سخنرانی
ارزش و اهمیت حاکمیت بر قلوب
سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی (اهمیت حاکمیت بر قلوب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 اس‍ف‍ن‍د ‭1359

زمان (قمری) : 26 ربیع الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 179

موضوع : ارزش و اهمیت حاکمیت بر قلوب

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ـ بنی صدر، ابوالحسن (رئیس جمهور و فرمانده کل قوا) ـ فلاحی (جان

سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی (اهمیت حاکمیت بر قلوب)

سخنرانی

‏زمان: ظهر 13 اسفند 1359 / 26 ربیع الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ارزش و اهمیت حاکمیت بر قلوب ‏

‏حضار: هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ـ بنی صدر، ابوالحسن (رئیس جمهور و‏‎ ‎‏فرمانده کل قوا) ـ فلاحی (جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش) ـ فکوری (وزیر دفاع و‏‎ ‎‏فرمانده نیروی هوایی) ـ خمینی، سید احمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حاکمیت بر قلوب 

‏     ‏‏من لازم می دانم که به شما آقایان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید‏‎ ‎‏نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتان بکنید؛ نه‏‎ ‎‏حکومت بر ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از‏‎ ‎‏زیر تعهدهای اجانب و سلطۀ آنها بیرون بیایند، حکومتهای آنها باید کوشش کنند که‏‎ ‎‏قلوب ملتِ خودشان را به دست بیاورند حکومت بر قلوب؛ یک حکومت شیرین است؛‏‎ ‎‏به خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد. شما دیدید که ایران با اینکه یک‏‎ ‎‏مملکت کم جمعیتی است، لکن برای اینکه قلوب ملت با حکومت موافق بود و موافق‏‎ ‎‏هست الآن در همۀ گرفتاریهایی که حکومت دارد، در همۀ گرفتاریها، ملت کوشش‏‎ ‎‏می کند که همقدم باشد با آنها و مقاصد دولت را به پیش ببرد.‏

‏     ما در این جنگی که ناگهان بر ما تحمیل شد، و آنها گمان می کردند که با یک ارتش‏‎ ‎‏مقابل هستند، آن هم به خیال خودشان یک ارتش ضعیف و آشفته، دیدید که اشتباه‏‎ ‎‏کرده بودند و حسابهای آنها صحیح نبود. برای اینکه آنها نه حساب ارتش فعلی ما را‏‎ ‎‏کرده بودند؛ و نه حساب ملت را. ارتش فعلی ما و همین طور سایر قوای نظامی و مسلّح ما‏‎ ‎‏امروز غیر از زمان طاغوت است. زمان طاغوت دلها همراه نبود، و مردم با ابدان بزور‏

‏همراهی می کردند. و در این زمان دلها همراه است و حکومت بر دلهاست. رئیس جمهور‏‎ ‎‏بر دلهای مردم حکومت می کند. و نخست وزیر ما و مجلس ما همه بر دلهای مردم‏‎ ‎‏حکومت می کنند. از این جهت، الآن که لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و‏‎ ‎‏دفاع هستند، تمام کشور ما یکپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهی با ارتش و همراهی با‏‎ ‎‏قوای مسلّحه مشغول هستند. و شاید هر روز یا اکثر روزها، جوانهایی اینجا بیایند و با گریه‏‎ ‎‏بخواهند که عازم به جبهه ها بشوند برای شهادت. حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو‏‎ ‎‏را دارند و بچه های نارَس هم این آرزو را دارند. این برای این است که در این کشور‏‎ ‎‏اسلام حکومت می کند؛ و حکومت این کشور حکومت بر ابدان نیست؛ حکومت بر‏‎ ‎‏قلوب است قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می کنند همراه است. و ملت‏‎ ‎‏است که حکومت می کند.‏

آسیب ناپذیری در حاکمیت بر قلوب 

‏     ‏‏شما آقایان کوشش کنید، شما سران کشورها کوشش کنید، و به دیگر سران کشور هم‏‎ ‎‏سفارش کنید که آنها هم نظیر ایران حکومت بر قلوب مردم بکنند. اشکال مسلمین این‏‎ ‎‏است که در بسیاری از حکومتها حکومت بر ابدان است، آن هم با فشار؛ و لهذا موفق‏‎ ‎‏نیستند. اگر ما حکومت بر ارواح بکنیم و سران کشورهای اسلامی حکومت بر ارواح‏‎ ‎‏بکنند و قلوب ملتها را به دست بیاورند، با این کثرت جمعیت و با این مخازن زیاد اینها‏‎ ‎‏آسیب پذیر نخواهند بود؛ و بر همۀ کشورهایی که بخواهند به آنها تعدّی کنند، مقابله‏‎ ‎‏می کنند و هیچ کشوری با ملتها نمی تواند مقابله کند. کشورها با دولتها مقابله می کنند و با‏‎ ‎‏ارتشهایی که قلوب مردم با آنها نیستند.‏

‏     شما کوشش کنید و به دوستان خودتان بگویید که کوشش کنند که قلوب مردم را به‏‎ ‎‏دست بیاورند. همان طوری که در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حکومت بود.‏‎ ‎‏حکومت صدر اسلام؛ حکومت بر قلوب بود. و لهذا با جمعیتهای کم بر امپراتوریهای‏‎ ‎‏بزرگ غلبه کردند. الآن بحمدالله جمعیت مسلمین قریب یک میلیارد است؛ چرا باید با‏

‏اینکه یک میلیارد جمعیت ما داریم؛ قدس ما را صهیونیستها ببرند، و حکومتهای دیگر را‏‎ ‎‏هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتی که اینها اگر باهم مجتمع باشند، حکومت‏‎ ‎‏بزرگی خواهند بود. هر کدام در محل خودشان حکومت بر محل خودشان، و همه با هم‏‎ ‎‏زیر بیرق اسلام باشند.‏

‏     ان شاء الله امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و‏‎ ‎‏مسلمین است.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎