سخنرانی
ضرورت حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه های خارجی و داخلی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 ف‍روردی‍ن‌ ‭1360

زمان (قمری) : 6 جمادی الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 284

موضوع : ضرورت حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه های خارجی و داخلی

زبان اثر : فارسی

حضار : کارکنان، پاسداران و زندانیان زندان اوین ـ کارکنان دادسرا و دادگاه های انقلاب ـ اهالی مرزنشین ماکو ـ

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه ها)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 22 فروردین 1360 / 6 جمادی الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه های خارجی و داخلی ‏

‏حضار: کارکنان، پاسداران و زندانیان زندان اوین ـ کارکنان دادسرا و دادگاههای انقلاب ـ اهالی‏‎ ‎‏مرزنشین ماکو ـ عشایر بختیاری و مسجد سلیمان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حضور مردم در صحنه، خنثی کننده توطئه ها

‏     ‏‏شما که از مرزهای دور کشور آمده اید و در خدمت اسلام کوشش کرده اید و کوشش‏‎ ‎‏می کنید، خوش آمدید. امروز ایران همان طور که می دانید مورد هجوم خارجی و‏‎ ‎‏توطئه های داخلی است، لکن این توجه ملت بزرگ و حضور زن و مرد جامعۀ اسلامی ما‏‎ ‎‏امیدبخش است. این حضور شماها در صحنه امید این را می دهد که نه توطئه های داخلی‏‎ ‎‏موفق بشوند به آن طرحهای شیطانی خودشان و نه هجوم خارجی بتواند به این ملت‏‎ ‎‏آسیب برساند. سرتاسر ایران ملتی است که همان طور که در اول نهضت، حاضر در‏‎ ‎‏صحنه بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور را و اسلام را، الآن هم در سرتاسر‏‎ ‎‏کشور همه حضور دارند در صحنه. آنها که خیال کردند یا تبلیغ می کنند به اینکه مردم‏‎ ‎‏دیگر در آن مسائل اسلامی و در جمهوری اسلامی سست یا بی تفاوت‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و در بعضی‏‎ ‎‏تبلیغات هم هست که مخالف شده اند، مردم از جمهوری اسلامی رو برگردانده اند، اینها‏‎ ‎‏بیایند ببینند سرتاسر کشور اسلامی را، زن و مرد مسلمان این کشور را، و زن و مرد تمام‏‎ ‎‏فرق مختلفه ای که در این کشور هست ـ الاّ بعض ریشه های پوسیدۀ از رژیم سابق یا‏‎ ‎‏بعضی سرسپردگان به شرق و یا سرسپردگان به غرب که اینها قابل توجه نیستند ـ تمام‏‎ ‎‏مسلمانها و کسانی که از اقلیتهای مذهبی هستند و پایبند به جمهوری اسلامی هستند، تمام‏‎ ‎‏اینها در سرتاسر کشور، با همان شور و شوقی که در اول نهضت داشتند، امروز هم به همان‏‎ ‎‏نحو در ادامۀ نهضت شور و شوق دارند. شما که از سرحدّات، از ماکو، دورترین نقاط‏

‏کشور، به اینجا آمده اید، کی شما را الزام به آمدن کرد و کی شما را به زور وادار کرد که‏‎ ‎‏بیایید و اظهار کنید که ما برای اسلام همان طور که از اول بودیم حالا هم هستیم؟ این جز‏‎ ‎‏آن حس اسلامی شما و ایمان واقعی شما چیز دیگری هست؟ اگر در رژیم سابق‏‎ ‎‏می خواستند شما را با زور هم بیاورند به اینجا، می توانستند این طور مجتمعاً بیاورند؟ کی‏‎ ‎‏الآن شما را وادار کرد به اینکه از این راههای بسیار دور بیایید و پیوند با اسلام را تجدید‏‎ ‎‏کنید و حضور خودتان را در صحنه، در جبهه ها و در پشت جبهه ها، اثبات کنید؟ این غیر‏‎ ‎‏از آن ایمانی است که در شما هست و غیر آن عِرق اسلامی و وطن دوستی، چیز دیگری‏‎ ‎‏هست؟ ‏

‏     شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و کودکان باید با‏‎ ‎‏اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهای بزرگ را همان طور که‏‎ ‎‏قطع کردید اجازه ندهید که ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند. الآن هم‏‎ ‎‏شما مورد هجوم هستید و ملت ما بیشتر مورد تبلیغات سوء و توطئه هایی که در سرتاسر‏‎ ‎‏کشور هست، مورد این تبلیغات هست، لکن این اجتماعات شما در مسائل اسلامی و در‏‎ ‎‏مسائل کشور دست رد به سینۀ تمام توطئه گرها و تمام اجانب، که باز چنگ و دندانشان را‏‎ ‎‏تیز کردند که کشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سینۀ اینها خواهید زد و‏‎ ‎‏امید است ان شاءالله ، خداوند شماها را و همۀ ملت را موفق کند و اسلام را به آن طوری که‏‎ ‎‏دلخواه است و آن طوری که خواست خدای تبارک و تعالی هست به آنطور در این کشور‏‎ ‎‏پیاده کنید. و این محتاج است به اینکه تمام کشور ما و تمام ملت ما حاضر باشند در صحنه‏‎ ‎‏و خودشان ناظر باشند که اگر کسی تخطی از اسلام و تخطی از قوانین اسلام بکند، او را‏‎ ‎‏سرزنش کنند و او را از صحنه خارج کنند. ‏

‏     من از خداوند تبارک و تعالی توفیق همۀ شماها را و همۀ ملت را و همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان را خواستارم. و از شما که از این راههای دور آمدید و در این محل حقیر و تنگ‏‎ ‎‏مجتمع شدید، تشکر می کنم و دعا می کنم که همۀ شما به سعادت دنیا و آخرت برسید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎