سخنرانی
توطئه های رژیم سابق برای بانوان ـ اهمیت نقش والای زنان در جامعه ـ پرهیز از دامن زدن به اختلافات
سخنرانی در جمع بانوان مؤسسه 12 فروردین قم (نقش زن در جامعه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 اس‍ف‍ن‍د ‭1359

زمان (قمری) : 9 جمادی الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 196

موضوع : توطئه های رژیم سابق برای بانوان ـ اهمیت نقش والای زنان در جامعه ـ پرهیز از دامن زدن به اختلافات

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان مؤسسه 12 فروردین قم

سخنرانی در جمع بانوان مؤسسه 12 فروردین قم (نقش زن در جامعه)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 25 اسفند 1359 / 9 جمادی الاول 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: توطئه های رژیم سابق برای بانوان ـ اهمیت نقش والای زنان در جامعه ـ پرهیز از دامن زدن‏‎ ‎‏به اختلافات‏

‏حضار: بانوان مؤسسۀ 12 فروردین قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه های رژیم سابق برای بانوان

‏     ‏‏درود بر شما بانوان معظّم که با نصیحتهای خودتان می خواهید ما را به راه راست‏‎ ‎‏وادارید. درود بر بانوان سراسر کشور که در این نهضت شریف معلم مردان بودند، و حالا‏‎ ‎‏هم به همان نحو باقی ماندند. ایادی اجانب کوشیدند این قشر محترم که ساختمان صحیح‏‎ ‎‏کشورها به دست توانای آنها بجاست، از شما بانوانی که باید ایران را بسازید و باید مردان‏‎ ‎‏را بسازید، عروسکهایی درست کنند و دست ملعبه های فاسد بسپارند، و بحمدالله موفق‏‎ ‎‏نشدند. نقشه این بود که این قشر مؤثر را که از دامن آنها زنان و مردان مؤثر تربیت می شود‏‎ ‎‏طوری کنند که اطفال خودشان را از دامنهای خودشان برانند، و در جاهای دیگری که‏‎ ‎‏اطفال در آنجا جمع می شوند انباشته کنند؛ و شما را از مهر مادری و آنها را از سرپرستی‏‎ ‎‏مادرانشان جدا کنند، که این افرادی که باید که در دامنهای شما تربیت بشوند از شما جدا‏‎ ‎‏بشوند، و نتوانند برای کشور خودشان و برای اسلام عزیز عمل کنند. نقشه این بود که با‏‎ ‎‏توطئۀ کشف حجاب مفتضح در زمان قُلْدرِ نافهم، رضاخان، این قشر عزیز را که جامعه را‏‎ ‎‏باید بسازند تبدیل کنند به یک قشری که فاسد کنند جامعه را. و این نقشه نه اختصاص به‏‎ ‎‏شما بانوان داشت؛ بلکه جوانان و مردان را همین طور بکشانند به مراکز فساد، و آن طور که‏‎ ‎‏می خواهند آنها را تربیت کنند که چنانچه کشورشان به دست هر کس بیفتد، بی تفاوت‏‎ ‎‏باشند یا مؤیّد.‏


‏     اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در‏‎ ‎‏جوانان ما پیدا شد؛ این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما. اینهایی که در گوشه و‏‎ ‎‏کنار به گوش اشخاص می خوانند که این انقلاب کاری انجام نداد؛ اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏این تحولی که در شما پیدا شده است، چون مضر به حال آنها و قدرتهای چپاولگر است،‏‎ ‎‏این را چیزی حساب نکنند؛ و با تبلیغات سوءشان به شما بباورانند که چیزی نشده است.‏‎ ‎‏چه بهتر از اینکه در یک همچو جلسه ای که شما بانوان هستید و فعالیت اخلاقی و‏‎ ‎‏زحمتهای همه جانبه برای مستمندان و برای آوارگان می کشید، از این تحول بهتر چه؟ اگر‏‎ ‎‏در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانبه آنها. نیمی از‏‎ ‎‏جمعیت در ایران هستند، و این نیم آن، نیم دیگر را هم تربیت می کند.‏

اهمیت نقش والای زنان در جامعه

‏     ‏‏نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏خودشان یک قشر فعّال در همۀ ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت‏‎ ‎‏می کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر‏‎ ‎‏است. و این امری است که انبیا می خواستند. می خواستند که بانوان قشری باشند که آنها‏‎ ‎‏تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. لکن آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند این کشور را از همۀ مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامی، اخلاقی، اعمال‏‎ ‎‏صالحه و آنها را به مراکز فساد بکشانند، آنها هستند که می بینند. الآن که شما وارد شدید‏‎ ‎‏در جامعه و خدمت به جامعه ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ نقشه های آنها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل‏‎ ‎‏شده است، از این جهت فریاد آنها بلند است که چیزی نشده است و این زمان مثل زمان‏‎ ‎‏رژیم سابق است و هیچ تغییری با زمان رضاخان و پسرش نکرده! اینها تبلیغاتی است بر‏‎ ‎‏خلاف آن چیزی که مشاهَد است. برای بانوان سرتاسر کشور و مردان سرتاسر کشور،‏‎ ‎‏تحولی که پیدا شده، آن ارزشی که امروز در کشورهای اسلامی و خصوصاً در کشور‏‎ ‎‏ایران پیدا شده است، این است که در رژیم سابق شأن و مرتبت؛ عبارت از آرایش مهوِّع‏

‏و لباسهای کذا و منزلگاههای کذا بود؛ و امروز ارزش، ارزش انسانی است، ارزش‏‎ ‎‏اخلاقی است، ارزش انسانی است به واسطۀ همین تحول در قشر بانوان، دیگر آنهایی که‏‎ ‎‏با آرایشهای فاسد و لباسهای فاخر می خواستند فخرفروشی کنند در بین جامعۀ نسوان ما‏‎ ‎‏محکوم اند و خجالت زده اند. آن روز، بانوان اسلامی ما خجلت می کشیدند که با لباس‏‎ ‎‏اسلامی و لباسی که در آن مراعات شده باشد ‏‏[‏‏ظاهر بشوند‏‏]‏‏ طبقات ضعیف هم اگر این‏‎ ‎‏کار را می کردند، خجالت می کشیدند در بین قشرهای فاسد و مرفَّه بروند، امروز امر به‏‎ ‎‏عکس است؛ آن اشخاصی که دارای آن طور کارهای فاسد و آرایش فاسد و‏‎ ‎‏خودنماییهای مُفْسِد بودند، آنها احساس شرم می کنند در بین شما. این تحول یک‏‎ ‎‏تحولی است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعۀ ما از بانوان ـ یعنی بعضی بانوان ـ‏‎ ‎‏زمان محمدرضا و رضاخان برگشتند به یک بانوانی که زینب گونه شدند و تابع فاطمه. آن‏‎ ‎‏روز تابع آرایش اروپایی بودند و اینکه باید از اروپا طرح لباس بیاید. امروز تابع مکتب‏‎ ‎‏هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول است. این یک تحولی است که بالاترین تحولات‏‎ ‎‏است در جامعۀ ما. نگه دارید این تحول را. توجه کنید به اینکه دستهای فاسد و قلمهای‏‎ ‎‏فاسد و گفتارهای فاسد شما را به اغفال نکشاند و شما را برنگرداند به حال سابق. این راه‏‎ ‎‏را شما ادامه بدهید. و توده های میلیونی مردان ماهم ادامه بدهند و می دهند. و توده های‏‎ ‎‏میلیونی بانوان ما هم ادامه بدهند و می دهند. هیچ توجه به صحبتها و قلمها و سخنرانیهایی‏‎ ‎‏که می شود نکنید، خودتان مستقل فکر کنید، تابع افکار دیگران نباشید. خودتان برای‏‎ ‎‏کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید. و شما هدایت کنید مردان را و هدایت کنید و‏‎ ‎‏نصیحت کنید دولتمردان را. شما مادران خوبی برای اطفال باشید؛ و ناصحان خوبی برای‏‎ ‎‏جامعه؛ و زحمتکشان خوبی برای مستمندان، و هستید بحمدالله . ‏‏[‏‏خدمت‏‏]‏‏ شما جامعه ای‏‎ ‎‏که در سرتاسر کشور الآن مشغولید برای همۀ اموری که کشور ما احتیاج به آن دارد؛‏‎ ‎‏سرپرستی اطفالی که بی پناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و‏‎ ‎‏مستمندان و دلجویی کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همۀ بانوان را و همۀ مردان را هدایت کند که‏

‏به همین راه مستقیمی که شماها می روید آنها هم بروند؛ و همان راه صحیحی که بدون‏‎ ‎‏غَلّ و غش و بدون هوای نفس، شماها دنبال کردید قشرهایی که در ایران هستند همه‏‎ ‎‏همان راه را بروند. ‏

‏     و شما و همۀ ملت توجه کنید که این صحبتهایی که می شود و اشتباهاتی که گاهی از‏‎ ‎‏دولتمردان می شود، اینها آن قدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند.‏‎ ‎‏من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که زودتر بین قشرهایی که اختلاف بینشان هست ـ‏‎ ‎‏چه در بالا و چه در توده های جمعیت ـ این اختلافات از بین برود، و همه باهم دنبال این‏‎ ‎‏باشند که این کشور را به راه مستقیم هدایت کنند، و این کشور را آباد کنند. و اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی را در تمام قشرها توسعه بدهند.‏

پرهیز از دامن زدن به اختلافات

‏     ‏‏من سفارشم به تمام قشرهای ملت ـ از بانوان گرفته تا جوانان و مردان ـ این است که‏‎ ‎‏شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می شود فکر نکنید که باید حتماً شما هم‏‎ ‎‏اختلاف باهم پیدا بکنید. اختلافات ردۀ بالا رفع می شود ان شاء الله . شماها هم دامن به‏‎ ‎‏اختلاف نزنید. دامن زدن شما به اختلافات باعث می شود که رده های بالا هم‏‎ ‎‏اختلافاتشان را نتوانند حل کنند و اما چنانچه توده های مردم باهم باشند و گوش به مسائلی‏‎ ‎‏که در رده های بالا طرح می شود ندهند. و خودشان توجه کنند که با وحدت کلمه‏‎ ‎‏می توانند این جامعه را به سعادت خودش برسانند. اختلاف کلمه شاید خدای نخواسته‏‎ ‎‏موجب این بشود که عنایت خاص خدا که بر شما سایه افکنده بود یک وقت خدای‏‎ ‎‏نخواسته برداشته بشود، و کشور شما آن شود که در سالهای طولانی مبتلا به آن بودید.‏‎ ‎‏چنانچه اختلافاتی بین طبقات افراد باشد و این اختلافات موجب شود که خدای نخواسته‏‎ ‎‏در جنگ مغلوب شویم، یا خدای نخواسته طول بکشد حل این مشکل،این گناهش به‏‎ ‎‏گردن آنهایی است که به اختلافات دامن می زنند و تشنج در کوچه و بازار ایجاد می کنند.‏

‏     مسلمین، و مؤمنین و معتقدین به خدای تبارک و تعالی مجال ندهند به این قشرهایی‏

‏که در بین مردم هستند و از تفاله های رژیم سابق اند، و همین طور از اشخاصی که در بین‏‎ ‎‏اینها هستند از فاسد و مُفسِد. چنانچه به اینها گوش بدهند، اینها می خواهند شما را به دامن‏‎ ‎‏غرب یا به دامن شرق بکشانند. بیدار باشید که اختلافات را خودتان رفع بکنید. اگر‏‎ ‎‏اختلافی هست، آنها را موعظه کنید که دست از اختلافات بردارند.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی سعادت ملتهای اسلامی و سعادت شما بانوان و همۀ‏‎ ‎‏بانوان اسلام و سعادت همۀ قشرهای ملت را می خواهم. و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏پیروزی لشکر اسلام و قوای مسلَّح اسلام را بر قوای کفر مسئلت می کنم. خداوند شماها‏‎ ‎‏را سعادتمند کند و در خدمت به همنوعان خودتان توفیق دهد.‏

‏و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎