اجازه نامه
موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور
اجازه نامه به آقای فیاض بخش (عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1360

زمان (قمری) : 6 رج‍ب‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 334

موضوع : موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور

زبان اثر : فارسی

مخاطب : فیاض بخش، محمد علی (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)

اجازه نامه به آقای فیاض بخش (عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی)

اجازه نامه

‏زمان: 21 اردیبهشت 1360 / 6 رجب 1401‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور‏

‏مخاطب: فیاض بخش، محمدعلی (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)‏

‏ [‏‏امام خمینی در پاسخ به درخواست وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر عضویت آقای‏‎ ‎‏محمدرضا مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     ایشان مورد تأیید و اعتماد می باشند. از خداوند متعال توفیق آقایان را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎