پیام
تلاش مذبوحانه گروهک های وابسته به شرق و غرب علیه اسلام و انقلاب
پیام به ملت ایران (تلاش مذبوحانه گروهک های وابسته علیه اسلام و انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 خ‍رداد ‭1360

زمان (قمری) : 2 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 403

موضوع : تلاش مذبوحانه گروهک های وابسته به شرق و غرب علیه اسلام و انقلاب

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالگرد قیام خونین 15 خرداد

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (تلاش مذبوحانه گروهک های وابسته علیه اسلام و انقلاب)

پیام

‏زمان: 15 خرداد 1360 / 2 شعبان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تلاش مذبوحانۀ گروهکهای وابسته به شرق و غرب علیه اسلام و انقلاب‏

‏مناسبت: سالگرد قیام خونین 15 خرداد‏

‏مخاطب: ملت ایران‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     در 15 خرداد 42 که مصادف بود با 12 محرّم، سومِ شهادت بزرگ شهید‏‎ ‎‏فداکار تاریخ، گرچه ملت غیور ایران با فداکاری عظیم خویش و تسلیم قریب پانزده هزار‏‎ ‎‏شهید به درگاه خداوند متعال، به ظاهر سرکوب شد و دژخیمان رژیم جنایتکار پهلوی،‏‎ ‎‏ننگی ابدی بر ننگهای پنجاه سالۀ خود افزودند، لکن سرلوحۀ پیروزی اسلام و ملت بود.‏‎ ‎‏همان سان که شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگی‏‎ ‎‏جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت مظلومانه و اسارت آل الله ، تخت‏‎ ‎‏و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام، اساس وحی را به خیال خام خود می خواستند محو‏‎ ‎‏کنند، برای همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به کنار زد، این‏‎ ‎‏شهادت دلاورانۀ ملت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان و جریان پهلوی صفتان را که با‏‎ ‎‏اسم اسلام می خواستند اسلام را از صحنه خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار امریکا را‏‎ ‎‏جانشین وحی کنند، از تاریخ ایران بیرون راند. در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد‏‎ ‎‏42، پیروزی 22 بهمن 57 بود.‏

‏     اینک باز تفاله های رژیم خونخوار سابق درصددند که با کمک و همکاری‏

‏گروهکهای واپسزده و قلمداران غرب و شرقزده، تجدید حیات کنند و با قلمهای به ظاهر‏‎ ‎‏خلقی و زبانهای فریبنده، در خارج و داخل، جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و در‏‎ ‎‏جهان، جمهوری ما را رژیمی ظالمانه و بدتر از رژیم پهلوی معرفی کنند و افکار عمومی‏‎ ‎‏را مشوش و به ابرقدرتها مشروعیت دخالت در امور کشور دهند. اینان با نام آنکه در‏‎ ‎‏ایران قانونی نیست و در ایران حکومت جنگل پابرجاست، و به نام آنکه تمام نهادهای‏‎ ‎‏جمهوری، برخلاف قوانین دنیا، به غارت اموال و اتلاف نفوس دست زده اند،‏‎ ‎‏می خواهند راه را برای اربابان خود یا ابرقدرت شرق و بلوک کمونیست یا ابرقدرت‏‎ ‎‏غرب و بلوک سرمایه داری باز کنند و ایران عزیز را با اسم آزادی که مراد آنان‏‎ ‎‏بی بند و باری است به لجن بکشند و ملت مسلمان را از صحنه خارج کنند. اینان، آزادی‏‎ ‎‏مسلح بودن در مقابل حکومت اسلامی و آزادی در ایجاد اغتشاش را می خواهند. اینان‏‎ ‎‏آزادی ژ ـ 3 برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی را می خواهند؛ و این آزادی همان‏‎ ‎‏است که پیامبران و اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاریخ با آن به جنگ برخاسته اند و‏‎ ‎‏خود را فدا کرده اند، و ما نیز به حکم پیروی از آنان در صحنه هستیم. و غربزدگان آزادی‏‎ ‎‏به شکل غرب که حتی آزادی جنسی به حد فجیع آن و آزادی مراکز فحشا را طالبند،‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی مخالف ایده های حیوانی آنان است.‏

‏     اینان با پاسدار و با اصل پاسداری و با ارتش و با تمام قوای مسلح مخالفند، و ملت‏‎ ‎‏عظیم ما باید بهوش باشد و کیْد آنان را به خودشان بازگرداند. اینان از بزرگداشت‏‎ ‎‏15 خرداد وحشت دارند چون این روز بزرگ تاریخی سرآغاز شکوفایی اسلام و‏‎ ‎‏استقلال و آزادی ملت است. در سایۀ اسلام است که استقلال به معنای واقعی آن و‏‎ ‎‏آزادی به معنای منزه آن تحقق می یابد. روز 15 خرداد در عین حال که چون عاشورا روز‏‎ ‎‏عزای عمومی ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان است.‏‎ ‎‏بزرگداشت روز حماسه آفرین 15 خرداد، بزرگداشت ارزشهای انسانی در طول تاریخ‏‎ ‎‏است، همان سان که بزرگداشت روز سرنوشت ساز عاشورا، بزرگداشت اسلام و قرآن‏‎ ‎‏کریم است. ملت شریف ما، بلکه ملتهای مظلوم، از هر چه غفلت کنند، از این دو روز‏

‏الهی نباید غفلت کنند.‏

‏     عاشورا با «نه» خود، یزیدیان را در طول تاریخ نفی کرد و به گورستان فرستاد و‏‎ ‎‏15 خرداد پهلویان و پهلوی صفتان و ابرقدرتها را مدفون کرد. بزرگداشت و‏‎ ‎‏راهپیماییهای روز پانزده خرداد فریادی کوبنده است از مستضعفان بر سر مستکبران و از‏‎ ‎‏متعهدان به مکتب مترقی قرآن در مقابل تسلیم شدگان بی چون و چرا به مکاتب انحرافی‏‎ ‎‏یا التقاطی شرق و غرب که به طور خزنده در انحراف ملت مظلوم ما دست به قلم و زبان،‏‎ ‎‏در کوشش بی امان هستند. بر ملت شریف ماست که این ایام الله را که هدیه هایی از عالم‏‎ ‎‏غیب ربوبی است با جان و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند؛ و با شعار و شعور‏‎ ‎‏بر مخالفان مکتب و خدمتگزاران به شیاطین بزرگ و کوچک بتازند و صفهای خود را‏‎ ‎‏فشرده تر و دلهای خود را مطمئنتر، با قدم استوار و تصمیم آهنین، بر مشکلات و‏‎ ‎‏توطئه های غرب و شرق غلبه کنند، و مجهز به جهاز ایمان به خدا شوند در مقابله با‏‎ ‎‏مشکلات. و بر قوای مسلح اسلامی از ارتشیان و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی و بسیج و عشایر تا همۀ رزمندگان عزیز اسلامی که انسجام و‏‎ ‎‏وحدت خود را حفظ نمایند و با قدرت الهی و بانگ «الله اکبر»، بر دشمن کافر بتازند و از‏‎ ‎‏خدای بزرگ پیروزی طلب کنند، که دست غیب با آنان است. و بر ملت عزیز رزمنده‏‎ ‎‏است که از قوای مسلح پشتیبانی کنند و در همکاری و کمک به آنان از پای ننشینند و آنان‏‎ ‎‏را در این فداکاری و عبادت ارزشمند روحیه دهند، که فتح و ظفر ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏نزدیک است. شرف و عزت از آن شما و ننگ و خذلان از آن دشمنان اسلام است.‏

‏     درود بر عاشورا، درود بر 15 خرداد و 22 بهمن، درود بر ایام الله و بر ملت شریف‏‎ ‎‏ارزشمند ایران، و درود بر رزمندگان و مجاهدان در جبهه های جنگ و در پشت جبهه ها.‏‎ ‎‏والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏15 خرداد 60‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - مراسم بزرگداشت قیام 15 خرداد که با حضور صدها هزار تن از مردم تهران که از دَه منطقه به سوی دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه، راهپیمایی کردند، در محل دانشگاه برگزار گردید. سرتاسر دانشگاه و خیابانهای اطراف آن تا شعاع وسیعی مملو از جمعیت بود. پیام امام خمینی توسط فرزند ایشان: آقای سید احمد خمینی قرائت شد. انبوه جمعیت به حدی بود که ایشان با یک ساعت تأخیر به محل جایگاه سخنرانی رسید و از مردم عذرخواهی کرد.