بیانات
ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی
بیانات در جمع سرپرست و معاونان سازمان برنامه و بودجه (پیشرفت اقتصادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 م‍ه‍ر ‭1361

زمان (قمری) : 21 ذی الحجه ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 33

موضوع : ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی

زبان اثر : فارسی

حضار : بانکی، محمد تقی (وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه) و معاونان

بیانات در جمع سرپرست و معاونان سازمان برنامه و بودجه (پیشرفت اقتصادی)

بیانات

‏زمان: صبح 17 مهر 1361 / 21 ذی الحجه 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی‏

‏حضار: بانکی، محمد تقی (وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه) و معاونان‏

‏[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏یکی از مسائل مهم ما مسئلۀ اقتصاد است. ما باید سعی کنیم که از حیث اقتصاد، قوی‏‎ ‎‏و بدون وابستگی باشیم. و باید مسئلۀ کشاورزی، که در رژیم سابق برای به هم زدن آن‏‎ ‎‏نقشه داشتند تا ما را وابسته کنند، بیشتر مورد نظر ما باشد. البته به طرف صنعت هم باید‏‎ ‎‏رفت، ولی اگر از کشاورزی منحرف شویم، اسباب آن می شود که آنچه خودمان نیز‏‎ ‎‏داریم از بین برود و مقصود رژیم سابق از آن همه تبلیغات برای «تمدن بزرگ» همین بود‏‎ ‎‏که کشاورزی را از بین ببرد، و مملکتی که هم آب داشت و هم زمین، آبها را به هدر‏‎ ‎‏می دادند و زمینها هم بدون استفاده مانده بود. باید مردم سعی کنند که آبها به هدر نرود و‏‎ ‎‏از زمینها استفاده کنند، و در بخش کشاورزی و صنایع کوچک، فعال باشند. و توجه‏‎ ‎‏دولت به صنایع بزرگ باعث نشود که صنایع کوچک هم از بین برود و دولت هم بایستی‏‎ ‎‏تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد. و اینکه روحانیون در شورای اقتصاد و‏‎ ‎‏برنامه ها نظارت می کنند، از باب این است که آنها به امور شرعی توجه دارند و نظارت‏‎ ‎‏آنها باعث می شود که طرحی که شما می دهید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏و شورای نگهبان می رود، رد نشود و در نتیجه، کارها آسان شود و شما در برنامه هایتان‏‎ ‎‏معطل نمانید. من به همۀ شما و کسانی که به انقلاب و اسلام کمک می کنند، دعا می کنم.‏‎ ‎‏امیدوارم موفق باشید.‏

‎ ‎