سخنرانی
قوای مسلح ضامن و حافظ استقلال کشورند
سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع (استقلال کشور به ضمانت نیروهای مسلح)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ف‍روردی‍ن‌ ‭1360

زمان (قمری) : 9 جمادی الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 294

موضوع : قوای مسلح ضامن و حافظ استقلال کشورند

زبان اثر : فارسی

حضار : فکوری، جواد (وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی) و خلبانان نیروی هوایی

سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع (استقلال کشور به ضمانت نیروهای مسلح)

سخنرانی

‏زمان: 25 فروردین 1360 / 9 جمادی الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: قوای مسلح ضامن و حافظ استقلال کشورند.‏

‏حضار: فکوری، جواد (وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی) و خلبانان نیروی هوایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

قوای مسلح حافظ و ضامن استقلال کشور

‏     ‏‏من احساس قلبی خودم را نمی توانم با زبان اظهار کنم. شمایی که جوان هستید‏‎ ‎‏بحمدالله و امیدوارم که بعدها ایران از وجود شما استفاده های زیادتری بکند و بتوانید‏‎ ‎‏خدمت زیادتری به کشور خودتان بکنید و پیروزیهای زیادتری به دست بیاورید، برای‏‎ ‎‏جهان ثابت کردید که ایران آن طور که آنها گمان می کردند نیست و مادامی که ایمان در‏‎ ‎‏قلب شما هست پیروزید. و باید کوشش کنید که این نور را، نور ایمان را، در قلبتان زیاد‏‎ ‎‏کنید و تعهد داشته باشید به اینکه اسلام را تأیید کنید و ان شاءالله ، پیاده کنید در این کشور.‏‎ ‎‏اگر یک همچو تعهدی داشته باشید پیروزید ان شاءالله . و من امیدوارم که ایران از وجود‏‎ ‎‏امثال شماها بهره برداری زیاد بکند و همین طور سایر قوای مسلح که اساس استقلال‏‎ ‎‏کشور به آنهاست. و خداوند شما را تأیید خواهد کرد که استقلال کشور خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید و توجه به بعضی تبلیغات سوئی که گاهی می شود ‏‏[‏‏نکنید‏‏]‏‏ که می خواهند شما را از‏‎ ‎‏ملت جدا کنند و اساس فکرشان این است که این مملکت را به حال سابق برگردانند و‏‎ ‎‏اشتغال دارند به یک توطئه های همه جانبه، که یکی اش هم این است که در بین شماها‏‎ ‎‏احساس ـ مثلاً ـ سستی ‏‏[‏‏ایجاد‏‏]‏‏ بکنند، یأس بکنند، در صورتی که اسلام وجود شما را‏‎ ‎‏مغتنم می شمارد و عزیز می شمارد. و تمام قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را‏‎ ‎‏در رأس امور قرار می دهد. آنها هستند که استقلال کشور را حفظ می کنند و این افرادی‏‎ ‎‏که از اول می خواستند که اساس ارتش را به هم بزنند، با یک بهانه های واهی، الآن هم در‏

‏کار هستند و ممکن است که بعضی از جوانهای ما را بازی بدهند. باید خیلی توجه بکنید‏‎ ‎‏که این طور افراد را راه ندهید به خودتان، نصیحت شان کنید، جوانهایی که ممکن است‏‎ ‎‏گول خورده باشند نصیحت کنید.‏

رعایت نظم و انضباط در ارتش

‏     ‏‏و من امیدوارم که با تعهد به اسلام و با تعهد به حفظ کشور خودتان دیگر آسیبی نبیند‏‎ ‎‏و آنهایی که بر اسلام و بر ذخایر ایران طمع داشتند قطع بشود و اسلام ان شاءالله، به آن‏‎ ‎‏معنای واقعی خودش پیاده بشود. شماها حافظ باشید برای کشور خودتان و مؤید باشید به‏‎ ‎‏تأییدات الهی. می بینید که هر وقت که یک اقداماتی می شود، خدا تأییدتان می کند و من‏‎ ‎‏دعا می کنم به شماها و غافل نیستم از دعای به شما. ان شاءالله، خداوند همه تان را حفظ‏‎ ‎‏کند و همه موفق باشید و همۀ فرماندهان ما هم موفق باشند، البته همۀ جهاتی که باید در‏‎ ‎‏ارتش محفوظ باشد حفظ بکنید. همچو گمان نکنید که حالایی که ما انقلاب کردیم باید‏‎ ‎‏نظام هم به هم بخورد، نه، این طور نباید باشد. انقلاب کردید، لکن این نظام از اول در‏‎ ‎‏اسلام بوده است و حالا هم باید باشد که امور با نظم انجام می گیرد. اگر فرض بکنید که‏‎ ‎‏یک کشوری باشد که ارتشش صد مقابل این باشد که هست، لکن نظمی در کار نباشد،‏‎ ‎‏نمی تواند آن ارتش فعالیت داشته باشد، لکن عدۀ قلیل با نظم، به عدۀ کثیر بی نظم همیشه‏‎ ‎‏غلبه داشته است. الان هم باید همین طور باشد، حفظ بشود مراتب، منتها برادریتان‏‎ ‎‏محفوظ، سلسله مراتب هم محفوظ. خداوند همه تان را تأیید کند و شماها جوانانی باشید‏‎ ‎‏که این کشور را حفظ کنید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎