ندارد. اگر بخواهید خدمتگزار‏‎ ‎‏اسلام باشید، خدمتگزار ملت اسلامی باشید، و اسیر در دست ابر قدرتها و آنها که پیوند با‏‎ ‎‏ابر قدرتها دارند نباشید، باید دانشگاه و فیضیه و همۀ آنها که مربوط به دانشگاهند و همۀ‏‎ ‎‏آنها که مربوط به فیضیه هستند در رأس برنامه های تحصیلی شان برنامۀ اخلاقی و‏‎ ‎‏برنامه های تهذیبی باشد؛ تا امثال مرحوم مطهری ـ رحمهُ الله ـ را به جامعه ‏‏[‏‏تقدیم‏‏]‏‏ کند. و‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته بر خلاف باشد، آن وقت افرادِ مقابلِ این افراد را به جامعه می فرستد؛‏‎ ‎‏و اینها جامعه را به فساد می کشند و مردم را به اسارت.‏

اساتید وابسته، منشأ تمام بدبختیها

‏     ‏‏آنقدر که کشور ما از دانشگاه و فیضیه صدمه دیده است از جاهای دیگر ندیده است.‏‎ ‎‏باید هر دو اینها مهذب باشند. علمای اسلام و اساتید دانشگاه با هم پیوند داشته باشند،‏‎ ‎‏تفاهم داشته باشند، که این دو محل را محل اسلامی کنند. و معلمهایی که انتخاب‏‎ ‎‏می شوند در دانشگاه بخصوص و در سایر جاها معلمهای متعهد باشند؛ و معلمهایی باشند‏

‏که نه فکر آنها طرف شرق باشد، و نه دست آنها طرف غرب دراز باشد. چنانچه در بین‏‎ ‎‏معلمین ما شرقی یا غربی باشد، این کشور ما یا گرایش به شرق پیدا می کند، یا گرایش به‏‎ ‎‏غرب پیدا می کند؛ و از محتوای جمهوری اسلامی، که شعارش نه شرقی و نه غربی است،‏‎ ‎‏تهی می شود. اعتنا ‏‏[‏‏نکنید‏‏]‏‏ به اینکه بعضی از اشخاص می گویند که نباید اینطور تهذیبها‏‎ ‎‏بشود؛ و باید آزاد و سر خود هر کس هر جا می خواهد برود. هر معلمی بخواهد جوانها و‏‎ ‎‏بچه های ما را هر جور تربیت کند این انحراف است؛ بر خلاف تعالیم عالیۀ اسلام است.‏‎ ‎‏اسلام آنقدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد به هیچ چیز کوشش‏‎ ‎‏ندارد. اسلام اصلاً برای آدم ساختن آمده است. این مکتبهای انحرافی آدم را از آدمیتش‏‎ ‎‏بیرون می کند؛ کشور ما را به جایی می رساند که یا پناه به شرق و کمونیست ببرد؛ یا پناه به‏‎ ‎‏غرب و امریکا. و منشأ تمام این بدبختیها این اساتیدی بودند که متعهد نبودند، و زیر‏‎ ‎‏دست آنها افرادی بیرون آمدند که آن افراد جامعۀ ما را به هلاکت رساندند و مملکت ما‏‎ ‎‏را و سران مملکت ما را با شرق یا با غرب متصل کردند. مهمتر چیزی که برای کشور ما‏‎ ‎‏لازم است تعهد اسلامی و تهذیب اسلامی است. اگر این یک سنگر صحیح بشود و سنگر‏‎ ‎‏دانشگاه و فیضیه یک سنگر اسلامی باشد، دیگر سایر ملت به این طرف یا آن طرف‏‎ ‎‏نخواهند گرایید؛ و با صراط مستقیم راه انسانیت و راه اسلامیت و راه استقلال و راه‏‎ ‎‏آزادی را طی می کنند.‏

‏     من از خدای متعال خواستارم که توفیق به همۀ شما خواهران و برادران بدهد، و همۀ‏‎ ‎‏شما در راه هدف، که همان اسلام است، در راه هدف اعلی که الله است، قدم بردارید؛ و‏‎ ‎‏دیگران را به همان راه هدایت کنید؛ که این راه مستقیم انسانیت است؛ و خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی ما را هدایت کند به این صراط مستقیم. ‏

‏والسلام علیکم‏

‎ ‎